Sonu Olmayanın Başlangıcı da Yoktur - Her Başlangıç Bir Sondan Türer


    Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

    Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz "Sonu Olmayanın Başlangıcı da Yoktur - Her Başlangıç Bir Sondan Türer"

    Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın 25 Temmuz 2020 Vaazı