Eğitim Staj Raporu

Son güncelleme: 11.03.2012 00:08
 • ETKİNLİK 1.2 ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
  Gözlem yapan öğrenci : Ayhan BAHAR
  Bilgi alınan ve gözlemi yapılan öğretmen : Haydar AYDOĞDU
  Gözlem yapılan okul : Balgat ilköğretim Okulu
  Gözlemin yapıldığı sınıflar :8-A,8-B.
  Gözlemler ve Alınan Bilgiler: Okula öğrenci ders zili çalmadan yaklaşık yarım saat önceden gelirim. Öğrencilerin sıraya girmelerini sağladıktan sonra öğrencilerin sınıflara düzenli bir şekilde girmelerini sağlarız. Okulda yapılan merasimlerde bulunmak zorundayız, ben bu sefer katılmayayım gibi bir seçimimiz yoktur. Haftada bir gün kat nöbetim oluyor. Bu nöbetim Cuma günleri oluyor, nöbetimin olduğu günlerde nöbet yerime ders zilinden on beş dakika önceden geliyorum, ders ziliyle beraber öğrencilerin sınıflarına girmelerini sağladıktan sonra bende dersimin olduğu sınıfa girerek dersimi yaptıktan sonra tekrar nöbetimin olduğu yere dönerek koridordaki düzeni sağlamaya çalışıyorum. Nöbetçi olduğumuz zaman nöbet yerini bırakmamamız gerekmektedir. Dersler bittikten sonra etrafı kontrol ettikten sonra okuldan (yaklaşık on beş, yirmi dakika sonra) ayrılıyorum. Rehberliğini yaptığım sınıfın sorunlarını çözmeye çalışıyorum, gerektiği zaman öğrenci velilerini okula çağırarak öğrenci hakkında görüşmeler yapıyorum. Düzenli olarak derslere devam ediyorum. Okul -aile birliğinin toplantılarına katılarak okulun sorunları ve çözümleri hakkında çalışmalara katılıyorum. Öğretmenin okuldaki bir gününü böyle geçiriyor.

  ETKİNLİK 1.3 ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
  Gözlem yapan öğrenci :Ayhan BAHAR
  Gözlenen öğrencinin adı, soyadı: Betül GÜRGEN
  Gözlemin yapıldığı okul: Balgat İlköğretim Okulu
  Gözlemin yapıldığı sınıf: 8-A
  YAPILAN GÖZLEMLER Öğrenci okula saat 08:15 gibi geliyor. Arkadaşlarıyla birlikte sıraya giriyor merasim töreninden sonra doğruca sınıfına çıkıp gireceği dersin hazırlığını yapıp, öğretmeninin gelmesini beklemeye başlıyor. Arkadaşlarına karşı saygılı ve seviyeli davranıyor . Dersleri genelde iyi ,ama daha iyi olması için sürekli çalışıyor. O günkü derslerle ilgili gerekli olan araç ve gereçleri yanında bulunduruyor. Derslere hazırlıklı geldiği için sorulan sorulara cevap verebiliyor. Teneffüslerde arkadaşlarıyla gezerek dersin başlamasını bekliyor.Gözlem yaptığım (salı) günkü dersleri ise: Din kültürü- Din kültürü, Fen bilgisi, Türkçe-Türkçe ve Trafik derslerinin olduğunu gözlemledim.

  ETKİNLİK 1.4 BİR ÖĞRENCİNİN İNCELENMESİ
  Gözlem yapan öğrenci: Ayhan BAHAR
  Gözlenen öğrencinin adı-soyadı:Betül GÜRGEN
  Gözlemin yapıldığı okul: Balgat İlköğretim Okulu
  Gözlemin yapıldığı sınıf : 8-A Öğrenci okula gelirken kılık kıyafet yönetmeliğine uyarak diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Derslerle ilgili gerekli kaynakları ve araç gereçleri yanında bulundurduğunu gözlemledim. Defter ve kitaplarını temiz bir şekilde kullanmış. Okulun ve toplumun kurallarına uyan arkadaşlarına değer veren öğretmenine saygılı davranıyor. Bu davranışı nedeniyle arkadaşları ve öğretmeni tarafından sevilen bir öğrenci. Sabah saat 07:30'da kalktığını temizliğini ve kahvaltısını yaptıktan sonra saat 08:00'da okul için çıktığını, derslerden ise Fen Bilgisi ve Matematik çok sevdiğini söylüyor.Okuldan sonra ders çalışarak,müzik dinleyerek ve LGS sınavına hazırlanarak zamanını geçirdiğini söyledi.

