Anlatım Bozuklukları - Test - 2

Son güncelleme: 24.09.2008 20:53
 • 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Bu maçı, yaklaşık otuz bine yakın insan izlemiş*ti.
  B) Gazetesindeki köşesinde, daha çok toplumsal konuları ele alır ve kamuoyu oluşturmaya çalı*şırdı.
  C) Yaşamı, tüm ayrıntılarıyla içinden geldiği gibi di*zelere taşırdı.
  D) Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle bu kent, insanı büyülüyor.
  E) Kasabadan birkaç yıl önce ayrılmış ve bir daha kasabaya dönmemişti.
  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?

  A) Yarışmada kazandığı bütün ödülleri Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı.
  B) Ben bir kedi, o bir fareyse mutlaka onu yakala*rım.
  C) Her yıl buraya gelir, tatilimizin bir kısmını burada geçiririz.
  D) Kitap okumak ve müzik dinlemek için mutlaka zaman ayırıyorum.
  E) Çiçeklerin mis gibi kokuları odayı doldurdu.

  3. Adam (I) yeni (II) eşinin (III) çocuklarını benimseyip benimsemeyeceği (IV) kaygısı (V) içindedir.
  Numaralanmış yerlerden hangisine virgül getir*tirse anlam bulanıklığı giderilmiş olur?
  A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Bütün bunlara belgeyi hazırlayan kişinin dikkat*sizlik ve hiçbir şeyi önemsememesi neden oldu.
  B) Yazdığım her öykümü en yakınımdaki insanlara okutur, ondan sonra dergilere gönderirim.
  C) Hata yaptığını anlayan insanın özür dilemesi, onu küçültmez aksine yüceltir.
  D) İkide bir dönüp arkaya bakması hepimizi huzur*suz etmişti.
  E) İngilizce bilmediğimiz için hiçbirimiz o turiste yardım edememiştik.

  5. Ona bakılırsa herkesin kendi geçmişine özlem çek*mesi doğaldır.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de*ğişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
  A) "geçmişine" yerine "geçmişlerine" getirilerek
  B) "çekmek" yerine "duymak" getirilerek
  C) "kendi" sözcüğü cümleden çıkarılarak
  D) "doğaldır" yerine "olağandır" getirilerek
  E) "Ona" yerine "onlara" getirilerek

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Yeni hükümet 280'e karşı 120 oyla güvenoyu aldı.
  B) Ona güvenimiz sarsıldı artık; ne yaparsa yapsın güvenemeyiz.
  C) Çalışmalarının sonucu onun yüzünü güldürdü.
  D) Emek sarf etmeden kazanılanların manevi ola*rak pek değeri yoktur.
  E) Nişanlılık sürecinde eşler birbirini çok iyi tanı*malıdır.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Nüfus kaydını çıkartmak için buraya gelmişti.
  B) Bir ulus, gençlerin eğitimine önem vermek zo*rundadır.
  C) Ülkemizin dışsatım gelirleri en yüksek düzeyine ulaştı.
  D) Alkol kullanan sürücülerin kaza şansı daha da artmaktadır.
  E) Çevre kirliliği gün geçtikçe yayılıyor.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün çıkarılması cümlenin anlamını daraltmaz?
  A) Takımımız, dün çok büyük bir galibiyet elde et*ti.
  B) Bu eseri oluşturmak için hep birlikte çalıştık.
  C) İşler günden güne giderek arap saçına dönü*yordu.
  D) Sanatçı pek erken yaşta hayata veda etmişti.
  E) Artık, sonbahar serin yüzünü iyice göstermeye başladı.

  9. (I) Dış dünyaya bağlı sanatçıların, genellikle görü*nen gerçeği değiştiremezler. (II) 1940'lı yılların sa*natçıları da böyledir. (III) Bu kuşağın anlatımı son derece yalındır. (IV) Sanatçılar mecazlara, abartma*lara hemen hiç yer vermemişlerdir. (V) Ancak bu sa*natçılar yaşadıkları ortamı beğenmezler.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi*sinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  10. Çocuk çevrede olup bitenlere ilgisiz ya da umursa*maz görünür.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine ben*zer bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Şiir dil üzerine düşünmez, dili üretir.
  B) Bilgi bazen kolay bazen de bireyin uzun bir eği*tim öğretim görmesiyle elde edilebilir.
  C) Folklor, hiçbir şeye düşman olmayan bir bilim*dir.
  D) Sağlıklı bir kültür politikası oluşturmadığımızı söyleyebilirim.
  E) Genel müdür şirkete geldi ve denetledi.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Onun en büyük ideali dünya turuna çıkmaktı.
  B) Akşam olmadan bu işi bitirelim.
  C) Ameliyat olan çocuk kısa sürede sağlığına ka*vuştu.
  D) Yaralının sağ ön göğsünden iki kurşun çıkarıldı.
  E) Bu boş vermişliğe bir son vermemiz gerekiyor.
  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Oyunlar gerçeğe bir şey katmadan, yorumlan*madan yazılmış.
  B) Anılar, geçmişte yaşadıklarımızı söyleyip durur bize.
  C) Hiçbir zaman umutsuzluk ve karamsarlığa ka*pılmadım.
  D) Onun söyledikleri sık sık zihnimde yankılanır.
  E) O, şair olarak çok çabuk unutuldu gibi geliyor bana.

