iSTANBUL'A

Son güncelleme: 24.12.2007 15:10
 • iSTANBUL'A


  Yine ak_am oluyor buralarda.Yine bir gün bitiyor senden uzaklarda.Yine sensiz ediyorum ak_amlar1.Zor da olsa,mecburiyetler tutmu_ ellerimden.Sen uzak k1sm1nda kalm1_s1n hayat1m1n,hayal k1sm1nda kalm1_s1n.Kimi zaman da hayal edemediim k1sm1nda...Bazen buusu olmu_sun sana bakmaya k1yamayan gözlerimin,bazen de gömülemeyen sonsuz ac1s1.
  Özledim seni istanbul...
  Minarelerinden usul usul akarken ezan sesleri;_ehvetli k1y1lar1nda ürkütücü ve bir o kadar da büyülü 1_1klar1 yanarken ya_am1n gece vakitleri;denize inat ard1ndakilere veda ediyorken vapurlar1n,gemilerin kokusu,sen yine marur,sen yine suskun ve bir o kadar da dertli bekliyor olmal1s1n mart1lar1n dans1na kulak verecek olan gün 1_11n1.Her zamanki gibi bak1yor olmal1s1n 1slak 1slak.Al1yor olmal1s1n...
  Alamana k1yamam istanbul...
  Seni anlatamaz bu bir ucu t1kanm1_ sözcüklerim biliyorum.Ama öyle sonsuzsun ki seni içime s1d1ram1yorum. Dar geliyor sana yüreimin en sonsuz k1sm1 bile.Boaz k1y1lar1na delice kar1_an vapurlar1n1n mavi sularda terk ettii rüzgar taneleri gibi köpük köpük her yan1m.Bir yan1m beyaz,bir yan1m mavi,bir yan1m istanbul...
  Anlatamam seni istanbul...
  Seninle uyansam kaçmakta olan güne.Seninle dola_sam yanl1zl11m1n tek sat1r üstünde kalm1_ sokaklar1n1. Her sat1ra seni saklasam.Sen olsam habersiz.Aynaya her bakt11mda dalgalansa gözlerim,tac1m olsa K1z Kulesi, parmaklar1mda Ortaköy,avuçlar1mda yal1lar ve bir mart1 konsa kalbime,ben hiç ya_amam1_ olsam bu _ehirde.Sen olamam belki ya,hiç deilse senin olsam.
  Senin olsam istanbul....
#12.04.2004 21:30 0 0 0
 • :kalp: ahh istanbul ahhh
#13.04.2004 00:51 0 0 0
 • çok mu özledin....
#20.04.2004 08:38 0 0 0
 • ellerine sağlık
#24.12.2007 15:10 0 0 0