Genel > Gümrük isletme meslek elemani

  GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI

  TANIM

  Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

  GÖREVLER

  - Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
  - Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
  - Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,
  - Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil) hakkındaki uygulamaları yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Bilgisayar, daktilo, faks, teleks, hesap makinesi,
  - Her çeşit büro aletleri, ordino, manifesto, beyannameler, irsaliye vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Gümrük işletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
  - İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
  - Dürüst, güvenilir, dikkatli ve sabırlı,
  - Hızlı ve sağlıklı kararlar verebilen,
  - Kişilerle iyi iletişim kurabilen,
  - Günlük değişikliklere uyum sağlayabilen
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Gümrük işletme meslek elemanları, genelde büro ortamında ve çoğu zaman masa başında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültüsüz, sessiz, düzenli ve kapalı alanlardır. Bazen de sahada açık alanlarda çalışmak gerekebilir. Kişi çalışırken ithalat ve ihracatçılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Gümrük işletme meslek elemanı, Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler. Kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Gümrük İşletme” programında verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  - Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret bölümleri mezunları ve Ticaret Liselerini Kol Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler “Gümrük İşletme” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
  - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
  Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi, Hukuk, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Taşıma ve Depolama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli, Kaçakçılığın Önlenmesi, İstatistik, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, İdari Yargı ve Dış Ticaret Rejimi gibi dersler verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Kamu sektöründe işe başlayanlar gerekli şartları taşıdıkları ve yapılacak sınavlarda başarılı oldukları taktirde yönetici pozisyonuna geçebilirler. Özel sektörde İthalat ve İhracat firmalarında çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre yönetici olabilirler. Gümrük Komisyoncusu yanında çalışanlar sınavlarda başarılı olmak kaydı ile “Gümrük Komisyoncusu” olabilirler.

  Gümrük İşletme ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslar arası Finans, Uluslar arası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
  BENZER MESLEKLER : Gümrük Müşavirliği, Gümrük İşletmeciliği, Gümrük Müfettişliği, Sigortacılık, Kambiyoculuk.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca zorunlu staj süresi olan en az 40 günlük staj süresince, işletmenin ücret politikasına göre öğrenciler bir miktar ücret elde edebilmektedirler. Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.
  Dışalım ve dışsatım konularında akademik bilgiye sahip eleman yetiştirir. Şirket ihracat - ithalat birimlerinde, malların satışını, alımını planlar ve denetler. Muhasebe verilerini kaydeder ve yöneticilere sunar. Bunun dışında malın pazarlanması için organizasyonlar düzenler. İthalat-İhracat Mezunlarının iş bulma imkanları geniş olduğu söylenebilir.

  İthalat-İhracat Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler :

  SÜLEYMAN DEMİREL ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU
  ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  ÇAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
  ULUDAĞ İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU
  BALIKESİR BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
  ULUDAĞ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
  CELAL BAYAR SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  DUMLUPINAR KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU
  DUMLUPINAR TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU
  KAFKAS IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
  konular birleştirildi..