Ask

Son güncelleme: 06.05.2005 17:50
 • A^K ...

  A_k; yaln1z bir operad1r k1_ güne_inde dinlenen.
  A_k; bazen bir zaman hatas1d1r.
  A_k; bazen kavu_amamak, ad1n1 karalamakt1r ka1tlara.
  Uzun bir suskunluktur ya da durmadan ondan konu_makt1r.
  A_k; bir filmin, bir karesinde tak1l1p kalmak...
  Bazen tuhaf bir cesaretle meydan okumakt1r.
  A_k; bazen nedenini bilmediiniz bir duraksamad1r.
  A_k; bir harabenin ortas1nda bir _ey bulup da ne yapaca1n1 bilemeyen
  iki sava_ çocuu gibi kalmakt1r.
  Eylül'ün toparlan1p gitmesini izlemektir.
  Bir bak1_ bile anlatmaya yeterken her_eyi
  kalbinizi dolduran duygular1n kalbinizde kalmas1d1r.
  A_k; can1n1zla beslemektir hüznün ku_lar1n1.
  A_k; vazgeçmektir gözlerinden.
  Geceleri ans1z1n nedensiz uyanmakt1r uykular1ndan, usul usul alamakt1r.
  A_k; birgün anahtar1n ters döneceine inan1p 1_1a kavu_may1 özlemektir.
  A_k; buralardan öylece çekip gitmek ve sonunda kendine bir gül vermektir.
  Ac1n1 içine al1p, göz damlalar1n1 tutup, güçlü olmaya çal1_makt1r.

  0clâl Ayd1n
#10.03.2004 08:57 0 0 0
 • :]
#11.03.2004 21:52 0 0 0
 • offfffff offff
#11.03.2004 22:32 0 0 0
 • Ellerine SagLıK Pascal
#26.04.2005 16:00 0 0 0
 • yüregine saglik arkadasim
#26.04.2005 22:23 0 0 0
 • cok tsk ler ederim sagol
#28.04.2005 22:24 0 0 0
 • Teşekkürler dostum
#06.05.2005 17:50 0 0 0