Laylalar və Oxşamalar

Son güncelleme: 22.01.2010 20:39
 • Laylay dedim yatasan
  Qızılgülə batasan
  Qızılgülün içində
  Şirin yuxu tapasan


  Lay Lay deyim gunde Men
  Kolgede men gunde men
  İldə bir qurban olar,
  Sənə qurban gündə mən.


  Balama qurban dayçalar
  Balam nə vaxt əl çalar

  Laylay dedim, can dedim,
  Yuxudan oyan dedim.
  Sən yuxudan durunca,
  Canımı qurban dedim.
  Balam laylay, a laylay,
  Gülüm laylay, a laylay

  Laylay dedim, yatasan,
  Qızılgülə batasan.
  Qızılgülün içində,
  Şirin yuxu tapasan.
  Balam laylay, a laylay,
  Gülüm laylay, a laylay  laylay balam a laylay
  Evim eşiyim laylay
  Sən get şirin yuxuya
  Çəkim keşiyin laylay.


  Lay-lay dedim gunde men
  Kolgede sen gunde men
  Gunde bir gurban olar
  sene qurban gunde men  qızılgül butam, laylay,
  ətrinə batam, laylay,
  balam ərsiyə gələ,
  toyunu tutam, laylay..
  .......

  dəryə ollam, bulannam,
  sucaq ollam,sulannam.
  sağ gözüm sənə qurban,
  sol gözümnən dolannam.  Lay-lay beşiyim, lay-lay,
  Evim-eşiyim, lay-lay.
  Sen get şirin yuxuya,
  Çəkim keşiyin lay-lay.

  Lay-lay əməyim bala,
  Duzum-çörəyim bala.
  Gözləyirəm yekələsən,
  Görüm köməyin bala.

  Lay-lay dedim gündə mən,
  Kölgədə sən, gündə mən.
  İldə bir qurban olar,
  Sənə qurban gündə mən.

  Balam, lay-lay, a lay-lay!
  Gülüm, lay-lay, a lay-lay!

  Lay-lay dedim həmişə,
  Karvan gedər enişə.
  Yastığında gül bitsin,
  Döşəyində bənövşə.

  Balam, lay-lay, a lay-lay!
  Gülüm, lay-lay, a lay-lay!

  Lay-lay dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Qızıl gülün içində
  Şirin yuxu tapasan.

  Balam, lay-lay, a lay-lay!
  Gülüm, lay-lay, a lay-lay!

  Lay-lay dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan
  Qızıl bağın olsun,
  Kölgəsində yatasan.

  Lay-lay deyim boyunca
  Baş yastığa qoyunca
  Pardaxlan, qızıl gülüm
  Bir iyləyim doyunca.

  Balam, lay-lay a lay-lay,
  Körpəm, lay-lay a lay-lay.

  Laylası dərin bala,
  Yuxusu şirin bala,
  Canım zinhara gəldi,
  Sən hasilə çatınca.

  Balam, lay-lay a lay-lay,
  Gülüm, lay-lay a lay-lay.

  Balam, lay-lay a lay-lay,
  Gülüm, lay-lay a lay-lay.
  Lay-lay dedim yatınca,
  Gözlərəm ay batınca,
  Lay-lay dedim ucadan,
  Günüm çıxdı bacadan,

  Səni Allah saxlasın,
  Çiçəkdən, qızılcadan.
  Aranında gül bitsin,
  Yaylağında bənövşə.

  Balam, lay-lay a lay-lay,
  Gülüm, lay-lay a lay-lay.  Atım-tutum mən səni,
  Şəkərə qatım mən səni
  Dədən evə gələndə
  Qabağına atım mən səni.  Allah'dan əhdim budur
  Toyunu görüm, bala.
  Bizim yerlər qalın meşə,
  Taxtında otur həmişə.

  Lay-lay dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Qızılgül kölgəsində
  Şirin yuxu tapasan.

  Balama can demişəm
  Ağlama, can demişəm.
  Balam dil açan günə
  Quzu qurban demişəm.

  Lay-lay balam, ağlama,
  Ürəyimi dağlama
  Yat yuxun şirin olsun,
  Yuxuma daş bağlama


  LAYLALAR....

  A lal-lay, quzum lay-lay,
  Ayım-ulduzum lay-lay.
  Sən hasilə çatınca,
  Hər dərdə dözüm, lay-lay.

  Atıban tutdum səni,
  Əcəb ovutdum səni,
  Ömür üzdüm, cəfa çəkdim,
  Şükür böyütdüm səni.
  Balam lay-lay, a lay-lay,
  Gülüm lay-lay, a lay-lay.

  OXŞAMA və ƏZiZLƏMƏLƏR...

  Çaydakı qazlar,
  Tükün tarazlar,
  Nişanlı qızlar,
  Bu balama qurban.

  Mən çalım oyna,
  Qurban boyuna,
  El-oba gəlsin,
  Sənin toyuna.

  Bala dadı, bal dadı,
  Bala adam aldadı.
  Şirini şirin olur,
  Acısı da bal dadı.

  Obalar obanız olsun,
  Bir belə balanız olsun.
  Hamıya beş-beş olsun,
  Qoy bizdə on beş olsun.

