Oruçla İlgili Çeşitli Konular

Son güncelleme: 04.11.2022 18:46
 • Adak orucu tutan kadın adet görürse

  Arka arkaya onbeş gün oruç tutayım diye adak yapan bir hanım, onbeş günü tamamlamazdan önce adet görmüş olursa, yeniden fasılasız oruç tutması gerekir. Bu tuttuğu oruçlar adak yerine geçmez. Araya engel girmiştir. Yeniden tutması gerekir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Adetli Kadının Oruçlu Gibi Durması Caiz mi?

  Adet halinde olan bir kadının, oruç tutmadığı halde yemeyip içmeyip oruçlu gibi durması haramdır. Bu durumdaki hanıma oruç tutmak haram olduğu gibi, yemiyerek, içmeyerek oruçlu gibi durması da haramdır. Aynı şekilde oruca niyet edipte tan yeri ağardıktan sonra hayız veya nifas haline giren kadına, akşama kadat oruçlu gibi aç durmak haramdır. Bu durumdaki hanımların gizli yemeleri İslami edeplerdendir.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Dudaktaki ruj orucu bozar mı?

  Dudaktaki boyanın sökülüp yutulması halinde orucu bozacağı kesindir. Böyle bir yutma söz konusu olmazsa ister ruj, isterse başka boya olsun orucu bozmaz.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Fitre ve Fidye Arasındaki Fark Nedir?

  Bu iki kelime arasında anlam açısından fark vardır. Fitre, sadaka-ı fıtır'dan kısaltılmış ve biraz değişikliğe uğramış bir kelimedir. Bu, Ramazan'da zengin müslümanların vermekle yükümlü olduğu sadakanın adıdır. Çok yaşlı bir ihtiyarın, tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paraya "Oruç Fidyesi" denir.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Göze, burun ve kulağa damlatılan ilaç orucu bozar mı?

  Bu konuda farklı görüşler varsa da burada ifade edilecek son görüş, gözle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmazsa da, buruna akıtılan ilacın (yemek borusu ve mideyle doğrudan ilgisi bulunduğundan dolayı) orucu bozacağı şeklindedir. Bu itibarla mümkünse bu gibi beden içine akıp giden ilaç koymalar iftardan sonraya tehir edilmeli, değilse sonra bu oruçlar bir gün olarak kaza edilmeli, şüpheli şeyden kurtulma tarafı tercih edilmelidir. Konu tıbbı ilgilendirdiğinden farklı tıbbi yaklaşımlar söz konusu olmuştur.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Hamile ve Süt Emziren Kadının Durumu

  Hamile kadınla süt emziren kadın oruç tuttukları takdirde ya kendilerinin hastalanmalarından, ya da çocuğun gıdasız kalıp ölmesinden korkarlarsa, oruçlarını bozarlar. Ramazan'dan sonra günü gününe kaza ederler.

  --------------------------------------------------------------------------------
  İftar Duası

  Zehebe'z-zameu vebtelleti'l-urûku ve sebete'l-ecru inşâallâhu teâlâ. Eftara indekümü's-sâimûne ve ekele taâmekümü'l-ebrâru ve sallet aleykümü'l-melâike. Allâhumme innî es'elüke birahmetikelletî vesait külle şey'in en tağfira lî zünûbî.

  Manası: Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah mükafat gerçekleşmiş oldu. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin ve melekler size dua etsin. Allahım, her şeyi kuşatan rahmetinle Sen'den benim günahlarımı bağışlamanı istiyorum.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kan Aldırmakla Oruç Bozulur mu?

