İslam > HELALLIK ISTEMEK

  eger helallık ısteyecegı kısıyı bulamazsa kısı bunun kefaletını cekermı pısman oldugu halde onu cok arayıp bulamadıgı zaman bıle
  Selaunaleyküm helalleşme konusunu yazarsak sorunuza cevab alırsınız sanırım..

  İnsanların birbirleri üzerindeki haklarını karşılıklı olarak helâl etmeleri o hakkı bir diğerine bağışlamaları, haktan vazgeçmiş olduklarını bildirmeleri.
  Helalleşmedeki helâl kelimesi, haramın karşıtı olan helâl ile aynıdır. Ancak haramın karşıtı olarak kullanıldığında helâl kesin bir durum belirttiği halde, helalleşme olayında bir izâfîlik, göreceli bir özellik belirtir. Helalleşmeden sonra kulun hakkı ortadan kalkmakla birlikte, helâllik dilemeğe yol açan fiil helâl hale gelmiş olmaz. Yani ortada bir haramı helâl haline getirme durumu yoktur, yalnızca kişinin yapılan şeyden dolayı kendi hakkından vazgeçmesi hadisesi vardır.

  Helalleşme ile, zâlim, mazlumdan üzerindeki hakkı bağışlamasını dilemiş olur. Allahın haram kıldığı şeyden hasıl olan günahı bir kimsenin helâl kılması mümkün değildir. Tecrîdi Sarîh Tercümesi VII 376

  Borcun ödenmesi, yükten kurtulmak, düğümü çözmek gibi anlamları taşıyan helâl kelimesinden türetilmiş olan helalleşme, insanın kul borcundan kurtulması yollarından biri olarak Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Nitekim, bu konuda Rasûlullah

  Kimin uhdesinde bir din kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan kıyamet gün gelmezden evvel bu gün dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin yoksa zâlimin salih ameli bulunursa o amelden zâlimin zulmü miktarınca alınırda mazluma verilir. Eğer zâlimin hasenâtı bulunmazsa, mazlumun seyyiâtından alınıp, zâlim olana yükletilir. Tecridî Sarih Tercümesi VII 375-376

  buyurarak helalleşmenin önemi ve soncu üzerinde durmuştur.
  Helalleşmenin dünyada yapılmaması durumunda, âhirette gerçekleşeceğini de yine bir Buhârî rivâyetinden öğreniyoruz..

  Kıyametle müminler Cehennem üzerindeki sırattan kurtulduktan sonra Cennet ile Cehennem arasındaki ikinci bir köprüde durdurulurlar. Burada, dünyada aralarında bulunan ufak tefek mezâlimden bir birlerinin hakkını vererek hesaplaşıp, pâklanarak arındıkları zaman bunların Cennete girmelerine izin verilir. Tecridi Sarîh Tercümesi VII 353-354

  Kıyamet gününde bütün haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. Tirmizi Sifatul Kıyâme I

  haberi de, kul hakkının ve dolayısıyla bundan kurtarıcı helalleşmenin önemini ortaya koyar.
  Helalleşme yoluyla gidilecek, çözümlenebilecek kul hakkı öylesine önemlidir ki, Allah Rasûlü

  Şehidlerin kul borcundan başka bütün günahları mağfiret olunur. Tecrîdi Sarih Tercümesi VII 349

  buyurarak bu önemi haber verir.
  Helalleşme ihtiyacı içindeki kimseleri, Allahın Rasulü müflis olarak niteleyip, bunların durumunu şöylece anlatmıştır..

  Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât ile gelir. Ama şuna sövmüş, buna iftira etmiş, onun malını yemiş, berikinin kanını akıtmış, ötekiyi dövmüştür de, sevabından bir kısmı şuna, bir kısmı buna verilir. Üzerindeki kul hakları ödenmeden önce hasanâtı tükenirse, onların günahlarından alınıp, buna yüklenir ve sonra cehenneme atılır. Buhari Edeb 102

  Helalleşme, öteki dünyadaki iflâstan kurtulmak için, bu dünyada insanlardan haklarını helâl etmelerini dileme ve böylece borçtan kurtulma yoludur.

  Selam Dua İle..

  KONAMI
  Allah razı olsun saadmuaz değerli bilgilerin için
  ALLAH razı olsun.
  Allah (c.c) razı olsun