  Dağın maralı,
  Gözün qaralı,
  Dünyanın malı,
  Bu balama qurban.  Sirinsan ozun, balam,
  Bal dadir, sozun balam
  Dolansan xalca usta,
  Tuk secar gozun balm.


  Meyva garak tar olsun,
  Ovlad gorak nar olsun.
  Igida yarasiqdir
  Ad qazansin, ar olsun.

  Sular galar gol olar,
  Saxta vurar ,gul solar!
  Mard igidin balasi
  Ozu kimi mard olar.


  Balama qurban inəklər
  Balam haçan iməklər?

  Balama qurbat alçalar
  Balam haçan əl çalar?

  Balama qurban ilanlar
  Balam haçan dil anlar?


#22.01.2010 20:39 0 0 0
 • Qalalar, ay qalalar,
  Laçın orda balalar,
  Laçın balasın verməz,
  Bəlkə gücə salalar.

  Qapımızda var çinar,
  Yarpağı dinar-dinar,
  Mənim balam körpədi,
  Saxlasın pərvərdigar.

  Qoxusu güldən gəlir,
  Güldən, bülbüldən gəlir,
  Balamın gül beşikdə,
  Yuxusu birdən gəlir.

  Əzizim, asma məni,
  Hay-küyə basma məni,
  Qoyma tifil ağlaya,
  Ağzına bas məməni.

  Qızıl üzüyün yanı,
  Laylay, gözün qurbanı,
  Yuxuya get, yoruldum,
  Beşiyimin soltanı.

  Xırdacasan, məzəsən,
  Sən hər güldən təzəsən,
  O günə qurban olum,
  Tıpbır-tıpbır gəzəsən.

  Bala dadı, bal dadı,
  Bala adam aldadı.
  Şirini şirin olu,
  Acısı da bal dadı.

  Bala demə qan olar,
  Yel əsər fəğan olar.
  Bala gəzən yerlərə,
  Analar qurban olar.

  Obalar obanız olsun,
  Bir belə balanız olsun.
  Hamıda beş-beş olsun,
  Qoy bizdə on beş olsun.

  Obalar, köçün yurdumuzdan,
  Balam da düşsün ardınızdan.
  Öküzünüzə heş desin,
  Toyuğunuza kiş desin.  Bizim yerlər qalın meşə,
  Taxtında otur həmişə,
  Aranında gül bitsin,
  Yaylığında bənövşə,
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla dedim ucadan,
  Ünüm çıxdı bacadan,
  Səni tanrı saxlasın,
  Çiçəkdən, qızılcadan.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla dedim yatınca,
  Gözlərəm ay batınca,
  Canım zinhara gəldi,
  Sən hasilə çatınca.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla dedim adına,
  Haqq yetişsin dadına.
  Hər layla eşidəndə,
  Balam düşər yadıma.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Dağlara sərin düşər,
  Kölgəsi sərin düşər.
  Hər vaxt layla deyəndə
  Yadıma Pərim düşər.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla beşiyim, layla,
  Evim-eşiyim, layla,
  Sən yat, yuxun alginən
  Çəkim keşiyin layla!
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Qızılgül bağın olsun,
  Kölgəsində yatasan.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!

  Layla dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Qızıl gülün içində
  Şirin yuxu tapasan.
  Balam layla, a layla!
  Gülüm layla, a layla!
  ***
  Qızılgül butam, laylay,
  Ətrinə batam, laylay,
  Balam ərsiyə gələ,
  Toyunu tutam, laylay

  Laylay dedim yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Gül yastığın içində
  Şirin yuxu tapasan

  Laylay dedim həmişə,
  Karvan gedər enişə.
  Yastığında gül bitsin,
  Döşəyində bənövşə.

  Laylay dedim gündə mən,
  Kölgədə sən, gündə mən.
  İldə bir qurban olar,
  Sənə qurban gündə mən.

  Laylay beşiyim, laylay,
  Evim-eşiyim, lay-lay.
  Sən get şirin yuxuya,
  Çəkim keşiyin, laylay.

  Laylay, quzum, ağlama,
  Ürəyimi dağlama.
  Yat, yuxun şirin olsun,
  Yuxuma daş bağlama.

  Laylay, a gəlin bala,
  Yuxusu dərin bala.
  Tanrıdan əhdim budur,
  Toyunu görüm, bala.

  Laylay əməyim bala,
  Duzum, çörəyim bala.
  Gözlərəm böyüyəsən,
  Görüm köməyin bala.

  ***
  Layla, beşiyim, layla,
  Evim, eşiyim, layla,
  Sən get şirin yuxuya,
  Çəkim keşiyin, layla.

  Balam, layla, a layla!
  Gülüm, layla, a layla!
  Layla dedim gündə mən,
  Kölgədə sən, gündə mən.
  İldə qurban bir olar,
  Sənə qurban gündə mən.

  Balam, layla, a layla!
  Gülüm, layla, a layla!

  Layla dedim, yatasan,
  Qızıl gülə batasan.
  Qızıl gülün içində
  Şirin yuxu tapasan.

  Balam, layla, a layla!
  Gülüm, layla, a layla!

  Layla dedim, yat dedim,
  Yastığa baş at dedim.
  Bala, çəkim nazını,
  Boya-başa çat dedim

  Balam, layla, a layla!
  Körpəm, layla, a layla!
#22.01.2010 20:39 0 0 0