  ETKİNLİK 1.5 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
  Gözlem yapan öğrenci:Ayhan BAHAR
  Gözlenen öğretmen :Haydar AYDOĞDU
  Gözlem yapılan okul: Balgat İlköğretim Okulu
  Gözlem yapılan sınıflar: 8-A,8-B Öğretmen derse girdiği zaman öğrencileri selamladıktan ve sınıf yoklamasını aldıktan sonra, daha önce hazırlamış olduğu plan dahilinde ön hazırlıklarını yapıyor ve öğrencilerin psikolojik durumlarını sorarak onların derse hazırlanmasını sağladıktan sonra derse başlıyor. Bütün bu hazırlıklar ve derse başlaması 5-10 dakika kadar sürüyor. Öğretmen işleyeceği konuyu önceden ev ödevi olarak verdiği için öğrencilerin bir çoğu hazırlıklı bir şekilde gelmiş oluyor. Bazı öğrencilerin konuyu anlatmasından sonra sınıfa sorular yönelterek konunun daha iyi kavranması için çağrışım ve benzerliklerden yararlanma yöntemin kullanarak soruların cevabını bulmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilere sorularla sürekli konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamaya çalışıyor. Konu arası bağlantılar fazla zaman almıyor çünkü konular birbirleriyle bağlantılı olmaları nedeniyle bu bağlantılar zamanın kaybolmasına neden olmuyor. Öğrencilerin konulara bireysel hazırlanmaları bazı sorunların doğmasına, eğitimin seviyesinin düşmesine neden oluyor. Tepegöz ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak konuların daha iyi anlaşılmasını ve kalıcı olması için öğrencilerin dikkatini derse çekmeye çalışmakta. Farklı öğretim tekniklerini kullanıyor bunlar; konu anlatılırken bir taraftan da not tutmalarını istiyor daha sonra anlatılan konu hakkında sorulan sorulara öğrenciler cevap veremeyince öğrencilerin yazarken, diğer bir uyarıcıya kapalı olduklarını ve bu sistem değiştirilmiştir.

  ETKİNLİK 1.6 YAN BRANŞINIZDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
  Öğretmen adayı : Ayhan BAHAR
  Gözlem yapılan ve bilgi alınan öğretmen : Yusuf ÖZDEN
  Gözlemin yapıldığı okul : Balgat İlköğretim Okulu Gözlemin yapıldığı sınıf : 8-A
  Gözlemin yapıldığı ders : Matematik İşlenen konu : Dörtgenler Gözlemini yaptığımız dersin Matematik olması dolayısıyla öğretim yönteminde farklılığın olması gerektiğini bekliyordum çünkü;Matematik soyut ve biraz daha karmaşıktı fen bilgisine göre, beklediğim gibi yöntem azda olsa faklıydı ders. Öğretmen derse geldi ve ilk üç dakika öğrencilerle fikir alış- verişinde bulundu.Onlardan geçen hafta son dersteki çözdüğü son problemler ilgili sıkıntı olduğunu öğrendi ve o problemi tahtaya yazarak tekrar çözdü.Daha sonra benzer bir soruyu tahtaya yazarak öğrencilerin bu soruyu çözmelerini istedi,bu sefer sonuç iyi oldu ve sınıfın büyük bir çoğunluğu çözmüş ve anlamıştı.Daha sonra başka bir sorunun olup olmadığını sordu,örgenciler bir sorun olmadığını söyleyince yeni konuya geçti. Öğretmen konuyu ikisi test kitabı birisi ders kitabı olmak üzere üç kitaptan takip etti.yeni konuyu anlattıktan sonra öğrencilerin anlaması için önce basitten başlayarak daha zor sorulara doğru örnekler çözdü. Daha sonrada öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları için tahtaya sorular yazarak çözmelerini istedi,parmak kaldıran öğrencilerden birkaçını kaldırarak çözdürdü,parmak kaldırmayan öğrencilerden de kaldırarak onlarla beraber çözdü ve öğrencilerin özgüvenlerinin yerine gelmesini ve aslın hepsinin bu soruları çözebileceğini gösterdi. İki ders saati boyunca sınıftaki bütün öğrencilere soru çözdürmeye çalışarak konunun iyice sindirildiğinden emin oldu. Bu gözlemle yan branşımızdaki öğretim yöntemlerini gözlemlemiş olduk.

