Var Içinde Kasidesi

Son güncelleme: 21.10.2022 12:15
 • Var Içinde Kasidesi
  .
  Sözüm ibret doludur. Sanma hikâyet var içinde
  Göreceksin, ne kadar ders-i hakîkât var içinde.

  Aci fürkat tasiyan sözlerim azcik kati lâkin
  Kalemin kavli kibâr, hem de halâvet var içinde.

  Gece rü’yamda meleklerle berâber bunu yazdik
  Yüce Rabb sâhidim olsun ki selâmet var içinde.

  Lafi manzum bu beyitlerde redif kâfiyelerle
  Aruzun verdigi âhenge sadâkat var içinde.

  Emelim burdaki efkârimi göstermeden ayri
  Edebî gençlere yardim ve delâlet var içinde.

  Felegin verdigi dünyâdaki sehvetli hayâta
  Kimi çok ragbet eder amma, nedâmet var içinde.

  Basi bos dostlari isrette ve meyhânede gördük
  Iyi bir hâne degil gizli felâket var içinde.

  Senelerden beri zahmet ve zarûretle bogusmus
  Nice gurbetçilerin sâdece mihnet var içinde.

  Saman otlar ve çamurlarla yapilmis yere girdik
  Fakir insanlara ihsân ve inâyet var içinde.

  Âdemiyyet güdülen duygulu sosyal kurulusta
  El uzatmakla beraber çok atiyyât var içinde.

  Kuru dallardan örülmüs yedi dershâne gözettik
  Ari san’atli ilim, bilgili hikmet var içinde.

  Çekicin kiymeti artmaz kizarak dövsede zerri
  Deger altin’da kalir. Dengeli kiymet var içinde.

  Yüce kiymet verilen devletin izzetli makâmi
  Görünür herkese kasr amma harâbât var içinde.

  Ilim ögretmek için herkese bes yüz sene evvel
  Kurulan medresenin ser-kitabiyyat var içinde.

  Sen eger görmez isen sevgiyi kalbinde yakindan
  Yine bak gönlüne, bir sirr-i muhabbet var içinde.

  Uzak illerde mukaddes sayilan mâbede girdik
  Ulu Kur’ân-i Kerîm’den yüce âyet var içinde.

  Yaradan hikmeti, her cümlede Kur’âni Kerîm’in
  Çogalan kuvve-i kudsîyeli sevket var içinde.

  Bir ibâdet yeridir, kûsede metruk bile olsa
  O nazargâh-i ilâhinin uhuvvet var içinde.

  Kamu insanlarin iymânini ahlakça yücelten
  Mütenevvir köselerdir ki ibâdet var içinde.

  Yüce rûhî heyecanlarla bir aksam namazinda
  Hele bir secdeye gel, sabr-i selâmet var içinde.

  Koca dünyâda fütursuz yasariz bir süre amma
  Ecelin geldigi gün, cebren azîmet var içinde.

  Hem uzak hem de garip yerde yasam zor ve çekilmez
  Aci gaybûbiyetin sâdece zahmet var içinde.

  Kara toprak bile bilmez, ölümün verdigi vehm’i
  Kazilan kabre inen sandigin uzlet var içinde.

  Bu derin hisleri vahdet duyarak beyt’lere kazdim
  Olamaz lâf-i güzâf, kavl-i mücerret var içinde.

  Bu atîk si’ri kim anlar diye hiç gam yeme Bâki
  Kalemin çizdigi san’at ve fazîlet var içinde.

  Mehmet Fatin Baki

  Ibret = ders, Fürkat = ayrilik, Kavli = sözü,
  Halâvet = tatlilik, Selâmet = emniyet ve esenlik,
  Edebî = edebiyyatla ugrasan, Delâlet = kilavuzluk,
  Nedâmet = pismanlik, Isret = içki içme,
  Mihnet = eziyet, gam, keder, Ihsân = bagis
  Inâyet = lutûf, Atiyyât = ihsanlar, bagislar,
  Hikmet = güzel sözler, Zerr = altin, Izzet = deger, onur, yücelik, Kasr = kösk, saray,
  Ser-kitabiyyat = kitaplarla ilgili en iyi bilgiler, Sirr-i muhabbet = sevginin sirri, Kuvve-i Kudsiye = Kutsal güç, Sevket = ululuk, Kûse = kuytu bir yer,
  Naargâh-i ilahi = Allahin korudugu yer,
  Uhuvvet = kardeslik, dostluk, Mütenevvir = nurlanan,
  Cebren azîmet = mecburi yolculuk, Gaybûbiyetin = gözden uzak olmanin, Vehm = korku, Uzlet = yalnizlik, Atîk = eski Fazîlet = deger, hüner, güzellik, Kavl-i mücerret = katiksiz dogru söz,
  Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
  . . / / . . / / . . / / . . / /


  Nâbi’nin, Nedim’in ve Seyh Galib’in yazdigi
  gazellerden beyitler:


  Verdim sana dürc-i dil-i ser-bestemi amma
  Pek sakla, büyük yerden emânet var içinde.

  Dürc-i dil-i ser-beste gönül bagi kutusu,
  Nâbi (1712)
  -
  Meyhâne mukassî görünür tasradan amma
  Bir baska ferah, baska letâfet var içinde.

  Mukassî = kasvetli Tasradan = disardan
  Nedim (1730)
  --
  Çâk eylemem sînemi her dilbere, zirâ
  Sultânima âit bir emânet var içinde.

  Çâk = yirtik Sîne = gögüs, yürek
  Seyh Galip (1709)
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  .
  Mehmet Fatin Baki
#07.06.2004 18:53 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler Ellerine Sağlık
#21.10.2022 12:15 0 0 0