Raşidin Tersine Akan Zaman Teorisi (Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın 15 Ağustos 2020 Vaazı)


    Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

    Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz "Raşidin Tersine Akan Zaman Teorisi"


    (Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın 15 Ağustos 2020 Vaazı)