Müəllimlərin şablon sözləri

Son güncelleme: 08.12.2009 07:42
 • Bunu imtahanda görərik!
  - Mən bunları onsuzda bilirdim!
  - Buna oxşar suallar universitetdə çox tez-tez düşür.
  - İnsan deyiləni bir dəfədə başa düşər, üzr istəyirəm siz axmaqsınız?
  - Arxa tərəf danışığı kəssin!
  - Nə olur orda?
  - Bunun hesabını imtahanda soruşacam!
  - Buranı diqqətlə dinləyin. Bir çox şagir xətaları burda edir.
  - Danışmaq istəyən bayıra çıxsın! Qapı açıqdır!
  - Sizi zorla gətirmirlər, bura istəməyən gəlməsin!
  - Kimlər tapşırıqları yerinə yetirməyib?
  - Tapşırıqları yerinə yetirmədən gəlməyin!
  - Bizim zamanımızda valideyinlərimiz əti sənin sümüyü mənim deyərdilər.
  * * *
  - İmtahanda - Bir birinizə baxmayın!
  - İmtahanda - Bu andan etibarən hamı bir biri ilə küssün!
  - İmtahanda - Köçürdəni öldürərəm!
  - İmtahanda - Oğlum (qızım) bir daha görməyim!
  - İmtahanda - Oğlum (qızım) kağızını ver. Məni axmaq yerinə qoymayın!

  - Mən tələbə ikən heç köçürməzdim.

  - Bir suala cavab axtararkən - Oğlum (qızım) neçə dəfə deyəcəm ki ora elə deyil!!!
  - Lövhədə suala cavab axtararkən - Səhvdir, otur!
  * * *
  - Bu söhbət haqqında çox dnaışmayacam, gələcəkdə özünüz görəcəksiniz.
  - İmtahana yaxşı hazırlaşın!
  - Növbətçilər - Oğlum (qızım) zəng olub artıq girin sinifə.
  - Çıx çölə!!!
  - Siz evdə də beləsiniz?
  - Sinifə daxil olan şagir qapını örtməzsə - Evinizdə qapı yoxdur?
  - Lövhəni silin (qız ayağa qalxarsa) Sinifdə kişi yoxdu?!
  - Niyə dərs oxumursunuz?
  - Sən artıq oxumursan... Dərslərini unutdun.
  - Bu dəqiqə təbaşiri başına tulluyacam!!!
  - Yerdəki zibilləri tez yığışdırın!
  - O telefonu bura gətirin tez!
  - Dərsdə yemək olmaz! Neçə dəfə deyəcəm?
  - Tənəffüsə çıxmırsınız!
  - Hamınızı buraxacam.
  - Əgər hamınız düzgün qeydlər aparsanız, ağıllı olsanız imtahandan keçə bilərsiniz.
  - Oğlum çayxanada oturmusan? Düz otur!
  - Yatın, yatın, hamısı imtahanda çıxacaq!
  - Qeyd etməyənləri mən bir qeyd edim.
  - Oğlum, filankəs) Sabah valideyininlə gəl!
  - Kitabı dəftəri omayan çıxsın çölə!
#08.12.2009 07:42 0 0 0