“Mehdi iki Soyun Yada iki Suyun Birleştiği Yerdedir” 01 Ocak 2021 Vaazı


    Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

    Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Mehdi iki Soyun Yada iki Suyun Birleştiği Yerdedir”


    Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın 01 Ocak 2021 Vaazı

    SERiAL NUMBER: V171020200053