Itmiş bir şeyi tapmaq üçün Oxunacaq Dua

Son güncelleme: 05.04.2012 18:38
  • əşya itirdiyimizdə oxuyacağımız dualar - türkçe dua - itən əşyanı tapmaq üçün oxunacaq dua

    Əvvəl bu ayə oxunur:

    "Və indehû mefâtih'ul-qeybi la ye'lemuha illə huvə və ye'lemu ma fil-Berri vəl-Behri və ma tesgutu min veragatin illə ye'lemuha və la habbetin fi zulumât'il-ərz və la retbin və la yabisin illə fi kitabın mubin. "

    Daha sonra bu dua oxunur:

    "Əllahummə inneke tehdî min'ez-zalâleti və tunc minəl-Ema və tereddu'z-zalâlete fe-salli alə Muhəmmədin və Ali-Məhəmmədin veğfir li Rudd zalletî və sallallahu ala Məhəmmədin və alihi və səlləm.
#05.04.2012 18:38 0 0 0