Yasadışı ağaç kesimi


Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet mülkiyetindedir ve Anayasamıza göre ormanlar yine devlet tarafından işletilir. Üretim miktarı ormanın artım kapasitesine dayanan projeksiyonlara göre hesaplanır ve Orman Amenajman Planlarında yer alır.

Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet mülkiyetindedir ve Anayasamıza göre ormanlar yine devlet tarafından işletilir. Üretim miktarı ormanın artım kapasitesine dayanan projeksiyonlara göre hesaplanır ve Orman Amenajman Planlarında yer alır. Orman İşletmeleri üretim faaliyetlerini planda öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirir. Gelecek kuşakların da ormanlardan faydalanabilmesinin güvence altına alınması yani ormanların sürdürülebilir yönetimi için bu en temel şarttır. Ancak ne yazık ki ülkemizde yasal olarak gerçekleştirilen üretimin yanında yakacak ya da yapacak odun olarak yasal olmayan yollarla her yıl ormanlardan kesilen ağaç miktarının en az 10 milyon m3 olduğu tahmin edilmektedir. Bu yalnızca ekonomik bir kayıp ya da gelecek kuşakların haklarına vurulan bir darbe değil aynı zamanda ekolojik bir felaketin en önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar.


Yetişmiş ağaçları kesmek yaş ağaçları boğmak ağaçlardan yalamuk pedavra hartama veya kabuk çıra katran sakız çıkarmak kömür yapmak gibi girişimler Orman Yasasınca yasaklanmıştır. Devlet ormanlarında ağaç kesimi damgalanması ve nakil izninin verilmesi Orman İşletme Şefliklerince gerçekleştirilir. Damgasız ve nakliyesiz orman ürünleri kaçak sayılır.
Başvuru Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar:


Orman İşletme Şeflikleri veya bunların bağlı bulunduğu İşletme Müdürlükleri
Jandarma·
Orman Genel Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlükleri
Yasal Dayanak:


6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14 15 26 27. maddeleri
Eylem / Öneri:


Kaçak ağaç kesimi daha çok yerel düzeyde çözüme kavuşturulabilecek bir konudur. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaştığınızda en kısa zamanda bulunduğunuz yerdeki görevlileri haberdar etmek için sırayı izleyebilirsiniz: Orman Toplu Koruma Merkezi -Orman İşletme Şefliği - Orman İşletme Müdürlüğü - Jandarma.
Sorun daha ciddi boyutlarda ise en yakın Orman Bölge Müdürlüğü'ne veya Orman Genel Müdürlüğü'ne kadar ulaştırılabilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 742
favori
like
share