unique index
  MySQL UNIQUE INDEX NEDIR

  SQL UNIQUE Kullanımı

  Tablomuzda bir alandaki verilerin tekrarlı olmasını istemiyorsak UNIQUE kriterini kullanmamız gerekir. Tablo tasarımını yaparken bir alanın UNIQUE olup olmayacağına iyi karar vermemiz gerekir. Çünkü daha sonradan ALTER komutu ile alanın özelliklerini değiştirirken, ilgili alanda tekrarlayan kayıtlar varsa UNIQUE değerini veremeyiz. PRIMARY KEY ile çokça karıştırılmaktadır. Aradaki farkları sıralayacak olursak:

  - Birden fazla alan tek bir PRIMARY KEY ile tanımlanabilir. Ancak PRIMARY KEY yapısı her tabloda sadece bir tane olabilir. UNIQUE yapısı bir tabloda birden fazla olabilir.
  - PRIMARY KEY yapısı ile boş kayıtlara izin verilmez. UNIQUE yapısında boş kayıtlara izi n verilir.
  - PRIMARY KEY yapısı ile tablo üzerinde bir index tanımı oluşturulur her kaydın benzersiz bir tanımı yapılır. Böylece kullandığınız uygulama geliştirme ortamında (Ör: .NET) tablo üzerinde daha etkin sonuçlar elde edilebilir. UNIQUE yapısında ise alandaki değerlerin benzersiz olup olmadığına bakılır. Birden fazla alanda UNIQUE yapıldığında bunları bir index adıyla tanımlanmaı sağlaabilir ancak bu sadece bir tanımladır.

  Mesela şu an sözlükte bu yapıya geçmeye çalışıyoruz ki aynı başlıklardan ikinci bir tane açılamasın. Zamanla çift başlıkları bulup düzenledikten sonra unique index yapısına geçip keyfini süreceğiz