Biz gençlerin gece hayatı olmalı
  S.A Kardeşimiz konuyu güzel açıklamış bizde izniyle katkı yapalım..

  Müzzemil suresinin başına bakarsak..

  Ey o örtünen, kalk gece, ancak birazında Yarısı, yahut eksilt ondan biraz. Ya da artır ve Kuran oku, tertip ile yavaş yavaş, güzel güzel. Çünkü, biz senin üzerine ağır bir söz atacağız. Çünkü, gece neşesi hem daha dokunaklı, hem deyişçe daha sağlamdır.

  ayeti kerimesi vardır..
  Peygamberimizin Ebû Hüreyreden rivâyet edilen bir hadîsi şerifinde ise

  Rabbimizin her gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına nüzul edip Yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim yok mu benden isteyen ona vereyim yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım. Tecrii Sarîh Terceme ve Şerhi IV, 112

  bildirilmiştir.
  FaRz namazlarından sonra en önemli namazın gece namazı olduğu yansınamaz bir gerçektir..
  Selam Dua İle..

  KONAMI

  9 entry daha