Yetiminim

Son güncelleme: 24.12.2007 15:14
 • Yetiminim


  Sen gittin
  Hayat1n öbür ucunda b1rakt1n beni
  Iss1zla_t1 _ehir
  Yetim kald1 _ark1lar

  Sen gittin
  Umman1m1 besleyen dereler gitti
  Enlemler boylamlar
  Ülkeler gitti
  ^a_1rd1 yönleri kuzey ve güney
  Demirden kavilik,yelden hafifilik
  Sava_lar bar1_lar gitti

  Sen gittin
  A_1m1n hamuru gitti
  Sen gittin
  Yap1m1n çamuru gitti
  Sen gittin
  Nisan1n yamuru gitti
  Sen gittin
  Dünyan1n uuru gitti
  Söylesene az1m1n tad1 m1 kal1r
  Hangi beyaz keyif çatar çay1mda

  Sen gittin
  araland1 sahte dünyam yoklua
  Bir ya emmez ç1kr1k kolu hat1ran
  Sen içimde büyüdükçe, ben küçülüyorum
  Ad1n1 kaz1yamad1 zaman
  Nar tad1ndan
  Kar suyundan

  Sen gittin
  Devletim gitti
  Sen gittin
  Sen gittin
  Servetim gitti
  Sen gittin
  0zzetim gitti
  Sen gittin
  Saadetim gitti
  Y1k1lm1_ bir hisar kald1 tevarüs
  Bulutlara kan kar1_t1 ard1ndan

  Sen gittin
  Örtüm gitti
  Aç1ktay1m cascavlak
  Muhte_em rüzgarlar da1m1 yoklar
  Tüm yang1nlar beni yakar önce
  Tipi bir yandan boran bir yandan biler di_ini
  Bende kalan en son yan1n1 ister

  Sen gittin
  Elim gitti
  Sen gittin
  Dilim gitti
  Sen gittin
  Gülüm giti
  Ba_tan sona diken dolu gülistan
  Yediveren suya sald1 1tr1n1
  K1ra dü_tü bülbüllerin sesine
  Akreplere kald1 bütün türküler

  Sen gittin
  Kalakald1m tamtak1r
  Zenginliim eteinle sürüldü
  Bir y11n suç, zillet bast1 hanemi
  Ata_ten gömlek giydim, _erbet içtim k1z1lc1k
  Tacirlere bayram oldu gidi_in

  Sen gittin
  Ben bittim

  Ne olur
  Benden uzak tutma nurunu
  Nerde a_k varsa oraya yeti_ir elin
  Yaln1zl1klardan beni yine
  Korursa sevdan korur ancak

  Abdulbaki Kömür
#20.04.2004 08:08 0 0 0
 • :super:
#20.04.2004 10:18 0 0 0
 • :super: sin pascal birde Türkce karakterleri düzeltsen :D
#20.04.2004 11:16 0 0 0
 • vaktim olmadi özür dilerim...
#20.04.2004 12:39 0 0 0
 • selam
  gercekten :super: :oki:
#20.04.2004 15:26 0 0 0
 • :danke: :super: deeee


  birde su türkce karekderler olmas :salakkafam: :salakkafam:
#20.04.2004 17:55 0 0 0
 • ellerine sağlık
#24.12.2007 15:14 0 0 0