Sevgi qazanmaq üçün Dua

Son güncelleme: 20.03.2012 10:59
 • Sevgi Duası - Sevgi qazanmaq üçün Oxunan Dua - Sevgi Duası haqqında hər şey - Sevgi Kazandıran Dua

  Çox sevdiyin birinin sevgisini qazanmaq, ayrılanı geri gətirmək (əs veyahelal olan kimsə) içinabdest alinir və 2 rükət namaz kilinir.O adamın şəklinə baxaraq 30kere Peyğəmbər əfəndimizə salat salam gönderirlir və 170 dəfə Vedduhasüresi okunur.Allahin izni ilə istəyi yerinə gəlir.
  Duha müddəti Kurani Kərimin 93. müddətidir.

  1. Vedduha.
  2. Velleyli iza Seca.
  3. Ma vedde'ake rabbukə və ma qala.
  4. Və lel'ahıretü hayrün ləkə minel'ula.
  5. Və lesevfe yu'tıyke rabbukə feterda.
  6. Əzab yecidke yetiymen feava.
  7. Və vecedeke dallen feheda.
  8. Və vecedeke 'ailən feağna.
  9. Femmel yetiyme felan takher.
  10. Və emmessaile felan tenher.
  11. Və emma binı'meti rabbike fehaddis.
#20.03.2012 10:59 0 0 0