Ask Dedikleri

Son güncelleme: 18.06.2006 14:49
 • Ask Dedikleri


  Ask: en yal1n biçimde anlat1lan tek kavramd1r o,ad1 kendisidir zaten.Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurman1za gerek yoktur.''A_1k oldum'' dediiniz an akan sular durur,küçücük çocuk bile sizi rahatl1kla anlar.Çünkü a_k1n dili tektir.A_k cesaret ister,kocaman bir yürek ister.Nedir bu a_k denilen _ey?Elle tutulmaz,gözle görülmez bir _eyse nedir bu ya_anan somut ac1lar,güzellikler?A_k,hayat1n bize haz1rlad11 en güzel sürprizdir,bu yüzdende kalpleri ne zaman ele geçirecei hiç belli deildir.Daha ne olduunu bile anlayamadan onun hükümdarl11na giriverirsiniz.A_k1n zaman1n1 biz ayarlayabilseydik eer ve kime neden a_1k olduumuzu anlayabilseydik,a_k1n s1rr1n1da çözerdik herhalde.Ama o zamanda a_k1n insan1 al1p götüren büyüsü tamamen kaybolurdu.A_k hayata ve zamana kar_1 i_lenen en büyük suç ortakl11d1r,a_k hayat1n bütün tek düzeliine,bütün s1radanl11na en soylu ba_ kald1r1d1r.Ondan korkup kaçmak hiç kimseye yak1_maz.Ve elbette ya_an1lan a_k1 suçlamak,yarg1lamak,karala! mak da a_ka yak1_maz.Bu önce haks1zl1k kendinize sayg1s1zl1k olur.0nsan sonuna kadar savunmal1 a_k1n1 kar_1l1k görmesede,ac1 çekeceini hissetsede,yar1n terk edileceini bilsede,ailesini kar_1s1na alaca1n1 bilsede taviz vermemeli a_k1ndan.''SEN0 SEV0YORUM'' diyebilmeligösünü gere gere.A_k i_te o zaman a_kt1r.Ve bunun dorusu yanl1_1 yoktur,zaten a_k1n kendisi dorudur.Kime kar_1 duyuluyorsa bu a_k,doru insanda i_te odur.A_k1n zaman1 yoktur hep haz1rl1ks1z yakalar insan1.Evli olman1z,sevgilinizin olmas1,bir ayr1l11n taze yaralar1n1 kurutmaya çal1_man1z,bal1l1ktan korkman1z,ailenizden çekinmeniz,hatta sevilenin hapse girmesi bile onun hiçmi hiç umrunda deildir.0_te a_k bütün bunlara tek ba_1n1za kar_1 gelme yürekliliidir,belkide yeni hayata geçebilme yoludur...A_k1n ne zaman gelecei belli olmad11 gibi,ne zaman gideceide hiç belli deildir.Fazla vakti yoktur onun,uzun süre beklemeye ve bekletilmeye tahammülüde yoktur.Bir ba_ka göze bakmaya bir ba_ka tene dokunmaya ba_!
  lamas1 okadar da zor deildir... A_ktan deil onun kaçmas1ndan korkun ve doruluuna yanl1_l11na bakmadan sonuna kadar savunun a_k1n1z1. Biliyormusunuz hayat zaten kocaman bir yalan.Bu kadar sahteliin içinde gerçek ve doru olan tek güzellik A^K lütfen ona haks1zl1k etmeyin.A_k1na,sana a_1k olana sahip çok ve onu kaybetme.''SEN0 SEV0YORUM'' demek için geç kalma! Sevgiyle kal...


  seher*vakti
#12.04.2004 07:49 0 0 0
 • yüreğine sağlık
#15.06.2006 17:11 0 0 0
 • emeğine sağlık
#15.06.2006 19:36 0 0 0
 • ellerine saglık teskkurler
#17.06.2006 16:45 0 0 0
 • emegine saglik
#18.06.2006 14:49 0 0 0