Türk Efsanelerinin Sınıflandırılması - P.Naili Boratav

Son güncelleme: 01.05.2014 23:34
 • Pertev Naili Boratav, Türk efsanelerinin sınıflandırılması şöyle yapmıştır.

  I.Dünyanın yaratılışı ve sonu ile ilgili efsaneler

  II. Tarihi efsaneler

  -Sınırlandırılmış tabii yerlerin menşeleri (dağlar, göller … vs.)

  -Meskun yerlerin menşeleri (şehirler, köyler … vs.)

  -Büyük binaların menşeleri (kiliseler, camiler, köprüler … vs.)

  -Hazineler

  -Milletlerin, hükümdar sülalelerinin ve sosyal sınıfların menşeleri

  - Felaketler

  -Tarihi olarak bilinen kahramanlıkların yendikleri, tabiatüstü güce sahip canavarlar

  -Savaşlar, fetihler, istilalar

  -Kurulu düzene başkaldırmalar

  -Diğer hadiseler ve üstün kişiler, medeniyet getiren kahramanlar, bilginler, şairler

  - Aşk ve aile hayatı

  -Küçük bir topluluğun, tarihinin bir parçasını meydana getirdikleri ölçüde bilinen, ortak veya kişisel karakterde, çeşitli diğer kişilerle ilgili anlatmalar.

  III. Tabiatüstü şahıslar ve varlıklar üzerine efsaneler

  -Alın yazısı

  - Ölüm ve ötesi

  - Tekin olmayan yerler

  -Tabiatın bir parçası olan yerler (orman, göl … vs.) ile hayvanların sahipleri koruyucuları

  -Cinler, periler, ejderhalar v.b. tabiatüstü güçte yaratıklar

  -Şeytan

  -Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar (albastı gibi)

  -Tabiatüstü güçleri olan kişiler (büyücü, üfürükçü, efsuncu gibi)

  -Mit niteliğinde hayvan ve bitkiler (adam otu gibi) üzerine anlatmalar

  IV. Dini efsaneler

  alıntı

  https://www.main-board.com/edebiyat/769540-efsane-soylence.html#post5109442
  https://www.main-board.com/edebiyat/769539-efsanenin-diger-halk-anlatilariyla-olan-iliskileri.html#post5109441
#01.05.2014 23:34 0 0 0