  ETKİNLİK 1.7 DERSLERİN GÖZLENMESİ
  Öğretmen adayı : Ayhan BAHAR
  Gözlem yapılan sınıf : 8-A Tarih : 05.04.2005
  Ders : Fen Bilgisi
  Öğretmen : Haydar AYDOĞDU
  Öğrenci sayısı : 42 Dersi planlama : Gözlemini yaptığım öğretmen ders için gerekli olan plan ve programı bir gün önceden inceleyip yapıp hazırlamış sınıfa hazırlıklı bir şekilde geliyor. Yaptığı hazırlıklar konunun incelenmesi,derste kullanacağı araç- gereçlerin hazırlanması anlatılan konuyla önceki konu arasında bağlantı kuma yöntemi ve konuyu öğrencilere en iyi bir şekilde hazırlamaktır. Başlangıç : Gözlemini yaptığım öğretmen ,derse başlarken geçmiş konularla ilgili konular hakkında kısaca hatırlatmalar yaparak derse giriyor . Dersin amaçları : Bu dersin amacı öğrencilere,derste öğrencinin konuyu ana hatlarıyla öğrenmesini sağlayarak derste zorluklar çekmeden işlenecek olan insanda üreme ve biyolojik özelliklerin anlaşılması kolaylaştırmak. Öğrenme- öğretme yaklaşımı: Öğretmen bu derste işlenecek konuyu ana hatlarıyla anlatıp daha sonra 2-3 öğrenciye konuyu anlattırıp , çeşitli sorular sorarak konunun daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaya çalışıyor . Öğretim yöntemleri : Öğretmen ders öğretim yöntemi olarak önce işlenecek konuyu maddeler halinde özetlenmiş bir şekilde hazır olarak getirip asetatla duvara yansıtarak öğrencilerin defterlerine geçirmelerini istiyor daha sonra bu maddeler üzerinden ders anlatılmaya başlanıyor. Konuyu pekiştirmek için ise soru cevap yöntemini kullanıyor. Öğrencilerin bir sonraki konuya hazırlıklı gelmeleri için ise ödev veriyor. İletişim : Ders anlatılırken sınıfın ortamına göre ses tonunu ayarlıyor. Yeri geldiği zaman yüksek ses tonuyla konuşup çocukları uyararak derse hakim oluyor. Soruları sorarken çocukların ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak öğrencilerle daha iyi iletişime girmeye çalışıyor. Etkinlikler arsındaki geçişler : Etkinlikler arası geçişleri yaparken öncelikle önceki konunun anlaşıldığını öğrenmek için öğrencilere konuyla ilgili sorular sorarak konuyu pekiştirip, öğrencilere de anlaşılmayan bir yerin olup olmadığını sorup diğer konuya geçiyor. Öğrencilerin yönetimi : Derse başlamadan önce sınıf yoklamasını alıp, gerekli hazırlığı yaptıktan sonra derse geçiyor. Derste iyi bir yönetim sağlayabilmek ses tonu, mimik, beden dilini kullanarak ve sınıf içinde gezerek sınıftaki kontrolü iyi bir şekilde sağlıyor. Dersi bitirme : Dersi bitirirken genellikle, eğer anlatılan konu bitmişse, konuyla ilgili sorular sorarak konuyu pekiştirip gerekli olan açıklamaları yaptıktan sonra zilin çalmasıyla sınıfı boşaltıyor. Sınıfın boşaltılması tahmini 3-5 dakika kadar sürmektedir. Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirme : Öğretmen öğrencilerin dersteki ilerlemelerini sağlamak için sorular sorarak ve aldığı cevap doğru ise artı, yanlış ise eksi vererek öğrencilerin derse katılmalarını sağlamaya çalışıyor. Öneriler: Konuların daha iyi anlaşılması için bazı konulara daha fazla önem verilmesi gerektiğinin inancındayım.

