İslam > Şahmaran Duası Ve Türkçe Anlamı

  Şahmaran duası - şahmaran duasının fazileti - şahmaran duasının türkçe anlamı - kısmet açıklığı için şahmaran duası - şahmaran duası hakkında
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvvel Hayyu'l-Kayyum.
  Gerçek Hayat Sahibi, Her şeye Hayat veren ve Ayakta tutan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Aliyyu'l-Hakim.
  Her şeyin her şeyden Yüce ve Hikmet Sahibi Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve's-Semiu'l-Alim.
  Gizli ve Açık her şeyi İşiten ve her şeyi Bilen Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'r-Rahmanü'r-Rahim.
  Her şeye Çok Merhametli ve Çok Merhamet Edici Olan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Vahidu'l-Ehad.
  Her şeyin Tek,ortağı olmadan ve Yalnız Yaratıcısı Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Ferdü'l-Vârid
  Her şeyin Varlığını Bildiği Ve Eşi Benzeri Olmayan Allahım.Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve Raufu'r-Rahim
  Yaratılanlara Karşı şefkatli ve merhametli Olan Allah’ım.Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Aziz'u'r-Rahim
  Azameti Büyük ve her şeye Galip ve Merhametli Olan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'z-Zâhiru'l-Bâtın
  İstediği zaman Apaçık ortada olan; algılanabilen ve İstediği Zaman Gizli, ortada olmayan; algılanamayan..Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Ahadu's-Samed.
  Hiçbir Dengi ve Ortağı Olmayan ve Tek olan ve Hiçbirşeye İhtiyacı Olmayan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Fettahu'l-Alim
  Her şeyi hikmetle açan ve her şeyi Hakkıyla Bilen Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Azizu'l-Alim
  Her şeye Galip ve Azameti Büyük Olan ve her şeyi Hakkıyla Bilen Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Hannanu'l-Mennanu'l-Deyyan
  Yarattıklarına sonsuz merhamet sahibi ,hakiki iyilik ve ihsan sahibi olan ve hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Allah’ım.Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Kâdiru'l-Kâhir.
  Herşeye gücü yeten Kadir ve Düşmanlarını Kahreden Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'r-Râfiu'l-Alim
  İstediğini Yükselten ve Hakiki İlim Sahibi olan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'r-Rabbü'l-Arş'il Azim.
  Her şeyin ve Büyük Arşın Sahibi Allah’ım Senden Başka İlah yoktur.
  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Meliku'l-Kuddüs
  Her şeyin ve mülkün sahibi ve Her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak olan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.

  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Hakku'l-Mubin.

  Hamd ve Övgü Sahibi olan Hamdimiz ve Övgümüz Apaçık Ancak Sanadır Allahım. Senden Başka İlah Yoktur.

  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Bâisü'l-Vâris

  Ölenleri diriltecek Olan ve Tüm Varlıkların gerçek Varisi Olan Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur.

  Allah'u Lâ İlâhe İlla Hüvve'l-Esmau'l-Hüsna.

  Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur. Tüm Güzel İsimler Sana aittir.

  Hüvve'l-Hayy'u Lâ İlâhe İllâ Hû. Fedl'ûhü Muhlisine Lehü'd-Diyn.
  Sûbhâne Bi Rahmetike Ya Erhamme'r-Rahimin.
  Ve'l-Hamdü-lillahi Rabbi'l-Âlemin.
  Allah’ım Senden Başka İlah Yoktur. Tüm Güzel İsimler Sana aittir.Sen ezeli ve ebedi bir hayat ile dirisin.Bizi Fazlınla İslam dininin Muhlis Kullarından Eyle Ya Rabbi .Sen Tüm eksiklerden Uzaksın.Rahmet et bize Ey Rahman ve Rahim Olan Allah’ım.Hamd olsun sana Ya Rabbi!


  ◊ Sevgi, muhabbet için 3 gün 61 defa okunur,
  ◊ Her niyet için 41 defa okunur,
  ◊ Rahat uyku için 3 defa okunur,
  ◊ Cin ve şeytandan, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığı ve günahların affı için her gün sabah ve akşam birer defa okunur.
  ◊ Nazara karşı 7 defa okunur.


  alıntıdır