Albatros

Son güncelleme: 24.12.2007 15:18
 • Albatros


  S1k s1k, elenmek için, ac1mas1z tayfalar
  Yakalar kanad1ndan bu deniz ku_lar1n1,
  Ürkütücü sularda gemileri izleyen
  Yolcular1n y1llard1r dost arkada_lar1n1.

  Gökten inen tasas1z, bu utangaç krallar
  Güvertelerin üstüne konduklar1 zaman
  Geni_ kanatlar1n1 sofuca b1rak1rlar,
  Yorgun kürekler gibi, sular üstünde kayan.

  Sen ey kanatl1 yolcu, bir zaman ne güzeldin !
  Bak gagan1 dürtüyor hoyrat tayfan1n biri,
  Ya öteki, bilir mi bu hale nas1l geldin,
  Topallay1p öykünüyor uçtuun günleri.

  Ozan, ey bulutlardan topraa sürgün ece,
  Oklara göüs geren, dostu f1rt1nalar1n,
  Yuhlarlar yeryüzünde, seni de, gündüz gece
  Uçmana engel olur, a1r dev kanatlar1n.

  Charles Baudelaire
#13.05.2004 13:54 0 0 0
 • ellerine sağlık
#24.12.2007 15:18 0 0 0