İslam > peygamberler tarihi soru cevap şeklinde

  PEYGAMBERLER TARİHİ

  Soru 1 : Allah (c.c.)ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir
  kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin
  kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Nebi

  Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola
  çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Resul

  Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
  Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
  Cevap : Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)

  Soru 4 : Kuranı Kerimde ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
  Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

  Soru 5 : Vahiy ne demektir?
  Cevap : Yüce Allah (c.c.)ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

  Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
  Cevap : 7 çeşittir:
  a- Rüya şeklinde
  b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
  c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
  d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
  e- Cebrailin gerçek surette gelmesi
  f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
  g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması

  Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin
  temellerini kuvvetlendiren harikuladelikler görülmesine ne ad verilir?
  (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)i bir bulutun takip etmesi gibi.)
  Cevap : İrhasat

  Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
  Cevap : Zelle

  Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
  Cevap : a- Sıdk; Doğruluk
  b- Emanet; Güvenilirlik
  c- Tebliğ; Allah (c.c.)dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek
  d- Fetanet; Akıllı olmak
  e- İsmet; Günahsız olmak

  Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
  Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur
  b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir
  c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması

  Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş,
  beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife
  emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan,
  cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan
  (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)

  Soru 12: Hz. Adem (a.s.)a Allah (c.c.) şöyle dedi: Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak
  bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret. Hz. Adem
  (a.s.)da bu beyti (Kabeyi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
  Cevap : a- Tur-i Sina
  b- Tur-i Zeyta (zeytun)
  c- Lübnan
  d- Cudi
  e- Hira

  Soru 13: Hz. Adem (a.s.)ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
  Cevap : Hz. Havvadır ve Hz. Adem (a.s.)ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

  Soru 14: Hz. Adem (a.s.)ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
  Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi
  Lubut, ikinci ikizler ise; Habil ile kız kardeşi İklimadır.

  Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan
  insan aynı zamanda ilk şirk koşan ve Allah (c.c.)dan başka ateşe tapan ilk insandır.
  Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi: Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması
  ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap. Bu ifadelere inanarak ateş yakıp
  ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
  Cevap : Kabil

  Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife
  indirilen bir peygamberdir. Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)ın hibesi) yani Kabil kardeşi
  Habili kıskanarak öldürdükten sonra Hz. Adem (a.s.)a oğlu Habilin yerine Allah (c.c.)ın
  verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci peygamberinin adı nedir?
  Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.)

  Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
  İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
  ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)

  Soru 18: Kuranı Kerimde 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
  Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)ın emriyle gemi inşa edip,
  kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
  beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

  Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden
  türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var
  olan ırklar da bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası
  olduklarını söyleyiniz?
  Cevap : a- Sam; Arapların babası
  b- Yafes; Rumların babası
  c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

  Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
  bu kavmi azgınlıklarından dolayı Sarsar Rüzgarı ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
  meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
  Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.)

  Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik
  onlarda alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak
  bir medeniyet kurmuşlardı. Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)ın
  izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi.
  Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman
  etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden peygamber kimdir?
  Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.)

  Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş,
  Azerin oğlu olup kendisine Allah (c.c.)ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen
  bir peygamberdir. Halkı sapıtan Nemruta karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut
  tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmaili
  Allah (c.c.)ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten çekinmediği için kendisine
  Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak zürriyetine
  bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
  olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İbrahim (a.s.)

  Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada
  çalışmış olan, çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri
  arasında koşuşarak su ararken Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın
  içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile hediye edildiği, babasının
  adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın altına
  yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
  Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir

  Soru 24: Beytullah (Kabe)nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması
  kimler tarafından yapılmıştır?
  Cevap : a)İlk defa Allah (c.c.)ın emri ile melekler inşa etmişlerdir
  b)İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır
  c)Hz. Adem (a.s.)ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır
  d)Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

  Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sareden
  olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsraile gönderilen tüm
  peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İshak (a.s.)

  Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)ın kardeşi Harranın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat
  getirmemiş ama Hz. İbrahim (a.s.)ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği
  halk dünyadaki en pis ameli işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
  Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur
  buyurmuştur. Tepelerine ,işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru yağdıran, şehirlerinin altı üstüne
  çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
  Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik)

  Soru 27: Hz. İshak (a.s.)ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)ın babası, lakabı ise İsrail olan ve soyuna da
  Beni İsrail denilen, oğlu Yusufun kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine
  sürülünceye kadar gözleri görmeyen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yakup (a.s.)

  Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp
  Mısır ilinde köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman
  reddettiği için zindanlara atılmış olan, orada kendisine Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş
  ve bu sayede zindandan kurtularak Mısıra Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)ın oğlu olan
  peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına dayanamayarak zina teklifi
  yaparken Saçın ne kadar güzel dedi. O ise Cesedimde ilk dökülecek şey odur cevabını verdi.
  Gözlerin ne kadar güzeldeyince, O, Cesedimden yere ilk akacak şey odur diye cevap verdi.
  Yüzün ne kadar güzel dediğinde ise, O, O toprak içindir, toprak onu yiyecektir cevabını veren
  peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (a.s.)

  Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların
  düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)ın Biz onu sabır üzere bulduk diyerek imtihanı kazanan
  ayağı yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın
  çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Eyyub (a.s.)

  Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların Ey Bişr biz hayatı severiz,
  ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste gibi şartları ile karşılaştığı halde
  onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.)

  Soru 31: Hz. Musa (a.s.)ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Harun (a.s.)

  Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan
  Tevhit mücadelesinde Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış,
  düşmanı Firavunun sarayında büyümüş, zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000
  sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah
  olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Musa (a.s.)

  Soru 33: Günahları Allah (c.c.)a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak,
  halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, müminleri ölümle tehdit etmek
  olduğu için sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden
  kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)ın
  sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan Eyke
  halkına gönderilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şuayb (a.s.)

  Soru 34: Hz. Musa (a.s.)a inanmayan halka, Allah (c.c.)ın verdiği belalar nelerdir?
  Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur)
  b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler)
  c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti)
  d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar)
  e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması)
  f- Mal ve servetin yok olması belası.

  Soru 35: Hz. Musa (a.s.)ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan
  ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı
  olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından olan sonunda her şeyiyle beraber
  yerin dibine batan zalim kimdir?
  Cevap : Karun

  Soru 36: Hz. Musa (a.s.)ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: Ben sizin
  en büyük rabbinizim dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan,
  kendine bela olacak bir çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900
  çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl
  denizin sularında boğulurken Musanın rabbine iman ettim diye bağıran, yaptırdığı
  Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
  Cevap : Firavun

  Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir
  sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini
  öldüren, hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran
  ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?
  Cevap : Nemrut

  Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (a.s.)

  Soru 39: Hz. Musa (a.s.)dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevratla idare eden, Hz. Musa (a.s.)ın
  Hızır (a.s.)a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken Ona muhalefet eden
  melundur diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykozda ismi ile anılan Yuşa tepesindedir.)

  Soru 40: Hz. Musa (a.s.)ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği
  bir peygamberdir. Hz. Yuşa (a.s.)dan sonra Beni İsraile peygamber olmuş olan kimdir?
  Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.)

  Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)ın damadı
  Hz. Kalip (a.s.)dan sonra Ben-i İsraile peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
  için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) İbnül Acuz Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.)

  Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan,
  başına inci ve cevherlerle süslü taç koydukları Bal isimli puta tapmaya başlamışlardı.
  Bu zamanda kendilerine gönderilen peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan
  kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı iman etmişti. Balbebek halkına
  gönderilen bu peygamberin adı nedir?
  Cevap : Hz. İlyas (a.s.)

  Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber
  olmuş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Elyasa (a.s.)

  Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş,
  yaptığı bir hatadan dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı
  bilinen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yunus (a.s.)

  Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrailin başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)ın
  onlara gönderdiği peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talutu
  başlarına getirmiş hem de Talutun Calut ile yaptığı savaşta Calutu öldürecek şahsın (sonradan
  kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.)

  Soru 46: Hz. Davut (a.s.)ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
  Kudüste bulunan Mescidi Aksayı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
  ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calutu öldürüp, Talutun verdiği söz üzerine onun
  kızını almış ve neticede Beni İsrailin önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
  dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
  vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif
  edilen nübüvvet, krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kuranı Kerimde oğluna
  nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
  Cevap : Hz. Lokman (a.s.)

  Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)dan sonra Beni İsraile peygamber olmuş, Allah (c.c.)a münacatı
  üzerine halkı helak olmaktan kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde
  dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği sonucu o şahsın ailesine
  dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)ın fetvayı sen verdin diyerek
  halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu
  peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İrmiya (a.s.)

  Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassarın Beytül Makdisi yıkarak Beni İsrailden esir aldığı
  çocuklar arasında bulunan ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle
  zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve Kuranı Kerimde kendisinden
  Resul olmayan bir nebidir diye bahsedilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Danyal (a.s.)

