Bir misel koloidal solüsyonda/çözeltide dağılmış yüzey-aktif/surfaktan moleküllerin kümelenmesidir. Aköz solüsyonda/sulu çözeltide tipik bir misel çevresindeki solvent/çözücüye dönük tarafında hidrofilik başların ve hidrofobik kuyrukların miselin merkezinde yer aldığı bir küme küresi oluşturur.Bu tip misel normal faz/safha miseli (su içinde yağ miseli) olarak bilinmektedir. Ters miseller kuyruklar dışarda kafa içerde biçiminde organize olur (yağ içinde su miseli). Miseller şekil olarak neredeyse küreseldir. Elips silindir ve çift katmanlı biçimler de dahil olmak üzere diğer fazlar/ safhalar da mümkündür. Bir miselin şekli ve ebatı yüzey-aktif/surfaktan moleküllerinin moleküler geometrisinin ve yüzey-aktif/surfaktanın yoğunluğu sıcaklık pH ve iyonik güç gibi solüsyon/çözelti özelliklerinin bir sonucudur. Bir misel oluşturma işlemi miselizasyon olarak bilinmektedir ve kendi polimorfizmine bağlı olarak bir çok lipitin faz davranışın kısmını oluşturmaktadır.
Aköz/sulu solüsyon/çözeltilerde fosfolipitler tarafından oluşturulabilen yapıların enine kesitiBir aköz/sulu solüsyon/çözeltide fosfolipitler tarafından oluşturulan bir miselin şemasıVikipediEtiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 406
favori
like
share