Albert Einstein’ınin İngilizce sözleri

Son güncelleme: 21.04.2009 09:38
 • Albert Einstein sözleri

  Albert Einstein Quotes

  Albert Einstein is known for being the most famous genius in the world. Not only was he a brilliant scientist, he had a sharp wit and clever sense of humor. Read more about this interesting individual here.

  "It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure."

  "Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty."

  "Gravity cannot be held responsible for people falling in love."

  "When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes. When you sit on a hot stove for two minutes, it seem like two hours. That's relativity"

  "Imagination is more important that knowledge."

  "Sometimes one pays most for the things one gets for nothing."

  "Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen."

  "God may be subtle, but He isn't plain mean."

  "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."

  "The hardest thing in the world to understand is the income tax."

  "The secret to creativity is knowing how to hide your sources."

  "I never think of the future. It comes soon enough."

  "Before God we are all equally wise - and equally foolish."

  "The release of atomic energy has not created a new problem. It has merely made more urgent the necessity of solving an existing one."

  "There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle."

  "What really interests me is whether God had any choice in the creation of the world."

  "A person starts to live when he can live outside himself."

  "Science without religion is lame. Religion without science is blind."

  "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."

  "Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."

  Sözlükten Çeviri Yaptım arkadaşlar imla hataları olabilir

  Albert Einstein Quotes

  Albert Einstein dünyanın en ünlü dahi olmak için bilinir. Sadece o parlak bir bilim adamı olduğunu, o keskin bir zekâ ve mizah zeki duygusu vardı. Bu ilginç bireysel Devamı buraya.

  "Bu bilimsel olarak her şeyi açıklamak mümkün olabilir, ama hiçbir mantıklı olur; bu anlamı olmayan, as if you dalga basıncı bir varyasyon olarak Beethoven senfoni açıklanan olacaktır."

  "Öğretim gerekir ki, sabit bir görev olarak değerli bir hediye değil olarak algılanmaktadır sunulan bu."

  "Yerçekimi insanların aşık sorumlu tutulamaz."

  "Ne zaman iki saat için güzel bir kızla beraber oturup, iki dakika gibi görünüyor. Ne zaman iki dakika sıcak soba üzerinde oturup, iki saat gibi görünüyor. Bu görelilik "

  "Hayal fazla bilgi önemlidir."

  "Bazen bir çok şey için ödediği hiçbir alır."

  "Genel anlamda önyargıları yaş on sekiz ile kazanılır bir toplamıdır."

  "Tanrı ince olabilir, ama o düz demek değildir."

  "Ben silah Dünya Savaşı III ne mücadele olacak, ancak bilmezler Dünya Savaşı IV sopa ve taşlar ile mücadele olacak."

  Dünyada anlamak için "en zor şey, gelir vergisi olduğunu."

  "Yaratıcılık için gizli nasıl kaynaklar gizlemek için şeyi bilendir."

  "Ben geleceği düşünmek hiç. Yakında yeterli gelir. "

  "Tanrı önce hepimiz eşit akıllıca - ve aynı derecede saçma."

  "Atom enerjisi dağıtımı yeni bir problem oluşturmadı. Sadece daha fazla varolan bir çözümü en acil ihtiyaç yaptı. "

  "İşte hayatınızı yaşamak için yalnızca iki yolu vardır. Bir sanki hiç bir mucize değildir. Diğer sanki her şey bir mucize değildir. "

  "Ne gerçekten olup Tanrı dünya kuruluşundan herhangi bir seçeneğim yoktu bana ilgi."

  "Bir kişi ne zaman kendisi dışında yaşıyorum yaşamaya başlar."

  Din ile "Bilim topal olduğunu. Din bilim olmadan kör. "

  Bir hata yaptım hiçbir zaman "Herkes yeni bir şey denemiş olmamış."

  "Teknolojik ilerleme bir patolojik ceza ve elinde bir balta gibi."
#21.04.2009 09:38 0 0 0