İslam > İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir -11. Sınıf

  İslamiyet Barışa ve Barış İçinde Yaşamaya Niçin Önem Vermiştir - İslamiyetin Barışı Sağlamak İçin Aldığı Önlemler Nelerdir - 11. Sınıf İslam Barışa ve Birliktte Yaşamaya Önem Verir Konusu
  İslam dini toplum dinidir. Öğretileri ve ilkeleri evrenseldir. Bu nedenle barış ve kardeşliğe öncelik vermiştir. Bir ayette şöyle denilir:
  “Ey İman edenler, Hep birlikte barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 208) Bir başka ayette ise şöyle buyurulur:
  “Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah’a aittir.” (Şura 40)
  İslam, dünyada kötü niyetli kimselerin varlığını gözden uzak tutmamış; onlarla en güzel bir şekilde mücadele edilmesini tavsiye ederek kötülüğün yayılmasını engellemeye çalışmıştır.
  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman sana düşmanlık eden kimse candan bir dost gibi olur.” (Fussilet 34)
  Dinimiz, barış ortamın sağlanması için haksızlığı, adaletsizliği, alaycılığı, laf taşımayı ve dedikoduyu yasaklamış, bunları günah olarak öğretmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde Müslüman’ı şöyle tanımlamıştır:
  “Müslüman, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.”
  Bu tanıma göre, gücünü kullanarak diğer insanlara haksızlık ve eziyet eden, söyledikleri sözlerle kalp kırıp, insanlar arasında anlaşmazlık ve kavga çıkaran kişi, tam anlamıyla Müslüman sayılmamaktadır.


  Dr. Ali Kuzudişli