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öğretim" söz*cüğü yanlış kullanılmıştır?
  A) Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışı*yor.
  B) Okuma - yazma öğretimi televizyondan da ya*pılabilir.
  C) Bu öğretim yılına da birçok sorunla başladık.
  D) Öğretim yöntemleri sürekli bir gelişme içindey*di.
  E) Yurt dışında birkaç yıl resim öğretimi görmüştü.

  14. Ahmet Ümit, son yapıtıyla birlikte, polisiye
  I II III
  türünün edebiyatımızdaki en seçkin yazarı olduğunu kanıtlıyor.
  IV V
  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisi çıka*rılırsa cümlenin anlamı değişmez?
  A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Bugüne dek insanlar arasında bir ayrım gözet*medik.
  B) Orman yangınlarına karşı herkes duyarlı olmalı*dır.
  C) Sivil toplum örgütleri bu olaya tepki gösterdi.
  D) Bu konudaki her çeşit söylentiye aldırmayın.
  E) Bilgisayar teknolojisi durmadan değişiyor, geli*şiyor.

  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu yoktur?
  A) Benim ve kardeşimin kaldığı otel farklıydı.
  B) Hava durumunu okumasını unuttular.
  C) Sarışın gözlüklü beyefendinindi bu çanta.
  D) Eğer söylediklerini uygulamadığın müddetçe başarıya ulaşamazsın.
  E) O, bütün şarkıları kendisine özgü bir şekilde yo*rumlar.

  17. "Kitabın konusunu çok beğendi ve bir solukta okuyup bitirdi." cümlesindekine benzer bir anlatır bozukluğuaşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Öğlene doğru 12.30'da gelirsen bizi bulabilirsin.
  B) Her şeyi bir gün önceden hazırladım ve yemece çağırdım.
  C) Sen daha henüz ne yapacağına bile karar ver*memişsin.
  D) Dolap yiyecekle ful doluydu.
  E) Olayın üzerinden aşağı yukarı tam on yıl ger*miş.

  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanı*mı anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
  A) Fransızca kurslarına katılacağım; fakat bu kurs*ların yararlı olduğuna inanıyorum.
  B) İki günden beri yemiyor, içmiyordu; çünkü çok hastaydı.
  C) Biz, sizi çok aradık; ama siz bizi aramadınız.
  D) Olan biten her şeyi anlatacağım; ama izin vermi*yorsunuz.
  E) Herkes roman yazamaz; zira roman yazmak bü*yük birikim ister.

  19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen sözle*rin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Söylediklerin hiç şüphesiz arkadaşının kulağına gitmiş olmalı.
  B) Bana yardım etmeyeceğini söyledi; ama içine sinmedi yardım etti.
  C) Eylülün sonuna doğru bu şehirden taşındılar.
  D) Bu yapıtın en önemli yanı, köylünün sorunlarını ilk kez işlemiş olmasıdır.
  E) Bilimsel yapıt yazabilmek, geniş bir bilgi gerek*tirir.

  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çeli*şen sözlerin bulunması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
  A) Konuklar galiba öğleden sonra gelecek.
  B) Bu konsere biz de gitmek istiyoruz.
  C) Öğleden sonra belki sizi ararız.
  D) Şurası kesin ki enflasyon, yıl sonunda artacak.
  E) Çocuklar mutlaka sinemaya gitmiş olmalılar.
  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Dengeli beslenemeyen insanlarda sağlık sorun*ları baş gösterir.
  B) C vitamini, vücudun direncini artırır; insanı güç*lü kılar.
  C) Vücudumuzun her organizması, ayrı bir görev yapar.
  D) Nişastalı ve şekerli besinlerin çok tüketilmesi şişmanlamaya yol açar.
  E) Diş çürükleri zamanında tedavi edilmelidir.

  22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Bu olay hepimizin ilgisini çekti ve derinden etki*ledi.
  B) Kendisini çok beğeniyor ve durmadan övünü*yordu.
  C) Salondaki kargaşanın nedenini öğrenemedik.
  D) Beni çağırdı ve bana bir konuda fikrimi almak is*tediğini söyledi.
  E) Kazayı duyar duymaz olay yerine koştum.

  23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Sınavda iyi bir dereceye girdiğim için beni teb*rik edip kutladı.
  B) Özgün yapıtlar mutlaka geleceğe kalırlar.
  C) Yapraklar sonbaharda hüzünle sararıp dökülü*yorlar.
  D) Son şiirleri de bu kitapta yer alacakmış.
  E) Sazın telleri sert çalmaktan dolayı koptu.

  24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
  A) Öyle acemi ki ben onun eline su bile dökemem.
  B) Ekmeğini taştan çıkaran bu adama saygı duyu*yorduk.
  C) Yarışmayı kaybedince boyunun ölçüsünü almıştı.
  D) Bu sözleri duyunca kan beynime sıçradı.
  E) Onun buraya geleceği bir ara kulağıma çalın*mıştı.

  25. Genç futbolcunun bugünkü maçta oynaması için
  I II III
  hiçbir neden yok; çünkü formda gözüküyor.
  IV V
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi sözcükte değişiklik yapılmalıdır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  Cevap Anahtarı: 1)A 2)B 3)C 4)A 5)B 6)A 7)D C 9)A 10)E 11)D 12)A 13)E 14)B 15)D 16)E 17)B 18)A 19)A 20)E 21)C 22)A 23)B 24)A 25)C

  Alıntıdır noimage
#24.09.2008 20:53 0 0 0