İslam > Müminleri Özellikleri

  Onlar - " Yolda Kalmışlara Yardım ederler . " Bakara / 177
  Onlar - " İnsanların Kusurlarını Affederler . " Ali İmran / 134
  Onlar - " Yalnızca Allah'a Dayanıp Güvenirler . " Mücadele / 10
  Onlar - " Yeryüzünde Alçak Gönüllü Olarak Yürürler . " Furkan / 63
  Onlar - " Yoksulluk Yüzünden Evlatlarını Öldürmezler . " En'am / 151
  Onlar - " Hakk'ı Bile Bile Gizlemezler . " Bakara / 42
  Onlar - " İnananlara ' Sen Mü'min Değilsin ' Demezler." Nisa / 94
  Onlar - " Namuslarını ( Irzlarını ) Korurlar . " Mü'minun / 5
  Onlar - " Anne Ve Babalarına Öf Bile Demezler . " İsra / 23
  Onlar - " Kötü Zandan Ve Gıybetten Kaçınırlar . " Hucurat / 12
  Onlar - " Ahidlerine ( Sözlerine ) Sadıktırlar . " Mü'minun / 8
  Onlar - " Zekatlarını Hakkıyla Verirler . " Bakara / 177
  Onlar - " Mü'minlere Karşı Alçak Gönüllüdürler . " Maide / 54
  Onlar - " Darlıkta Ve Bollukta Da İnfak Ederler . " Ali İmran / 134
  Onlar - " Gerçekten Felaha Kavuşanlardır . " Mu'minun / 1
  Onlar - " Allah'ın Ayetlerini Az Bir Menfaatle Değiştirmezler . " Ali İmran / 199
  Onlar - " Rasullerden Hiç Birini Birinden Ayırt Etmezler ." Bakara / 136
  Onlar - " Allah'ın Adı Anıldığı Zaman Kalpleri Ürperir . " Enfal / 2
  Onlar - " Allah'a Asla Şirk Koşmazlar . " Furkan / 68
  Onlar - " ( Her Türlü ) Zinaya Asla Yaklaşmazlar . " Furkan / 68
  Onlar - " Namazlarını Huşu İçinde Ve Dosdoğru Kılarlar . " Mü'minun / 2
  Onlar - " Boş Şeylerden Tümüyle Yüz Çevirirler . " Mü'minun / 3
  Onlar - " Mallarıyla Ve Canlarıyla Cihad Ederler . " Tevbe / 20
  Onlar - " Cahillerle Asla Tartışmazlar . " Furkan / 63
  Onlar - " Kınayıcının Kınamasından Hiç Bir Zaman Korkmazlar . " Maide / 54
  Onlar - " Emanetlerine İhanet Etmezler . " Mu'minun / 8
  Onlar - " Söz Verdiklerinde Sözünde Dururlar ." Bakara / 177