sevgi

sevgi

Üye
05.10.2008
Teğmen
17.979
Hakkında

 • Haftanın Günleri Tekerlemesi - Tekerleme - Okul Öncesi Eğitim - Tekerlemeler


  Çocuklarla bu tekerlemeyi hergün yapıyoruz.Çok eğleniyorlar ve hangi günde olduğumuzu buluyoruz.
  PAZARTESİ:Sağ kulak gösterilir.
  SALI:Sol kulak gösterilir.
  ÇARŞAMBA:Sağ yanak gösterilir.
  PERŞEMBE:Sol yanak gösterilir.
  CUMA:Çene gösterilir.
  CUMARTESİ:Sağ burun deliği gösterilir.
  PAZAR:Sol burun deliği gösterilir.
  OKULU KAPAT:Burun parmakla kapatılır.
  Umarım anlatabilmişimdir ve işinize yarar.
#20.05.2010 19:56 1 0 0
 • Devrimci Sözler - Devrimci Sloganlar - Devrimci Yazıları

  1-) Yola Birlikte Çıktık Yol Bitmedikçe Ayrılık Olmaz !

  2-) ''Sen Yanmasan, Ben Yanmasam, Biz Yanmasak Nasıl Çıkar Karanlıklar Aydınlığa? ''
  ( Nazım Hikmet )

  3-) Kağıttan bir gemidir devrim; kim bilir kaç yunus görmüş, kaç "Deniz Gezmiş"!!

  4-) "Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz."
  ( Che Guevara )

  5-) ''Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar.''
  ( Mahir Çayan )

  6-) ''Sevgi emekmiş, Emek ise vazgeçemeyecek kadar,ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş...''
  ( CAN YÜCEL )

  7-)Kalemi bir buket çizdi, bir başkaldırı gibi, Kardelen kar beyazın içinden nazik başını uzattı. ...
  ALIP KIRSALARDA KALEMİMİ KANIMLA YAZARIM SENİ SEVDİĞİMİ.
  (CAN YÜCEL)

  ÖLmEyİ DüşÜnMüyOrUM
  Ama İhTİmALLeR ArAsINdA O dA VaR...

  Sorunları çözmeye çabalayan bir doktor olsam bile
  onları değiştiremiyor, ancak anlayabiliyorum.

  Heybemde yüreğinin tadını
  omuzlamak istemiştim,
  havada çizilmiş kesin eğrilerde kaldı,
  yalanlar gibi yiğitliğini umudumun

  Devrimcinin görevi devrim yapmaktır

  YA ERDEMLI BIR BARIS YADA GORKEMLI BIR SAVAS!!

  DİZLERimin üzerinde yaŞAMAktaNSa ayakLARımIN ÜZerİNDE ölmeYİ TERciH EDERim

  ...Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABD\'ye karşı halkların birliği için savaş marşıdır..." Ernesto Che Guevara

  "...Fethetmek zorunda olduğu sadece yeni bir dünya değildi, yeni dünya ile boy ölçüşebilecek olan insanlara kendisini feda etmesi gerekmektedir..." Fransa\'da sınıf mücadeleleri / Karl Marx

  "...Çok az olmamız felaket değil, milyonlar bizimle olacak..." Lenin

  "...Zor olan başarılır, imkansız olan vakit alır..." Lenin

  "...Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür.
  Fakat gene de vaktinde yetişir..." Norveç Atasözü


  "...Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz..." Hz. Ali

  "...Mümkünün son sınırlarına, imkansızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak.Gerçekleşmiş imkanlar, zorlanmış imkansızlıkların sonucudur..." Karl Liebknecht

  "...Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır..." Ernesto Che Guevara

  "...Satılmışlığın, kahbeliğin, riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit yabancılaşmanın karışımı olan karanlık denizin ortasında, güneşi batmayan bir
  Ada
  Ben ne şuralıyım ne buralı
  Adalıyım Adalı
  Adam ormanlıktır
  Dostluk, yoldaşlık, mertlik ormanı
  Bütün Adamı kaplar
  Erdemin güneşi yirmidört saat aydınlatır Adamı
  Biz Ada sakinleri bilmeyiz karanlığı..." Mahir Çayan

  "...Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir.Onlar bir avuç biz ise milyonlarız.Kaybedeceğimiz hiçbirşey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır..." Mahir Çayan

  "Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir."  Karl Marx


  Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur"  Karl Marx  "..insan ..dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir.""  Karl Marx  \'\'Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir\'\'  Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur.  Karl Max


  "Dünyadaki her şey hareket halindedir...
  Yaşam değişir, üretici güçler büyür,
  eski ilişkiler çöker."  Karl Marx
  "İnsanların varlığını belirleyen şey,
  onların bilinçleri değildir; tam tersine,
  onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır."  Karl Marx  "Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu."  (Karl Marks, Felsefenin Sefaleti )  "Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, ... uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde \'legalite uğruna\' mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir."  ( Mahir Çayan )


  Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri "Atatürkçü, laik" kimileri "reformcu" diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir "ilerici" atılım olmasını bekleyeceklerdir.  Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.  (1971, Mahir Çayan)  Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye\'sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!"  Mahir Çayan


  Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur."
  Mahir Çayan  "Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir."
  Mahir Çayan  Egemen sınıflar, sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez kıyıcılıklarla ödüllendirirler; öğretilerini, en vahşi düşmanlık, en koyu kin, en taşkın yalan ve karaçalma kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümlerinden sonra, büyük devrimcileri zararsiz ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düşerse, azizleştirmeye, ezilen sınıfları "teselli etmek" ve onları aldatmak için adlarını bir ayla (hâle) ile süslemeye çalışırlar. Böylelikle, devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır, değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir. Burjuvazi ve işçi hareketi oportünistleri, bugün işte marksizmi "evcilleştirme" biçimi üzerinde birleşiyorlar. Ögretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için kabul edilebilir ya da öyle görünen şeyler, ön plana çıkarılıyor ve övülüyor.  Lenin


  "Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar."  (Lenin)


  "Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır."
  (Lenin)  "Parlamenter eylem bazı kişilere -Marksist geçinen bazı kişilere- uşaklık ünvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır".  Lenin  "Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi(...) işçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır, aklını kaybedrer, sağa sola atılır\'\'  Lenin  \'\'İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur.\'\'

  Lenin  \'\'Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar\'\'  Lenin  "Baylar, korkunuzu, telaşınızı anlıyoruz. Bugün otlandığınız toprakları, fabrikaları madenleri korumak için her türlü vahşete hazırsınız. Ama bilmelisiniz ki, korkunun ecele faydası yoktur ve hiçbir vahşet bizi haklı davamızdan caydıramayacaktır. Sizi, kendi yarattığınız sosyal-siyasal çelişmeler içinde, döktüğünüz ve dökeceğiniz kanlar içinde boğacağız. Bizim ülkemize dönme hem de zaferle dönme umudumuz ve güvenimiz vardır. Ama sizler bir gün kaçacak ve bir daha dönemeyeceksiniz. Beyaz Ruslar'a bakın , Kral Faruk'a, Şah'a, Somoza'ya bakın ve halkın geleceğini görün."  Yılmaz Güney


  "Biz hep gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Dağlarımız, ovalarımız, ırmaklarımız bizi bekliyor... Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim...  Yılmaz Güney


  arkadaşlar!
  dışarda bir şeyler oluyor farkında mısınız?
  uykuda olanları sarsın, uyandırın. herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir.
  karanlıkta ne yapacaksınız?  Yılmaz Güney...


  \'\'sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz... ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.\'\'  Yılmaz Güney


  Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız.Yarın bizim çünkü... Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirasi taşıyacaklar yüreklerinde... Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak........

  Yılmaz Güney
  "Yarısını yedikten sonra elmizde bütün bir elma kalamayacağı gibi, çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olamaz"  Engels  \'\'Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi\'\'  Engels


  \'\'Köle ancak bir kez satılır, proleter ise kendisini günbegün, saatbesaat satmak zorundadır.\'\'  Engels

  "Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibarıyla kapitalist bir makinedir, kapitalistlerin devletidir, toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir, yurttaşları o kadar çok sömürür. İşçiler ücretli işçi, proleter olarak kalırlar. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmaz, bilakis doruğuna tırmandırılır."

  Engels

  \'\'Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin... savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle,
  savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi..."  CHE


  "Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun"  Kapadilar aydinligi zindanlara, simdi zindanlar aydinlik.

  Bazi insanlar gullere ulasmak icin ayaklari altinda ezdikleri kir ciceklerinin farkina varmazlar

  Ucurtmalar ruzgarin gucuyle degil, o guce karsi koyduklari icin havalanirlar

  Adil olamiyorsan bari adilesme.

  Yaralidisinda noksanlik gorenlerin mukemmelligi nereden geliyor?

  Bu dunyada kadin olmak her zaman dar ayakkabi giymektir.
  Feminist olmak, bunun farkina varip, ayaklarin ayakkabiya buyuk degil, ayakkabinin ayaga kucuk geldigini bilmektir.

  Les kargalarina les oldugun an, bitene kadar, her gelenin bir parca almasi kacinilmazdir.


  Ey gidi Istanbul, seni sen oldugun icin degil, icinde sevdigim oldugu icin seviyorum.

  Kırılan tüm kanatlar bir acıdır, her acı olay örnektir ve yeni kıvılcımlara gebedir. Ama olay sonucunda yok olan değerler yerine çoğalarak yeni değerler gelmez ise Ahmet Arif'in dediği gibi "oğullarım, kızlarım var gelecekte. Bir umudum sende anlıyor musun?" sesini hiç duymadık demektir. Ve işte büyüklük ve ölümsüzlük burada başlar. Victor Hugo'nun bir sözü vardır: "Herkes ölür ama herkes yaşamaz" Kıskançlıklara, acizliklere,tehditlere ve tüm engellere rağmen Bir umudum sende
  Anlıyor musun...?
#23.08.2009 13:32 1 0 0