Teknoloji > İnsanlık için Newton daha önemli

    Bilim adamları, 1642-1727 yıllarında yaşayan yerçekimi yasasının mucidi İsaac Newtonın insanlığı boş inanç ve batıl itikatlardan kurtardığını ve modern bilime geçilmesini sağladığını savundular.

    İngilterede yapılan bir araştırmaya katılanların çoğunluğu, 17. yüzyılın İngiliz fizikçisi İsaac Newtonın insanlık ve bilim için, Alman Albert Einsteindan daha önemli olduğu görüşünü ileri sürdü.

    İngiliz Bilimler Akademisince yapılan ve 345 İngiliz bilim adamı ile 1300den fazla vatandaşın katıldığı sondajda, katılımcılardan, Einstein veya Newtondan hangisinin bilim ve insanlığa daha çok katkı yaptıkları yaşadıkları dönem de gözönüne alınarak yanıtlamaları istendi.

    Bilim adamlarının tamamı, 1642-1727 yıllarında yaşayan yerçekimi yasasının mucidi İsaac Newtonın insanlığı boş inanç ve batıl itikatlardan kurtardığını, ayrıca dogmalardan modern bilime geçmesini sağladığını savundular.

    Yahudi kökenli Alman Albert Einsteinı savunanlar ise 1879-1955 yıllarında yaşayan bilim adamının görelilik teorisinin, evrenin oluşumu, karadelikler ve paralel evrenler konusundaki teorilere yol açtığını belirttiler. Einstein, matematik planda, atomların varlığını ve ışığın foton adı verilen partiküllerden oluştuğunu ispatlayarak, nükleer ve güneş enerjisinden faydalanmaya ve geliştirmeye olanak sağlamıştı.