TEMEL LINUX KOMUTLARI

  TEMEL LINUX KOMUTLARI

  help :
  Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi komutu ile yardım alınabilir.

  komut_ismi --help :
  (Eğer varsa) Söz konusu komut ile ilgili yardım iletisi basar.

  man başlık :
  Sistemdeki kılavuz (man) dosyaları. Bir komut hakkında olabildiği gibi bir dosya ya da bir işlev hakkında da olabilir.

  apropos başlık :
  Söz konusu başlıkla ilgisi olan komutların listesi.

  ls :
  O an bulunulan dizinin içeriğini listeler.

  ls -al | more :
  O an bulunulan dizindeki bütün dosyaları gösterir ("." ile başlayan gizli dosyaları da). Komut burada more komutuna yönlendirilmiştir, bu sayede çıktının bir ekrandan fazla olması durumunda bir ekranlık çıktıdan sonra devamını göstermek için bir tuşa basmanız gerekir.

  cd dizin :
  'dizin' dizinine geçilir.

  cp kaynak hedef :
  Bir yerdeki dosya ya da dizinleri başka bir yere kopyalamak içindir. Unix'lerde genelde bu tür komutlarda her zaman kaynak önce, hedef sonra yazılır.

  mcopy kaynak hedef :
  DOS'tan Unix'e ya da tersine (disketi bağlamanız şart değil) bir dosyayı başka bir yere kopyalar. Aynı mantıkta çalışan mdir, mcd, mren, mmove, mdel, mmd, mrd, mformat gibi komutlar da vardır.

  ln hedef [isim] :
  Sözkonusu hedefe sabit bağ oluşturur. Sözkonusu dosyalar iki yerde de var gibi gözükür, herhangibir değişiklik diğerini de etkiler, biri silindiğinde diğeri kalır. Sabit bağların kısıtlamaları, bağ dosyası ile asıl dosyanın aynı dosya sistemi içinde olması gerekliliği ve dizinlerle özel dosyalara sabit bağ verilememesidir.

  ln -s hedef [isim] :
  hedef 'e bir sembolik bağ dosyası (isim verilmezse hedef ile aynı isimde) oluşturur. Sembolik bağda hedef 'in nerede bulunacağının bilgisi vardır. Sembolik bağlar dizinler için de kullanılabilir. Tek sorunu hedef silindiğinde bağ bozulmuş olur.

  rm dosya ... :
  Verilen dosyaları siler. Sileceğiniz dosyanın sahibi olmanız gerekir.

  mkdir dizin :
  'dizin' dizinini oluşturur.

  rmdir dizin ... :
  Belirtilen dizin 'ler boşsa silinir.

  rm -r dosya ... :
  Dosya ve dizinleri ve dizinlerin içindeki dizinleri ardarda siler. Root olarak kullanırken dikkat edin, çünkü herşeyi silebilirsiniz!.

  cat dosya | more :
  Bir dosyayı sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır.

  less dosya :
  Önceki komuta eşdeğerdir, biraz daha fazla özellikleri vardır.

  vim dosya :
  Bir metin dosyasını düzenlemek için kullanılır. Aynı türden nano, joe, mcedit gibi metin düzenleyicileri de kullanabilirsiniz, ancak vim ile UTF-8 kodlu metinleri de düzenleyebilirsiniz. Diğerleri bunu yapamaz.

  find / -name "dosya" :
  'dosya' adlı dosyayı en üst dizinden itibaren aramaya başlar. Dosya ismi, * ve ? gibi arama karakterleri de içerebilir. Örneğin benim sistemimde "fazlames*" dizgesi ile fazlamesai.net.txt ve fazlamesai.org.txt dosyaları bulunuyor.

  locate dosyaismi :
  "find" gibidir, fakat düzenli olarak oluşturulan bir veritabanına bağlıdır, sistemdeki son değişikliklerden haberi olmayabilir.

  touch dosya :
  'dosya' isimli dosyanın tarih bilgilerini deşiştirir. Eğer bu dosya yoksa sıfır bayt uzunluğunda oluşturur.

  xinit :
  Pencere yöneticisi olmayan bir X oturumu açar.

  startx :
  Pencere yöneticili bir X oturumu açar. DOS'daki win komutu gibidir.

  startx -- :1 :
  1 numaralı ekranda X oturumu açar, ilk ekran 0 dır ve komut için öntanımlıdır. Ekranlar arasında ile geçiş yapabilirsiniz.

  xterm :
  Basit bir X uçbirimi açar. Daha hafif sürümleri (rxvt, aterm, eterm gibi) bulunur ve tercih edilir.

  shutdown -h now :
  Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrıca makinayı kapatır.

  halt :
  "shutdown -h now" ile aynıdır. Sistemi durdurur.

  reboot :
  "shutdown -r now" ile aynıdır. Sistemi yeniden başlatır.
  EMEĞİNİZE SAĞLIK SAĞOLUN ARKADASLAR