  ETKİNLİK 1.8 YAN BRANŞINIZDAKİ DERSLERİN GÖZLENMESİ
  Öğretmen adayı : Ayhan BAHAR
  Sınıf : 8-A Tarih : 05.04.2005
  Ders : Matematik
  Öğretmen : Yusuf ÖZDEN
  Öğrenci sayısı : 42
  Dersi planlama : Öğretmen , konuyu planlamak için bir gün önceden konuyu gözden geçirip gerekli hazırlığı yapmıştı. Başlangıç : Öğretmen sınıfa girip günaydın dedikten sonra sınıf yoklamasını alıp anlatılacak konuyu hatırlatıp derse başladı.. Dersin amaçları : Derste işlenen konunun amacı öğrencilere gelecekleri için gerekli matematik altyapısı sağlamaktı. Öğretme-öğrenme yaklaşımı : Ders matematik olduğundan dan öğrencinin katıldığı etkinlikler sınırlıdır,öğretmen ilk önce dersi anlatmakta ve daha sonra tahtaya sorular yazarak öğrencilerden çözmelerini istemektedir. Öğretim yöntemleri : Öğrencilerden tahtaya yazlan soruları çözmelerini ve soru cevap şeklinde bir öğretim tekniği kullanmaktadır. İletişim : Ses tonunu, konunun önemine göre yükseltip azaltıyor böylelikle öğrencilerin dikkatini toplamış oluyor. Kendine ulaşan dönütleri ses tonunu bazen yükseltip bazen düşürerek konuyu anlatıyor. Etkinlikler arasındaki bağlantıları : Konular arası bağlantıları konu anlatıldıktan sonra sorular sorarak konuyu pekiştiriyor daha sonra kendisi konuyu özetleyerek diğer bir konuya geçerek yapıyor . Öğrencilerin yönetimi : Konuşan öğrencileri uyararak derste sessizliği sağlamaya çalışıyor. Onlara çalışkan öğrencilerin daha fazla sevileceğini söyleyerek onları ders çalışmaya teşvik ediyor.Sınıf içinde dolaşarak kontrolü sağlamaya çalışıyor. Jest ve mimiklerini yerinde kullanarak sınıfta düzeni sağlamasını başarıyor. Dersi bitirme : Dersin sonunda konuyu toparlayarak o günkü konuyu bitiriyor ve gelecek ders için ödev vererek dersi bitiriyor. Dersi bitirmesi yaklaşık 5 dakika sınıfı boşaltması ise 1-2 dakika alıyor. Öğrenci çalışmalarını değerlendirme : Öğretmen, öğrencilerin dersteki çalışmalarını değerlendirmek için artı,eksi işaretleri koyarak değerlendirme yapıyor. Bu da öğrencilerin derse katılmalarını sağlıyor.

