Arkadasimin Askisin

Son güncelleme: 11.07.2006 10:41
 • Arkadasimin Askisin


  avuçlarimizin ahsap
  dü_lerimizin spartaküs
  saçlar1m1z1n saç olduu günlerdi
  ta_1n, demirin,b1ça1n,nar1n
  ve burçak tarlas1n1n hakk1n1 verip
  her an yeni bir al1n yaras1na
  meyleder gibi otururduk
  anl1mdaki b1çak yaras1 senin yüzünden
  diyor ya _air
  i_te aynen öyle
  orada anlat1ld11 gibi bir _eydi
  a_1k olmak
  ve sonras1nda
  üstünden y1llar geçtikçe
  gereksizle_ecek
  ama asla küçülmeyecek
  komikle_meyecek bi dolu delilik yapard1k
  ve kan1m1z b1çak isterdi
  yaralanmak isterdik
  keskin bir souun alt1nda
  ve inatla ve 1srarla
  parçalamak isterdik
  göüs kafesimizi
  ve ç1kart1p kalbimizi oradan
  o s1cak yuvas1ndan bir gece
  yukar1lara doru f1rlatmak isterdik
  yukar1lara, karanl1a geceye doru f1rlatmak
  ve ba1rmak,ba1rmak,ba1rmak
  yaral1 bir puma gibi ba1rmak isterdik
  'arkada_1m1n a_k1s1n'
  arkada_1m1n a_k1s1n o kadar
  ben yumruumu 1s1rarak çekilirim aradan

  Cuma Kaya
#11.04.2004 21:49 0 0 0
 • Nerde kaldı böyle insanlar arkadaşım Pascal,
  Emeğine paylaşımına Teşekkürler.
#29.05.2006 19:10 0 0 0
Ice Ice foto
 • okumakta biraz zorluk cektim ama basardim.. tesekkürler..
#30.05.2006 13:59 0 0 0
 • paylaşımın için teşekkürler.....
#08.07.2006 13:43 0 0 0
 • cok güzel dostum paylasan yüreine saglik
#09.07.2006 21:13 0 0 0
 • Okumak biraz zordu ya genede sağoalsın
#11.07.2006 10:41 0 0 0