Windows icin kisa yollar

Son güncelleme: 30.06.2023 17:53
 • islem
  Bas1lacak tusla

  Kopyala
  CTRL+C

  Kes
  CTRL+X

  Yap1st1r.
  CTRL+V

  Geri al.
  CTRL+Z

  Sil.
  DELETE

  Seçilen ögeyi Geri Dönüsüm Kutusu'na atmadan dogrudan kal1c1 olarak sil.
  SHIFT+DELETE

  Seçilen ögeyi kopyala.
  Ögeyi sürüklerken CTRL'e bas1n.

  Seçili ögeye bir k1sayol olustur.
  Ögeyi sürüklerken CTRL+SHIFT'e bas1n.

  Seçilen ögenin ad1n1 degistir.
  F2

  imleci bir sonraki sözcügün bas1na tas1.
  CTRL+SAg OK

  imleci bir önceki sözcügün bas1na tas1.
  CTRL+SOL OK

  imleci bir sonraki paragraf1n bas1na tas1.
  CTRL+A^AgI OK

  imleci bir önceki paragraf1n bas1na tas1.
  CTRL+YUKARI OK

  Bir metin grubunu isaretle.
  Herhangi bir ok tusu ile birlikte CTRL+SHIFT

  Bir pencerede, masaüstünde veya bir belgede birden fazla öge veya metin seç.
  Herhangi bir ok tusu ile birlikte SHIFT

  Tümünü seç.
  CTRL+A

  Bir dosya veya klasör ara.
  F3

  Seçilen bir ögenin özelliklerini gör.
  ALT+ENTER

  Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan ç1k.
  ALT+F4

  Etkin pencerenin k1sayol menüsünü açar.
  ALT+BOSLUK ÇUBUSU

  Ayn1 anda birden fazla belge açman1za izin veren programlarda etkin belgeyi kapat.
  CTRL+F4

  Aç1k ögeler aras1nda geçis yap.
  ALT+TAB

  Ögeler aras1nda aç1l1s s1ras1na göre geçis yap.
  ALT+ESC

  Bir pencerede veya masaüstünün ekran ögeleri aras1nda geçis yap.
  F6

  Belgelerim'de veya Windows Gezgini'nde Adres çubugunu göster.
  F4

  Seçilen ögenin k1sayol menüsünü göster.
  SHIFT+F10

  Etkin pencerenin Sistem menüsünü göster.
  ALT+BOSLUK ÇUBUGU

  Baslat menüsünü göster.
  CTRL+ESC

  Kars1l1k gelen menüyü göster.
  ALT +menü ad1nda yer alan alt1 çizgili harf.

  Kars1l1k gelen komutu çal1st1r.
  Aç1k bir menüdeki komut ad1nda yer alan alt1 çizgili harf

  Etkin program1n menü çubugunu etkinlestir.
  F10

  Saga dogru bir sonraki menüyü veya alt menüyü aç.
  SAg OK

  Sola dogru bir sonraki menüyü aç veya alt menüyü kapat.
  SOL OK

  Etkin pencereyi yenile
  F5

  Bilgisayar1m veya Windows Gezginin'de bir üst düzeydeki klasöre bak.
  BACKSPACE

  Geçerli görevi iptal et
  ESC

  CD-ROM sürücüsüne bir CD yerlestirdiginizde SHIFT tusuna basmak
  CD'nin otomatik olarak çal1smaya baslamas1n1 önler.

  iletisim kutular1 için asag1daki klavye tuslar1n1 kullan1n.

  islem
  Bas1lacak tuslar

  Bir sonraki sekmeye geçmek.
  CTRL+TAB

  Bir önceki sekmeye geçmek.
  CTRL+SHIFT+TAB

  Bir sonraki seçenege geçmek.
  TAB

  Bir önceki seçenege geçmek.
  SHIFT+TAB

  Kars1l1k gelen komutu çal1st1rmak veya kars1l1k gelen seçenegi seçmek.
  ALT +Alt1 çizili harf

  Etkin seçenek veya dügmenin komutunu çal1st1rmak.
  ENTER

  Etkin seçenek bir onay kutusu ise, bu onay kutusunu isaretlemek veya isareti kald1rmak.
  BOSLUK ÇUBUGU

