Amerika Kökenli İsketelerle Yapılan Kanarya Melezlendirmeleri

Son güncelleme: 17.04.2009 20:54
 • İsketeler Amerikan Kökenli İsketeler İsketelere Yapılan Kanarya Melezlendirmeleri İsketeler Hakkında Temel Bilgiler İskete Türleri İskete ResimleriAvrupa ve Asya kökenli isketelerden başka, bunların Amerikalı akrabaları ile yapılan kanarya melezlendirmeleri, özellikle Amerika ve Avrupalı üreticiler tarafından denenmiştir. Amatör yetiştiriciler tarafından henüz pek uygulanmayan bu melezlendirmelerin ülkemizde yaygınlaşmayışının temel nedenleri: bu kuşların doğal yasama alanlarının coğrafi uzaklığı dolayısıyla az bulunuşu, tropik kus oluşları ve fiyatlarının yüksekliğidir.

  noimage

  Venezüella ve Trinidad kökenli olan kırmızı isketelerin bedenlerine egemen olan renk kırmızıdır. Bununla birlikte baslarında siyah tüyleri bulunur. Bu isketelerin kırmızı kanarya ile çiftleşmesinden çoğunlukla çok hös renkli melez yavrular elde edilmektedir. İsketenin kırmızı rengi, olduğu gibi melez yavruda görülür. Siyah tüyler ise yoğunluğunu yitirir. Bu tür iskete melezleri renk açısından olağanüstü güzellikte oldukları gibi çok üstün bir ötüşe de sahiptirler.
  noimage
  Çünkü babaları olan kırmızı isketenin ötüşü de son derece melodiktir ve bu niteliğini yavrusuna geçirir. Buna karsın dişi melez yavrular her renkte görülebilirler ve ötmezler. Kırmızı İskete X Kanarya çiftleşmesinden elde edilen yavruların büyük çoğunluğunun erkek olusu, ticari açıdan bir şans sayılabilir. Erkek yavru melezler iki yıl boyunca elde tutulmalı ve üretkenlikleri tespit edilmelidir. Bunlar tekrar üretimde kullanıldıklarında çok güzel yavrular kazandırırlar. Ancak bu kuşlar pek ucuz olmadıkları gibi özel bakim ve beslenme isterler. Bulundukları yer daima ayni ısıda tutulmalı ve başaklı tohumlarla beslenmelidirler.

  noimage
  Kuzey Amerika kökenli Kırmızı Amerikan İsketesinin yalnızca erkeği kırmızı renktedir, dişinin yalnızca gagasında ve kanat tüylerinde kırmızı renk görülür. Orta ve Güney Amerika kökenli olan diğer Amerikan isketeleri: Mecellen, Karabaşlı Amerikan İsketesi ve Gelin İsketesi'dir. Bunlar da kanarya ile çiftleştirilmiş ve melezleri elde edilmiştir. Melezlendirmede genel kurallar daima geçerlidir. Evcilleştirme, uygun koşullarda uygun besinle yetiştirme, karsı cinsten kanaryaya alıştırma ve olabildiğince geniş çiftleşme ortamı. Bunlar sağlandığında melezleşmede basari oranı daima yüksektir. Bununla birlikte birkaç kez melezlere çiftleşmesini basarıyla gerçekleştirmiş yabanıl kökenli kuşların normal çiftehanelerde verimli olması mümkündür.

  noimage
  Adi geçen isketelerin aşağı yukarı hepsinde, kiminde sari, kiminde siyah renk daha baskın olmakla birlikte her iki renk de görülür. Yetiştiriciler bu isketelerden yararlanarak siyah kanarya üretmek istemişlerse de amaçlarına ulaşamayıp vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Çünkü hemen hemen tümüyle siyah olan Bolivya İsketesi'nde bile sari renk bulunmaktadır. İste bu renk geni nedeniyle, ayni geni bulunduran kanaryalarla yapılan çiftleşmelerde, sari renk melezlerde belirginleşerek ortaya çıkmaktadır. Ayrıca elde edilen melezler fazla üretken de sayılmazlar. Sonuç olarak bu üretim pek verimli olmamaktadır.

  Genel olarak bakıldığında isketelerden elde edilen melezlerin hemen hepsi güzel ve sevimli kuşlardır. Büyük bir kısmi gerekli eğitimi gördüklerinde iyi öterler. İyi bir bakımla uzun süre yasarlar. İskete ve melezlerinin beslenme bölümünde belirtilen karma yemle beslenmesini, yeşilliğe gereksinme duyanlarının bu ihtiyacının karşılanmasını önemle hatırlatırız.

  Kaynak: Tunceli Altinköprü
#17.04.2009 20:54 0 0 0