  ETKİNLİK 1.9 DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ Gözlem yapan öğrenci : Ayhan BAHAR Gözlem yapılan ve bilgi alınan öğretmen : Haydar AYDOĞDU Gözlemin yapıldığı okul : Balgat İlköğretim Okulu Gözlem yapılan sınıflar : 8-A, 8-B. Dersin başlangıcında: Dersler Fen Bilimleri dersliğinde yapıldığı için öğrenciler derse girmek için dersliğin önünde sıraya girerek öğretmenin gelmesini bekliyorlar. Öğretmen dersliğin kapısını açarak öğrencileri içeri alarak onların düzenli bir şekilde yerlerine oturmalarını sağlıyor. Sınıf başkanı yoklamayı verdikten sonra derse başlanıyor. Ders sırasında: Öğrencilere hitap ederken genelde; yoklama defterinden bakarak ad ve numaralarını kullanarak hitap ediyor. Soruların anlaşılır olması için basit ve anlaşılır cümleler kurarak soruları yöneltiyor. Konuşurken öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde yüzlerine bakarak onlara güven vermeye çalışıyor. Bu arada beden dilini iyi bir şekilde kullanıyor. Sınıfın kontrolünü ise sınıf içerisinde gezerek kontrol ediyor. Stratejiler: Ders sırasında sınıfın içerisinde gezerek sınıfın kontrolünü sağlıyor. Ders sırasında başka şeylerle ilgilenen öğrencileri uyararak onların dikkatlerini kendi dersine yönelmelerini sağlıyor. Derse bütün öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenicilere sorular yönelterek cevabını istiyor bunu yaparken de öğrencilerin numaralarını söyleyerek onlardan soruların cevaplarını istiyor böylece de öğrencilere aynı mesafede yaklaşmış oluyor. Öğrencilerin derse olan dikkatini daha da artmasını sağlamış oluyor. Ders sonunda: Ders sonunda anlatılan konuyu toparlayarak kısa bir özetini yaparak gelecek derste işlenecek konuyu ödev olarak vererek dersi bitiriyor. Öğrenciler bir sonraki ders için Fen Bilimleri dersliğinden ayrılarak kendi sınıflarına giderek çantalarını bırakıp teneffüse çıkıyorlar ders ziliyle beraber sınıfa girerek öğretmenlerinin gelmesini bekliyorlar.

  ETKİNLİK 1.10 SORU SORMAYI GÖZLEMLEME
  Gözlem yapan öğrenci :Ayhan BAHAR
  Gözlenen öğretmen :Haydar AYDOĞDU
  Gözlem yapılan sınıf :8-B
  Ders :Fen Bilgisi
  YAPILAN GÖZLEMLER Bu derste soru sorma teknikleri üzerine duruldu. Sorulan sorular daha çok konuları pekiştirmek içindi. Sorulan sorular şunlardı: 1-Büyüme ne demektir? 2-Gelişme ne demektir? 3-Sağlıklı yaşamak için neler yapılmalıdır? 4-Dengeli ve sağlıklı beslenmek için neler tüketilmelidir? 5-Zararlı alışkanlıklar nelerdir? 6-Yararlı alışkanlıklar nelerdir? 7-Yararlı ve zararlı alışkanlıkların kazanılmasında kimler nasıl etkilidir? 8-Spor yapıyor muyuz ve neden spora ihtiyaç duyarız? Öğretmen soruları anlaşılır bir biçimde soruyor ve öğrencilerin cevaplarını büyük bir dikkatle dinleyerek onaylıyor ve onların eksikliklerini öğrenci ile beraber tekrar ederek gideriyor ve bu sayede hem konu hem de sorular amacına ulaşmış oluyor.

  ETKİNLİK 1.11 OKULDA ARAÇ-GEREÇ VE YAZILI KAYNAKLAR
  Gözlemi yapan öğrenci : Ayhan BAHAR
  Gözlem yapılan okul :Balgat İlköğretim Okulu
  Okuldaki araç ve gereçlerin tanıtımını müdür yardımcısı yaptı. Okulda Fen Bilgisi laboratuarı bulunmakta. Bu laboratuarda kendi arasında ;birinci derece deney laboratuarı ve ikinci derece deney laboratuarı olarak ikiye ayrıldığını ve öğrencilerin kullanımında olduğunu anlattı. Sosyal Bilgiler odasında ise dört tane tepegöz bir tane Video, bir tane televizyon , asetat takımı ve haritalar bulunmaktaydı. Resim ve müzik odasında org ve bazı müzik aletlerinin bulunduğunu gözlemledik. Matematik derslerinde kullanılan materyaller bulunuyor. Spor salonu ve spor için gerekli malzemeler bulunuyor. Bunlar; minder, çeşitli toplar, vb. Öğrencilerin her zaman yararlanabileceği kütüphane bulunuyor. Öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarları henüz yoktur. Bulunan bilgisayarları da okulun idari hizmetleri için kullanmaktalar. Bunların dışında çeşitli haber panoları ,okulun çeşitli alanlarda başarısını gösteren bir köşede plaketler ve kupalar bulunmakta.

