Görme Engellilerin Eğitimleri Konusunda Yapılan Ve Devam Etmekte Olan Çalışmalar

Son güncelleme: 21.03.2009 16:49


 • 1. Rehberlik ve eğitici çalışmalar kapsamındaki öğrenci kişilik hizmetleri, haftalık ders saatleri dışında yürütülür. Rehberlik ve eğitici çalışmalar ile ilgili faaliyetleri yürüten öğretmenler, bu görevlerine karşılık haftada 3 saat üzerinden ücretli ekders görevi yapmış sayılırlar. Bu görev, haftalık zorunlu ekders görevi içinde verilir ve ücret ödenir.

  2. Bireysel ve toplu etkinlik saatlerinde; öğrencilerin özür ve özellikleri dikkate alınarak özellikle kişisel idare ve bağımsız hareketlerini geliştirici faaliyetlere yer verilir. Ayrıca kültürel ve eğitici çalışmalar, folklor, müsamere, müzik, düzgün konuşma ve yazma, gezi, incelemeler, insan ilişkileri, bildiklerini, duyduklarını ve düşündüklerini anlatma, bahçe etkinlikleri vb. faaliyetler de yapılır. Bireysel ve toplu etkinlik notla değerlendirilmez.

  3. Beden eğitimi ve bağımsız hareket dersi, varsa özel olarak yetişmiş öğretmenler tarafından, yoksa beden eğitimi öğretmeni tarafından verilir.

  4. Beden eğitimi ve bağımsız hareket dersinde özellikle öğrencinin okul içinde ve dışında istediği yere gidebilme becerisini kazanabilmesi için bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması çalışmalarına yer verilir.

  5. Okul yönetimince; öğretim yılı başında okul ve çevrenin şartları öğrencilerin engel ve özellikleri dikkate alınarak "Özel Eğitim Okulları Seçmeli Dersler Listesi"nden okutulacak seçmeli dersler belirlenir.

  6. 1997-1998 öğretim yılında 4. ve 5. sınıflarda yabancı dil dersinin okutulmasının mümkün olmadığı ilköğretim okullarınca bu derse ayrılan saatler Türkçe veya seçmeli dersler kapsamında değerlendirilir.

  7. 1997-1998 öğretim yılında 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde 6. ve 7. sınıf millî tarih ve millî coğrafya dersi programları uygulanır.

  8. 1997-1998 Öğretim Yılı'na mahsus olmak üzere; ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf hayat bilgisi derslerinin 1'er saati ile 4. ve 5. sınıflardaki 3 saatlik seçmeli derslerin 1'er saatinde; çevre, sağlık, trafik ve okuma dersi ders programları dönüşümlü olarak uygulanır ve 01.05.1997 tarih ve 2476 sayılı Tebliğler Dergisinde duyurulan ilköğretim çevre, sağlık, trafik ve okuma ders kitapları okutulur.
  Görme Engellilerin Eğitimleri Konusunda Yapılan Ve Devam Etmekte Olan Çalışmalar

  Matematik, Fen Dersleri ve Coğrafya gibi derslerdeki görmeden yapılması mümkün olmayan konulardan sorumlu olmayacakları Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.


  Beden Eğitimi ve Bağımsız Hareket Dersi, Modelaj-İş Dersi Programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayı ile yürürlüktedir.


  Modelaj-İş Dersi Öğretmen El Kitabı çalışmaları devam etmektedir.


  Görme Engelliler İlköğretim Okulu Matematik Dersi Öğretim Programı basımı tamamlaııp ve uygulamaya konulmuştur.


  Okullarımızda kullanılan eğitim araç-gereçlerinin birçoğu Ders Aletleri Yapım Merkezinde üretilmektedir.


  İlköğretim ve ortaöğretim ders kitapları da Braille (kabartma) olarak Ankara-Altındağ Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu'nda basılmakta ve ve dağıtımı yapılmaktadır.


  Kaynaştırmanın okul öncesi eğitimden itibaren başlatılması esas olmakla birlikte kaynak oda ve gezici öğretmenlik uygulamaları gereği gibi yapılamadığından, temel yaşam becerileri ile temel eğitimde Braille yazı, matematik ve müzik sistemi ile Braille İngilizce kısaltmaları gibi gerekli bilgi ve becerileri görme engelliler okullarında aldıktan sonra ortaöğretimlerini tamamen kaynaştırma uygulamaları olarak sürdürmeleri esas alınmaktadır.
#21.03.2009 16:49 0 0 0