İslam > kıymetli sözler

  Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa iş bozulur Hazreti Ebu Bekr Radıyallahu anh

  İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz.Ömer Radıyallahu anh

  Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

  Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  İnsanlarla öğle iyi geçininizki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
  Gına (çalgı) zinanın efsunudur. Mektubatı Rabbaniden

  Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

  Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

  İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

  İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

  Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

  Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, marifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

  İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

  Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

  Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

  Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh

  Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

  Süleyman Ata: her gördüğünü Hızır bil her geceyi kadir bil.

  Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

  Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh

  Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değil demektir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

  Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
  Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
  Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
  Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
  Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
  Hangi dağa tırmansam, muradım ötesinde;
  Murad, bugün yerine her günün ötesinde... N.F.K. ÇİLENAME
  İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens
  şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır

  ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

  Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem,

  Gelenin keyfi için geçmişe asla sövemem.

  Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım,

  Boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım.

  Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam

  Hele hak namına ölsem haksızlığa tapamam.

  Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum?

  Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum.

  Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim

  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim,

  Adam aldırma da git, diyemem aldırırım

  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

  Mehmet Akif ERSOY

  Sözü dost, özü düşmandan usandım.
  Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
  Herkesin kahrı çekilir ama;
  Ben davasız Müslüman'dan usandım.

  Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan
  Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan
  Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
  Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan

  Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

  Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

  Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

  Güneşin yüzey ısısı 6000 kelvin derecedir. Bu sıcaklıktaki bir toplu iğne başı, insanı 150 kilometreden öldürebilir.

  Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
  Ben daha bulûğa ermedim!
  insan veliliğe erince baliğ olur;
  Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

  Gezdim halep ile şamı
  Eyledim ilmi talep
  Meğer ilim bir hiç imiş
  İllâ edep illâ edep.

  Bize bir nazar oldu
  Cumamız Pazar oldu
  Ne olduysa azar azar oldu!

  Evladım; biz insanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

  Kalbiniz üç şeyin evi olsun: Aşkın, ümidin, imanın.

  AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN

  Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? (etmez ama belki az buçuk rahat etmelerini sağlar hiç sevmiyorum bu adamı :p akMurat)

  Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

  KURTULUŞ İSLAM'DADIR; İSLAM'DA! DOĞRU YOL ÇOK YAKININIZDA HATTA KALBİNİZDE GÖMÜLÜ DURUYOR. O GÖMÜYÜ ORADAN ÇIKARIN!!!

  Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim

  Dost istersen ALLAH yeter
  Yaren istersen KUR'AN yeter
  Mal istersen KANAAT yeter
  Düşman istersen NEFİS yeter
  Nasihat istersen ÖLÜM yeter

  Bu gününü düşünme
  Dün geçti, Yarın var mı?
  Gençliğine Güvenme!
  Ölen hep ihtiyar mi?
  Ya İslam`da erirsin
  Ya inkarda çürürsün
  Yol Mezarda bitmiyor
  Girdiğinde görürsün

  "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein

  "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein

  "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein

  Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio

  BİR GÜN ; AKLINA GELİRSEM VE YANINDA DEĞİLSEM , BİL Kİ GÖZLERİNİN DALDIĞI YERDEYİM.

  Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER

  Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER

  Ege bir Yunan gölü deeldir. Bir Türk gölü de deeldir. Binaenaleyh Ege bir göl deeldir. Kim söylemiş bunu acaba?

  Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
  İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
  Allah'tan korkmayandan korkulur.
  Küçük insanların gururu büyük olur.
  İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik ER kişinin karı.
  İnanç kaybolup şeref öldü mü, insanda yok olur.
  Şeriat gemi, tarikat deniz hakikat ise inci gibidir.
  Çocuğunuzun ayağına batan dikenler: ya ektiğiniz yada sökmediğiniz DİKENLERDİR
  Heralde yazılmış en manalı sözler bunlardır.
  ALLAH senden razı olsun Enes kardeş
  sağol kardeşim bilgiler için..
  paylaşım için teşekkürler