  ETKİNLİK 1.12 OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI
  Gözlemi yapan öğrenci : Ayhan BAHAR
  Gözlem yapılan okul : Balgat İlköğretim okulu
  Gözlem yapılan okul müdürü :İsmail ONURLUER
  Bu etkinliği yapmak için okul müdüründen bir hafta önceden randevu aldık. Okul müdürüne sorduğumuz sorularla bu etkinliği hazırladık. Okuldaki çalışmalarımın başlıca amacı; halkın çocuğuna pırıl pırıl bir okulun, dersliklerin amacına uygun kullanılması için çalışmaktayım. Daha önemlisi ise öğrencilerin aldığı eğitimin Atatürk İlke ve Devrimleri'ne göre öğrenci yetiştirmek için çalışmaktayım. Okul müdürü olarak öğretmenlerden beklentilerim ; Atatürk İlke ve Devrimlerine uyan, halkın çocuklarına iyi davranan onların ihtiyaçlarına karşılık verebilen öğretmenler istemekteyim. Bunun içinde sürekli olarak kendilerini yenilemek zorunda oldukları inancındayım. Yeni öğretmenlerin okula daha hızlı adapte olabilmeleri için onları öğretmenlerle, öğrencilerle tanışmalarını sağlamaktadır. Okul müdürüne göre başarılı öğretmen ; çağın gereklerine göre kendini yetiştiren, Atatürk İlkelerine uyan ve bu amaç doğrultusunda öğrenci yetiştiren kişidir. Öğretmen ve öğrencide görmek istediğim davranış okulun ve toplumun kurallarına uymak ve örnek davranışlarda bulunmaktır. Okul yönetiminin yapısı; müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu yapının demokratik bir oluşum içinde olması gerektiğini yoksa istenilen amaca ulaşılamayacağını anlattı. Ülkemizde eğitime gerekli önemin verilmediğini bununda en güzel örneğinin üniversitelerdeki siyasi çatışmaları örnek gösterdi.

  ETKİNLİK 1.13 OKUL VE TOPLUM
  Gözlemi yapan öğrenci : Ayhan BAHAR
  Gözlem yapılan okul : Balgat İlköğretim Okulu
  Okulun içinde bulunduğu çevre Ankara'da kentleşmenin en düzenli olduğu bir semtleri olmaya aday. Binalar belli bir plan dahilinde yapılmaya çalışarak sağlıklı bir ortamın doğması sağlanmaya çalışılıyor. Sosyal ve kültürel olarak Ankara'nın geneline oranla daha ileride çünkü gelir seviyeleri ve eğitimleri daha yüksek. Okul cadde trafiğinden uzak bir konumda olduğundan fazla gürültü ve rahatsız edici herhangi bir şeyde söz konusu olmuyor.Okula ilgisi olmayan kimse okula alınmıyor ve okulu veliler devamlı ziyaret ediyorlar ve okul yetkilileri ile sürekli bilgi alış verişinde bulunarak okul ve öğrenciler için en iyisini yapmaya çalışıyorlar birlikte. Veli toplantıları yılda iki kez yapılıyor. Bunun dışında isteyen veli gelip öğrencisi hakkında bilgi almaktadır. Öğretmenlerde kendi istekleri dahilinde velilerden istekte bulunup toplantı yapabilmektedirler. Gezilerimizi genelde il içerisinde olan müzelere, çeşitli sergilere geziler düzenlenmektedir. Bu geziler sayesinde öğrenciler ülkesini daha iyi tanımakta ve onun değerlerine daha fazla sahip çıkmaktadırlar.