  Etkin seçenek, seçenek dügmelerinden olusan bir grup ise, grup içinden bir dügme seçmek
  Ok tuslar1

  Yard1m1 görüntülemek.
  F1

  Etkin listedeki ögeleri görüntülemek.
  F4

  Farkl1 Kaydet veya Aç iletisim kutular1nda bir klasör seçili ise, bulunulan klasörden bir üst klasöre geçmek.
  BACKSPACE

  Windows logo tusunu ve Uygulama tusunu içeren Microsoft Natural Klavye'ye veya uyumlu herhangi bir klavyeye sahipseniz, asag1daki klavye k1sayollar1n1 kullanabilirsiniz.

  islem
  Bas1lacak tuslar

  Baslat menüsünü göster veya gizle.

  Sistem Özellikleri iletisim kutusunu göster.
  +BREAK

  Masaüstünü göster.
  +D

  Tüm pencereleri simge durumuna küçült.
  +M

  Simge durumuna küçültülen pencereleri eski durumuna getir.
  +Shift+M

  Bilgisayar1m'1 aç
  +E

  Bir dosya veya klasör ara.
  +F

  bilgisayar ara.
  CTRL+ +F

  Windows Yard1m'1 görüntüle.
  +F1

  Bilgisayar1n1z bir ag etki alan1na bagl1ysa bilgisayar1 kilitle, bagl1 degilse kullan1c1 degistir.
  + L

  Çal1st1r iletisim kutusunu aç.
  +R

  Seçilen ögenin k1sayol menüsünü göster.

  Yard1mc1 Program Yöneticisini aç.
  +U

  Erisilebilirlik özellikleri ile ilgili kullan1sl1 k1sayollar:

  islem
  Bas1lacak tuslar

  Süzme Tuslar1n1 aç/kapat
  Sag SHIFT'e sekiz saniye bas1l1 tutun

  Yüksek Kars1tl1g1 aç/kapat
  Sol ALT +sol SHIFT +PRINT SCREEN

  Mouse Tuslar1n1 aç/kapat
  Sol ALT +sol SHIFT +NUM LOCK

  Yap1skan Tuslar1n1 aç/kapat.
  Bes kere SHIFT

  Geçis Tuslar1n1 aç/kapat.
  Bes saniye süreyle NUM LOCK

  Yard1mc1 Program Yöneticisini aç.
  +U

  Windows Gezgini ile birlikte kullanabileceginiz klavye k1sayollar1:

  islem
  Bas1lacak tuslar

  Etkin pencerenin en alt1n1 göster.
  END

  Etkin pencerenin en üstünü göster.
  HOME

  Seçili klasörün tüm alt klasörlerini göster.
  NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki ASTERISK (*)

  Seçili klasörün içerigini göster.
  NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki ARTI i^ARET0 (+)

  Seçili klasörü kapat.
  NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki EKSi i^ARET0 (+)

  Seçili klasör genisletilmis ise kapat veya üst klasörü seç.
  SOL OK

  Klasör genisletilmemis ise geçerli seçimi göster veya alt klasörü seç.
  SAG OK
#10.03.2004 13:40 1 0 0
 • ellerin dert görmesin ,tesekkürler :D
#10.03.2004 14:16 0 0 0
 • Cok güzel Türkce aciklamalar.

  Ah bide hafizamizda tutabilsek :tokmak: :tokmak:

  ;(
#10.03.2004 17:03 0 0 0
 • @sefamelih

  cidden güzel hazirlamissin

  @Egeden
  :oki:herzaman bunlara böyle uygulasin aklinda kalir :oki:  :super: :super: :super: :super: :super: :super:
#14.03.2004 03:21 0 0 0
 • @sefamelih

  büyük bir yardim tesekürler

  :oki:
#14.03.2004 17:35 0 0 0
 • ellerine saglik Ustam :super:
#19.03.2004 20:28 0 0 0
 • @sefamelih


  sagolasin ustam
  :razi:
#29.03.2004 04:26 0 0 0
 • ELİNE SALİK GÜZEL CALİŞMA
#01.12.2004 02:18 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#30.06.2023 17:53 0 0 0