  Soru 51: Babil kralı Buhtunnassarın Beytül Makdisi yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra
  geri dönen Beni İsrail arasında Tevratı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında
  biri vardı ki, bu Tevratı bildiği için yeniden onu yazdı. Beni İsraile peygamber olarak
  gönderilmiş olan bu insana sonunda, O Allahın oğludur diyecek kadar ileri gittiler.
  Beni İsraile Tevratı yeniden Allah (c.c.)ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.)

  Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine
  has mihrabında devamlı Allah (c.c.)ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)ı kocasız olarak dünyaya
  getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak
  bildirilen adına Kuranı Kerimde sure bulunan kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem

  Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)dan önce gelen ve onunla aynı zamanda
  yaşayıp onun varlığını Ben-i İsraile bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit
  edilmiş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yahya (a.s.)

  Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)den bir önce
  gelen peygamber olup annesi İmranın kızı Meryeme erkek eli değmeden ve evlenmeden
  dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)

  Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına
  hakim olmuş bir insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)a
  sorduklarında: O, bulutlar ona yol aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır,
  kendisine gece ve gündüz bir olurdu diye cevap verdiği, peygamber olup olmadığı bilinmeyen
  Kuranı Kerimde ismi geçen bu insan kimdir?
  Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.)

  Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in mübarek hadislerinde Cennet kadınlarının
  üstünleri olarak bildirilen dört kadın kimlerdir?
  Cevap : a)Hz. Hatice b)Hz. Fatıma c)Hz. Meryem d)Hz. Asiye (Firavunun karısı)

  Soru 57: Hz. İsa (a.s.)ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı
  Kehf denilen, adlarına Kuranı Kerimde sure bulunan yedi genç bir de refakatçi
  köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanusun zulmünden kurtulmak için Neclus
  adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için mağaranın girişini
  kapattırması üzerine Allah (c.c.)ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar
  yıldan sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler
  hastalara şifa niyetiyle okunduğu bilinmektedir)
  Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş,
  ve köpekleri Kıtmir

  Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mümine imanlarından dönmeleri için işkence
  yapan, dinlerinden dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim
  yöneticilere verilen isim nedir?
  Cevap : Ashabı Uhdut

  Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ
  olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)in onun hakkında O otsuz kuru bir yere
  otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı buyurduğu, üstün ilim
  sahibi olan kimdir?
  Cevap : Hızır (a.s.)

  Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
  Cevap : Hüdhüd kuşu

  Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)ın oğlu Kabil kardeşi Habili kıskandığı için cinayet işlemiştir.

  Soru 64: Yusuf (a.s.)ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
  Cevap : Kıskandıkları için

  Soru 65: Kafir Firavunun mümin hanımının adı nedir?
  Cevap : Asiye

  Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
  Cevap : Musa (a.s.)

  Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
  Cevap : Yunus (a.s.)

  Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
  Cevap : İbrahim (a.s.)ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.

  Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

  Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
  Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)ın hanımları

  Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)

  Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İsmail (a.s.)

  Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
  Cevap :Hz. Musa (a.s.)

  Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)

  Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)ın kavmi nasıl helak oldu?
  Cevap : Tufan sonunda boğularak

  Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kuranı Kerimde geçen
  peygamberlerden olup Yahya (a.s.)ın babasıdır. Rabbine: Ey Rabbim!
  Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et diye dua etti. Bunun üzerine melekler
  ona Yahya (a.s.)ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını
  öldürmek istemiştir. Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodosun
  askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada
  zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir. Bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)

  Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)


  Soru 78: Kabenin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
  Cevap : Cennetten

  Soru 79: Kabeyi Allah (c.c.)ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

  Soru 80: Kudüste bulunan Mescidi Aksayı hangi peygamber inşa etmiştir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

  Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Hacer

  Soru 82: Hz. Adem (a.s.)ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şit (a.s.)

  Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada
  Allah (c.c.)ın izniyle nerede birleştiler?
  Cevap : Arafat, Rahmet dağında

  Soru 84: Hz. Lut (a.s.)ın gönderildiği şehir hangisidir?
  Cevap : Semut

  Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
  Cevap : Yedi sene

  Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
  Cevap : Nemrut

  Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
  Cevap : Sam, Ham, Yafes

  Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş
  ve ölümsüzlüğe ermiştir. Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda
  dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı, hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli.
  İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan içip ölümsüzlük kazanan,
  Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
  Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)

  Soru 90: Hz. Şit (a.s.)dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan,
  ilk elbise diken, sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)

  Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kuranı Kerimde
  adı geçen peygamberlerdendir. Davut (a.s.)ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık
  hem de peygamberlik verildi. Saba Melikesi Belkısla aralarında geçen olaylar meşhurdur.
  Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde
  Mescidi Aksanın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine öldükten sonra devlet,
  İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
  paylaşım için teşekkürler ellerinize sağlık