  ETKİNLİK 1.15 OKUL DENEYİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Nene Hatun İlköğretim Okulu yönetimine stajer öğrencilerin listesi verilerek gerekli işlemler yapıldı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan TEZCAN ile yapılan görüşmelerde stajda uygulanacak plan ve program alınmış, buna göre şu etkinlikler gerçekleştirilmiştir: Fen Bilgisi dersinin gözlenmesi salı günleri saat 08:30- 12:30 arası 8-D, 8-C sınıflarında gözlemlenmesine karar verilmiştir. 1) Fen bilimleri dersinin 2.yarıyıl planı etkinlik 1.1 planında verilmiştir. 2) Öğretmenin okuldaki bir günü ile ilgili olarak etkinlik 1.2 raporu hazırlanmıştır. 3) Öğrencinin okuldaki bir günü ile ilgili olarak 8-D sınıfından İlknur ÖCAL öğrenci ile görüşülmüş ve etkinlik 1.3 raporu hazırlanmıştır. 4) Bir öğrencinin incelenmesinde İlknur ÖCAL incelenmiş ve etkinlik 1.4 raporu hazırlanmıştır. 5) Öğretim yöntemleri ile ilgili olarak Sevil ÖZDEN ÜNLÜTÜRK öğretmenimizin dersi izlenmiş ve etkinlik 1.5 raporu hazırlanmıştır. 6) Yan branş dersi olan Matematik'te öğretim yöntemleri izlenerek etkinlik 1.6 raporu hazırlanmıştır. 7) Derslerin gözlenmesi etkinliğinde FEN BİLGİSİ dersi gözlemlenmiş ve etkinlik 1.7 raporu hazırlanmıştır. 8) Yan branşımızdaki ders olan Matematik dersi izlenmiş ve etkinlik 1.8 raporu hazırlanmıştır. 9) Ders yönetimi ve sınıf kontrolü etkinliğini hazırlamak için 8-C, 8-D sınıflarında inceleme yapılmış ve etkinlik 1.9 raporu hazırlanmıştır. 10) Soru sorma etkinliği için FEN BİLGİSİ dersinde gözlemlendi ve etkinlik 1.10 raporu hazırlanmıştır. 11) Okuldaki araç-gereç ve yazılı kaynaklar incelenerek etkinlik 1.11 raporu hazırlanmıştır. 12) Okul müdürü ile görüşülmüş ve etkinlik 1.12 raporu hazırlanmıştır 13) Okul ve toplum arasındaki ilişkiler incelendi ve etkinlik 1.13 raporu hazırlanmıştır.
#24.09.2007 11:21 0 0 0
 • bunun ortaöğretimi var mı
#10.11.2009 12:34 0 0 0
 • çok güzel teşekkürler birde orta öğretim için olanını bulabilsem
#20.11.2009 18:01 0 0 0
 • TEŞEKKÜRLER.....
#25.11.2009 23:52 0 0 0
 • kardeş ben bu dosyayı indiremedim hata veriyo
#12.12.2009 14:24 0 0 0
 • teşekkürler
#22.12.2009 11:59 0 0 0
 • hocam eyvallah saolasın
#04.01.2010 23:58 0 0 0
 • hacam linki yenileyebilir misiniz??
#15.01.2010 18:17 0 0 0
 • ortaöğretim yokmuu
#19.03.2010 22:52 0 0 0
 • arkadslar burda eğitime hizmet uygulaması yok ne yazacagımı bulamadım ben ayrıca bunlar içinde cok teşekkrler elelrinize saglık.
#17.05.2010 14:38 0 0 0
 • bence de orta öğretimi yok mu yaa
#15.11.2010 10:19 0 0 0
 • arkadaşım link ölmüş yenileyebilir misin sana zahmet birde ilk mat var mı bu ödev içinde
#21.11.2010 14:15 0 0 0
 • teşekkürler
#11.03.2012 00:08 0 0 0