Türkiyenin yüzde 3'ü sanık yada şüpheli..

Son güncelleme: 26.08.2005 10:17
 • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Türkiyede nüfusun yüzde 3ünün sanık veya şüpheli olduğu saptanınca, bu kişilerin haklarının neler olduğunu anlatan bir broşür hazırladı. Doç. Dr. Vahit Bıçak amaçlarının, işkence ve kötü muameleyi önlemek olduğunu vurguladı.

  TÜRKİYE nüfusunun yüzde 3ünün sanık ya da şüpheli durumunda olduğu saptamasından yola çıkan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Şüpheli ya da sanık hakları broşürü hazırladı. Başkan Doç. Dr. Vahit Bıçak, hakları konusunda vatandaşların bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Bu ihtiyacı karşılamak, işkence ve kötü muameleyi artık Türkiyenin gündeminden tamamen çıkarabilmek için 300 bin broşür hazırladık dedi.

  Bıçak, şüpheli ve sanık sayısının, Türkiyede nüfusla orantı yapıldığı zaman fazla olduğunun görüleceğini söyledi. Bıçak, Türkiyede 1986 yılında 1 milyon 79 bin 593 kişi şüpheli ya da sanık iken, bu sayının 2003te 2 milyon 109 bin 11e ulaştığını belirtti. Bıçak, şüpheli ya da sanık sayısının, genel ülke nüfus oranına bakıldığında da 1986da 2.07, 2003de de 2.97ye çıktığını kaydetti. Bıçak, şöyle konuştu:

  Yani 2003 yılında, bir yıl içerisinde toplumun yüzde 3ü şüpheli ya da sanık oluyor. Bu rakam, bir yılda yüzde 3 ise 33 yılda yüzde 99a ulaşıyor. Bu marjinal bir sorun değil. Günlük hayatı, herkesi ilgilendiren bir sorun ve rakamlar çok yüksek.

  VATANDAŞ HAKKINI BİLSİN

  Bıçak, şüpheli ya da sanıkların başta işkence veya kötü muamele olmak üzere bazı riskler altında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

  Toplumda genel olarak şüpheli ile sanık karıştırılıyor. Basın da zaman zaman bunu yapıyor. Yıllara göre şüpheli ya da sanık sayısı çok. Ama mahkemeler, bir yılda bu kadar kişiden yaklaşık 50 bin kişiyi mahkûm ediyor. Dolayısıyla büyük kitle hakkında gereksiz yere işlem yapılmış oluyor. Hakları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak, işkence ve kötü muameleyi artık Türkiyenin gündeminden tamamen çıkarabilmek için şüpheli ya da sanık hakları broşürünü hazırladık.

  Haklardan bazıları

  Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı şüpheli veya sanık konumuna konulamaz.

  Ceza sorumluluğu şahsidir. Şüpheli veya sanık, yakınlarının veya diğer kişilerin davranışlarından sorumlu tutulamaz.

  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz.

  Sanık ve şüpheliler arasında dil, din, ırk, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

  Keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılamaz.

  Yakınlarına gözaltında olduğunu haber verebilme hakkına sahiptir.

  Kendisine yöneltilen suçlamayı öğrenme hakkına sahiptir.

  İddia makamı ile eşit imkanlara sahip olma hakkına sahiptir.

  İşkence ve kötü muameleye maruz kalamaz.
#26.08.2005 08:22 0 0 0
 • Biz Türkler bu durumlara düşecek insanlar değiliz
#26.08.2005 10:17 0 0 0