  Oruçlunun kan aldırması mekruh değildir. Ancak orucuna devam edemeyecek durumda zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Orucun Fidyesi
  Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa tutulmuş, aşırı derecede düşkün ve zayıflığından dolayı oruç tutamayan kimseler farz ve vacip olan oruç borçlarından her gün için bir fidye verirler. Bir fidye bir fıtır sadakasıdır. Fidyelerin tamamı bir fakire verilebileceği gibi, başka başka fakirlerede verilebilir. Buna da gücü yetmeyenler Allah'tan af ve mağfiret dilerler.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Oruçlu Kadın Yemeğin Tadına Bakabilir mi?
  Kadın bazen yemeğin tadına bakmak zorunda kalabilir. Bazı yiyecekleri satın almak için de aynı mecburiyeti hissedebilir. Boğazdan aşağı inmemek şartıyla yemeğin tadına bakabilir.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ramazan Orucuna Hergün Niyet Şartmı?

  Ramazan orucunu eda edebilmek için, hergün ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Niyetin zamanı, gecenin başlangıcından, kaba kuşluk anına kadardır. Bu müddet içinde niyet edilmezse, farz eda edilmiş olmaz.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Ramazan'da Güneş Doğduktan Sonra Adet Görme
  Oruca niyet edip güneş doğduktan sonra adet gören hanımın orucu bozulur. Bu durumda olan hanım yemeğini yer. Adet halinde olan bir hanımın, oruç tutmadığı halde yemeyip, içmeyip oruçlu gibi durması haramdır. Ancak gizili yemesi İslami edeptendir.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ramazan'da Güneş Doğduktan Sonra Temizlenme

  Ramazan'da güneş doğduktan sonra adet ve lohusalıktan temizlenen bir kadın, eğer oruca aykırı bir şey yapmamış ise, derhal niyet ederek oruca başlar. Bu şekilde orucunu tutmuş olur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Sakız Çiğnemekte Bir Mahzur Var mıdır?

  Oruçlu bir kimsenin evvelce çiğnenmiş olan sakızı çiğnemesi mekruh olup, yeni alınmış bir sakızı çiğnemesi ise asla caiz değildir. Hele içinde tat ve koku bulunan çikletleri çiğnemek ise oruç için tehlikelidir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Sevişmek orucu bozar mı?

  Oruçlu eşlerin çıplak durumda birbirine sarılmaları, kendilerinden emin olsunlar, olmasınlar mekruhtur. Birbirlerinin dudaklarını öpmeleri, emmeleri mekruhtur. Eğer bu sevişme esnasında erkekten meni, kadından da yaşlık gelirse ikisinin de orucu bozulur, kaza gerekir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Sprey orucu bozar mı?

  Nefes almakta zorluk çeken astımlının boğazına pompaladığı hava orucu bozmaz. "Çünkü bu bir hayati ihtiyaçtır. Üstelik yutulan hava zerrecikleri içeriye gittiği doğru olsa bile akciğerden ileriye geçmediği, mideye ulaşmadığı, gıda ve susuzluk ihtiyacını karşılamadığı ileri sürülmektedir. Bu sebeple de orucu bozmamaktadır."

  --------------------------------------------------------------------------------
  Üç Aylarda Oruç

  Halk arasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarına üç aylar denilmektedir. Peygamberimiz peşpeşe bu ayları hiçbir zaman oruç tutmamış, bu şekliyle de ümmetine tavsiye etmemiştir. Hatta ramazan ayının dışında hiçbir ayı baştan sona oruçlu geçirmemiştir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Yıkanmak, Denize Girmek Orucu Bozar mı?

  Ağızdan ve burundan dimağa veya mideye su kaçırmamak şartıyla, yıkanmak orucu bozmaz. Yalnız İmam-ı Azam serinlemek için suya girmeyi veya yaş elbiseye sarılmayı mekruh saymıştır. Ebu Yusuf'a göre değildir. Allah Resulü oruçlu iken hararetini gidermek için başına su dökmüştür. Ancak denize veya nehre girip de uzun müddet yüzülecek olursa çok büyük bir ihtimalle mideye veya dimağa su kaçar. Böylecede oruç bozulur.
#11.10.2004 19:02 1 0 0
 • kaynak vere bilirmisin arkadasim
#12.10.2004 15:32 0 0 0
 • Orijinalin yazari Gilber
  kaynak vere bilirmisin arkadasim


  biriz.biz olabilir saniyorum...
#12.10.2004 17:35 1 0 0
 • selam arkadaslar...

  benim bi sorum olacakti...
  aranizda bu soruya emin olarak cevap verebilirse cok memnun olurum.

