A . YARIŞMANIN AMAÇLARI
1. İlköğretim çağındaki çocuklarda estetik duygular uyandıracak, düşünsel, duygusal çağrışım ve coşku yaratacak yeni şiirleri çocuk edebiyatına kazandırmak. Çocuk şiirlerinin iyi örneklerini sunmak.
2. Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını sergilemek, çocuklarımıza dilimizin
varsıllığını göstermek.
3. Çocuk şiirlerinde edebi düzeyi yükseltmek.
4. Şiir alanında ürün vermek isteyen yeni şairlere, seslerini duyurma olanağı sağlamak.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma herkese açıktır.
2. Konu ve şekil serbesttir.
3. Şair, yarışmaya birden fazla şiir dosyasıyla katılabilir. Yarışmaya gönderilen şiir dosyası ortak imzalı olabilir.
4. Yarışmaya Tudem Yayınları çalışanları ile seçici kurul üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları katılamaz.
5. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Şiirler kurgu, anlatım, imgeler bakımından 8 - 12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olmalıdır.
3. Yarışmaya gönderilen şiir dosyaları, hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Gönderilecek şiir dosyası, en az 30 en çok 50 A4 sayfası olmalıdır. Şiirler, fontu Times New Roman, puntosu 12 olacak şekilde düzenlenmelidir.
5. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
6. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
7. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarları, aldığı ödülü % 25 fazlasıyla iade etmeyi, bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
8. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem’in uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
9. a) Yapıt, 7 (yedi) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, metnin dijital kopyası ile birlikte teslim edilecektir.
b) Yazar, yarışma gönderdiği yapıtın her kopyasına ve CD kaydına, bir rumuz
verecektir. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 5 (beş)
karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir.

D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin, C bölümü 9. madde b bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Bir sayfayı geçmeyecek kısa özgeçmişini de ayrı bir zarfa koyarak kapatır. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmişin yeraldığı zarf, ayrı bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve yapıtın adı yazacaktır.
3. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı varsa, her yazar D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 7 (yedi) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
5. Yapıt 31 Temmuz 2009 saat 17:00′ye kadar Tudem Yayınları Cumhuriyet Bulvarı No: 302 / 501 Alsancak - İZMİR adresine elden teslim edilecek ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen dosyalar ödül kazansın kazanmasın geri verilmez.
2. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından (şekil şartı) kontrol edilir.
3. Ön seçici kurul tarafından şartnameye uygun bulunan eserler seçici kurula gönderilir.
4. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, tüm seçici kurul üyeleri ve yarışma koordinatörünün katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip sıralama yapılır
5. Yarışma koordinatörü, seçici kurulun doğal üyesidir.
6. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulmazsa ödül vermez.
7. Değerlendirme işlemleri 1 Ekim 2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları en geç 15 Ekim 2009 tarihinde basın yayın yoluyla duyurulacaktır.
2. Ödül töreni TÜYAP 28. İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk günü yapılacaktır.
ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 YTL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 4.000 YTL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 3.000 YTL
MANSİYON
1.000 YTL
SEÇİCİ KURUL
Ataol Behramoğlu
Ayla Çınaroğlu
Kemal Özer
Mustafa Ruhi Şirin
Ülkü Tamer
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ
Mavisel Yener

G. YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise beş (5) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının sorumlulukları ile yazarın haklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
3. Tudem, şiir dosyalarındaki şiirler arasından, ödül alsın ya da almasın seçki yapabilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 615
favori
like
share