Halk edebiyatımızın nadide ürünlerindenolan maniler de Iğdır ve civarında büyük bir öneme sahiptir. Birbirinden güzel,espiri dolu, derin manalar taşıyan maniler hemen hayatın her safhasındakullanılmakta, bazen taşlama, bazen güzelleme olarak söylenmektedir. Bunlardanbirkaçı;


Araz üste köz üste
Kebap yanar köz üste
Goy meni öldürsünler
Bir ala göz gız üste

Garabağ'da talan var
Meni derde salan var
Get bayram ele gel
Gözü yolda kalan var

Gızıl gül olmayaydı
Sararıp solmayaydı
Bir ayrılığ bir ölüm
Heç biri olmayaydı

Dağ başında kuzu var
Ahu kimi gözü var
Bir gelb, bir gelbi sevse
Kimin onda sözü var


Ceyranı avladılar
Dağ başına govladılar
Ceyran buradan getmezidi
Zulm ile govaladılar.

Gaşlarının garasına
Derdimin çarasına
Meni gonça gül eyle
Goy sinen arasına

Bir gül ektim miyana
Gül sünbüle dayana
Oxu bülbülüm oxu
Belki yarım oyana

Alma nar üsden gedir
Heyva nar üsde gedir
Mahnıların hammısı
Eziz yar üsde gedir

Gelirdim süze süze
Gızıl gül süze süze
Yar mene gaş göz etti
Tellerin düze düze


Bir gız gördüm piçinde
Saçı sümbül içinde
Ona bir toy gurardım
Gelen ayın içinde


Yarım gelip yatmaya
Gül etrine batmağa
Sabah yuxusu şirin
Gıymıram oyatmaya


Semaver yana yana
Od düşüp şirin cana
Danışıram kağıznan
Dil ganır yana yana

Geline bax geline
Elin vurup beline
Geline ne dediniz
Küsüp getti eline

Su gelir lüle lüle
Tökülür gızıl güle
Gız oğlanı dindirir
Danışıp güle güle


Guş uçar çemen üsde
Sümbül yasemen üsde
Yarım geldi deseler
Yeri var sinem üsde


Deyirmen üsdü çiçek
Orağ getir gel piçek
Gardaş nişanlın gördüm
Garagöz halga birçek


Elim goydum el üsde
Mina kemer bel üsde
Bugün yarım gelecek
Gedim durum yol üsde

Yanan çırak olaydım
Yoldan ırak olaydım
Yarım piçin piçende
Soyuk bulağ olaydım


Araz üsde buz üsde
Kebab yanar köz üsde
Goy meni öldürsünler
Bir alagöz gız üsde


Gızıl gül desde desde
Tutmuşam desde desde
Yardan gelen mektubu
Goymusam sinem üsde


Buşağ üsde çiçeyem
El vurma köynekçeyem
Hamıya çirkin olsam
Öz yarıma göyçeyem


Dağları aşmağ olmaz
Narıncı başmak olmaz
Bir guru sözden ötürü
Yardan savaşmak olmaz


Ay gelen haralısan
Gaşları garalısan
Gözlerinden taniyiram
Bizim yerin maralısan

Yeri dam üsde yeri
Gızıl çam üsde yeri
Ayağların incise
Çık sinem üsde yeri

Eziziyem çengele
Duman gele çen gele
Keten köynek ağ meme
Al eline çengele


Eziziyem men dilden
Elindeki mendilden
Yarınan merc bağladım
O dodağdan men dilden


Bir guş gelir ağdaşdan
Xeber verir gardaşdan
Gardaş bacıdan doysa
Doymaz bacı gardaşdan


Dağ başında guzu var
Ahu kimin gözü var
Gız oğlanı sevse
Kimin ona sözü var


Başında ağ şalı var
Yanağında xalı var
Özü ceyran balası
Marala oğşar yanı var


Dağlara gar düşüpdü
Gör ne hamar düşüpdü
Ruhum gafesde oynar
Yadıma yar düşüpdü


Kebabcıyam şişim yok
Gocalmışam dişim yok
Bu dünyada keyf çekek
O dünyada işim yok


Su gelir lillendirir
Bağları güllendirir
Dindirmeyin dertlerini
Dert onu dillendirir


Dağların döşünde gar
Putağ üsde şirin nar
Senki ele qeşenksen
Xoş xalına behtever


Göyde var sarı ulduz
Hoş geldin küçük baldız
Get bacina denen ki
Goymasin meni yalgız


Men aşığam ay meler
Bulut altında ay meler
Deryada bir gül bitip
Su deyiben ay meler


Ezizim bağda dara
Zülfünü bağda dara
Bülbülü gülden ötürü
Çektiler bağda dara


Ezizim incidensen
Sedeften incidensen
Keserem dilim seni
Bilsem yar incidensen



O tay bu tay arası
Elim kerki yarası
Elebir yar sevmisem ki
Sanki ahu balası


Cigaram yana yana
Od düştü şirin cana
Necesen goyup gidem
Galasan yana yana
İnciyem ezilmişem
Yakaya dizilmişem
İster al ister alma
Anlına yazılmışam


Ay hindi hindi
Duvar dibine sindi
Kül başına ay oğlan
Gızlar sene güldü


Gara guşam galxaram
Göyde qenet çirparam
Deseler yarın geldi
Meyit olsam galxaram


Aygız haran yaxşıdı
Dağdan aran yağiıdı
Başın keçel gözün kör
Be senin haran yaxşıdı


Gül olmaki solarsan
Bulut kimin dolarsan
Umdum Allah’a dır
Axır menim olasan


Elemi esdi felek
Bağrımı kesdi felek
Galğırdım yara gidem
Yolumu kesti felek

Güle can ver
Bülbül güle can ver
Yar senden can isdese
Güle güle can ver

Su gelir ne yapandı
Suyun üzü samandı
Gelişine gurban olum
Gedişin ne yamandı

Gar yağar kürek ister
Damlara kürek ister
Gomsu gızı bezenmiş
Bakmaya ürek ister

Gelirdin yol uzunu
Tüfeyim gol uzunu
Necesen goyup gaçam
Yanasan il uzunu


Güzelin adı olar
Çirkinler cadı olar
Avradı güzel olanın
Hergün feryadı olar


Mercimeyi ekerler
Yerine gül sereler
Senin kimin gızları
Yalladıpda öperler

Su gelir galğa galğa
Tökülür bizim arğa
Gomsudan bir gız sevdim
Anamdan gorğa gorğa


Sini sini şekerem
Üsdüne bal tökerem
Gaynanamın kahrını
Oğlu için çekerem


Güzel ağlatma meni
Yabana satma meni
Men senin aşığınam
Bir pula satma meni

Get iydire incir al
Saatıma zincir al
Uzak yoldan gelipsen
Gir goynuma dincin al


İydirimin yolları
Alçak uca dağları
Mendil alım süpürem
Yar gelen yolları

Gara toyuk pindedir
Yumurtası kündedir
El bilir alem bilir
Menim könlüm sendedir

Iğdır Iğdır içinde
Suyu bardak içinde
Iğdıra gurban olum
Bir yarım var içinde


Su bağladım garpıza
Gelir sıza sıza
Genç yaşda vurulmuşam
Ala gözlü bir giza


Dam üstünde çedene
Toplarım dene dene
Menim bir yarım var
Birdenedir birdene

Derenin oyuğuna
Su ağar doruğuna
Gızlarin mini gurban
Oğlanın bıyığına

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2746
favori
like
share
azerian76 Tarih: 15.05.2008 21:52
Teşekkürler güzel maniler..