ALIŞ VERİŞ VE TİCÂRET

İnsanlar birbirlerine muhtâc olup, birlikde yaşamağa mecbûrdurlar. Bey’ [satmak] ve şirâ [satın almak], ya'nî alış veriş olmasaydı, yer yüzünde nizâm olmazdı. İslâmiyyetde bey’ ve şirâ, arz ve taleb esâsına göre yürür. İslâmiyyet, ferdin iktisâdî hürriyyetine saygı gösterir. Husûsî teşebbüslere ve sermâyeye salâhiyyet verir. Allahü teâlânın emr etdiği bu ticâret ahkâmı, Karl Marks ismli bir yehûdînin serhoş kafası ile ortaya koyduğu, sosyalizm adındaki, siyâsî bir iktisâd rejimi ile taban tabana zıddır. Hür dünyâ devletlerinde tatbîk edilmekde olan liberal iktisâd sistemi, islâmın ticâret ahkâmına yakındır. İslâmiyyetin gösterdiği iktisâd yolu, özel teşebbüsü ortadan kaldıran Markscı sosyalizm olmadığı gibi, devletin iktisâdî hayâta hiç dokunmamasını istiyen Adam Smith liberalizmi de değildir. Uşr, harâc, âşirin topladığı zekât, cizye, narh koymak, Beyt-ül-mâlın diğer gelirlerini toplamak ve sarf etmek, devletin elinde olduğu için, islâm iktisâdı, başı boş bir liberalizm değildir. İstihsalde mümkin olduğu kadar özel teşebbüsü, millî gelirin ferdlere taksîminde de, sosyal adâleti sağlıyan hükmlerdir.

Bir kimse imâm-ı a’zam Ebû Hanîfeden “rahmetullahi aleyh” sordu ki, (Vaktlerimi ibâdet ile geçirmek istiyorum. Bana birşey yaz da, hep onu yapayım!) İmâm-ı a’zam alış veriş bilgilerini yazıp verince, (Bu, tüccârlara lâzım olur. Ben evimde oturup ibâdet ile meşgûl olacağım) dedi. Cevâbında, (Yiyecek ve giyecek lâzım olmıyan kimse var mı? Ahkâm-ı islâmiyyenin alış veriş kısmını bilmiyen, harâm lokmadan kurtulamaz ve ibâdetlerin sevâbını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azâba yakalanır ve çok pişmân olur) buyurdu. (Bezzâziyye)de diyor ki, (Alış veriş bilgisini öğrenmiyenin, ticâret yapması harâmdır. İmâm-ı Ebülleys de “rahmetullahi teâlâ aleyh” böyle buyurmuşdur. İmâm-ı Muhammed Şeybânîye “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Zühd hakkında bir kitâb yaz dediklerinde, zühd için bey’ bilgisi yetişir buyurdu).

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 521
favori
like
share
AZRAA Tarih: 11.09.2007 23:23
teşekkürler arkadaşım ellerine sağlık.
poyraz Tarih: 11.09.2007 21:31
ellerine sağlık
GÜLSiMA Tarih: 11.09.2007 20:47
mihmandar kardeşimize aynen katılıyorum .emeğine sağlık hakan
mihmandar Tarih: 11.09.2007 16:19
hakan2230 kardeşim, konu herkezi ilgilendirmiyor gibi gözükse de mevzu esaen çook ince teşekkürler bu konuyu açtığın için bende bir minik pencere daha açarak konuya bakmak istedim. İçinde bulunduğumuz aylarda önemli bir konu...

Ticaret yapan ve ekonomik durumu gayet iyi olduğu halde Hac'a gitmeyenlere neden hacca gitmiyorsun deyince;

-'' HACI olunca bu işleri bırakmak lazım '' cevabının verildiğini çoğumuz duymuşuzdur.

Ya hu dinimiz sana peygamber mesleği ticareti bırakmı diyor. Ölçüde tartıda dikkatlı ol doğru ol dürüst ol diyor (pazar da bile sanki altın tartıyorlar üç-beş gram fazla olsa ne olur) Eee tartının ve kârın ayarı bozuksa senin ayarın bozuk bu durumda Hacca gitsen ne olacak ki önce kendimize bir ayar çekmemiz gerekmez mi?

Velhasıl; Her Müslüman iyi bir Tüccar olmalı ALLAHIN PEŞİNEN VERDİĞİ NİMETLERİ yine O'nun yolunda, iyi yerlerde sarf ederek O'nun kullarıyla paylaşmalı. Yaklaştığımız RAMAZAN AY ında 1 iyiliğe 1000 ler sevab veriliyorsa ahiret ticaretimizi iyi yapalım bol bol BONUS toplayalım inşallah...
Gönülce Tarih: 11.09.2007 09:51
Teşekkürler.