  "Oruçlu eşlerin çıplak durumda birbirine sarılmaları, kendilerinden emin olsunlar, olmasınlar mekruhtur. Birbirlerinin dudaklarını öpmeleri, emmeleri mekruhtur. Eğer bu sevişme esnasında erkekten meni, kadından da yaşlık gelirse ikisinin de orucu bozulur, kaza gerekir."

  evet ama eger erkekden oruclu iken, nedensiz, yani sevismeden etc.,MEZI cikarsa(meni degil), erkegin orucu bozulurmu? bozulursa kazami gerektirir 61mi???

  cevaplariniz icin simdiden tesekkür ederim

  saygilar öZkOnAkLi
#28.10.2004 00:35 0 0 0
 • Bahsettigin sey rüyalanmaksa arkadasim gerekmez, ogün yinede yiyip icmezsin. Ancak birebir kaza edersin...


  Bunun disinda her ne nedenle olursa olsun mezi gelirse orucun bozulmaz saniyorum...
#28.10.2004 01:14 1 0 0
 • Bu konu münasebetiyle şunları zikredebiliriz: Şeriat, Müslümanlarca hep aynı olan zamanların arasını ayırır. Kadir gecesinin diğer zamanlardan daha şerefli ve faziletli olduğunu bildirir. Bütün mekanlar aynı olmasına rağmen onların da arasını ayırır. Mekke'nin, Medine'den, Medine'nin de diğer yerlerden daha faziletle olduğunu söyler. Namazları kısaltma konusunda onların arasını ayırır. Dört rekatlı namazların kısaltılmasına ruhsat verirken iki veya üç rekatlı namazların kısaltılmasına ruhsat vermez. Meni ve mezi aynı yerden çıkmalarına rağmen onların arasını ayırır. Meziyi temiz, meniyi de necis kabul eder. Meninin çıkması ile gusül farz olur, kasıtlı olarak meninin akıtılmasından oruç bozulurken bunlar mezi için söz konusu yapılmaz. Kız çocuğunun sidiği elbiseye bulaştığında yıkanması farz iken erkek çocuğun sidiği için sadece biraz su serpilmesini yeterli görür. Hayızlı kadına namazı değil sadece orucu kaza etmesini farz kılar. Üç dirhem veya o kıymette olan bir şeyi çalanın elini keser fakat bir katar ölçüsünde bir malı gasp edenin elini kesmez. Rahim ile ilgili durumları aynı olmasına rağmen boşanmış kadına üç kuru' beklemeyi vacip kılarken, eşi ölmüş olan kadının yeniden evlenebilmesi için dört ay beklemesini farz kılar. Aralarında bir benzerlik olduğu halde hükümlerin yukarıda olduğu gibi farklı olduğu daha bir çok hüküm mevcuttur. Bu gibi meselelerde hüküm verme işi akla verilirse muhakkak hata eder. Aklın vereceği hüküm şeriata aykırı düşer. İşte görüldüğü üzere şeriat onları ayrı değerlendirmiş ve her birine başka başka hükümler takdir etmiştir. Böylece akla dayalı kıyasın da batıl olduğunu göstermiştir.
#28.10.2004 01:19 1 0 0
 • bilgilerin icin tesekkürler
#28.10.2004 01:19 0 0 0
 • ustam yaaa cok tesekkür ederim cevap icin...
  cok makbule gecti

  selamlar saygilar öZkOnAklI
#28.10.2004 23:21 0 0 0
 • tskler bilgin icin
#29.10.2004 00:11 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler Ellerine Emeğine Sağlık
#04.11.2022 18:46 0 0 0