Sağlık > 10 erkekten 1 tanesi prostat kanseri

  Nüfus artış hızı, kanser artış oranları, kanserle mücadele için alınan toplumsal önlemler dikkate alındığında, önümüzdeki 50 yıl içinde yıllık yeni kanser sayısının 10 milyondan 24 milyona çıkacağını belirten Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, "Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde kanser görülme hızları farklı artacaktır. Örneğin, Japonya hariç Asya ülkelerinde ve Güney Amerika'da, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya göre kanser çok daha fazla artacaktır" dedi.


  2000 yılında elde edilen verilere göre, dünya üzerinde 10.1 milyon yeni olgunun kanser tanısı aldığını, 6.2 milyon kansere bağlı ölüm meydana geldiğini ve 22 milyon kişinin kanserle yaşadığının saptandığını açıklayan Prof. Dr. Haydaroğlu, "2000 yılındaki bu veriler 1990 yılındaki veriler ile karşılaştırıldığında, kanserde yüzde 22'lik bir artış tespit edilmiştir. En sık görülen kanserler akciğer (yüzde 12.3), meme (yüzde 10.4) ve kolon-rektum kanseri (yüzde 9.4) olup, en sık kansere bağlı ölüm; akciğer (yüzde 17.8), mide (yüzde 10.4), karaciğer (yüzde 8.8) kanserleridir" diye konuştu.


  Dünyada en sık görülen kanserler arasında akciğer kanserinin başta geldiğini açıklayan Prof. Dr. Haydaroğlu, "Dünyada her yıl 1.2 milyon yeni olgu ve 1.1 milyon ölüm akciğer kanserine bağlı olarak meydana gelmektedir. Dünyada 2. ve kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserine her yıl ortalama 1 milyon tanı konmaktadır. Meme kanseri vakalarında yıllık yüzde 1.5 artış gözlenmektedir" şeklinde konuştu.


  Prof. Dr. Haydaroğlu, "Prostat kanseri ise erkeklerde 3. sırada olup ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerinde birinci sıradadır. Tüm diğer kanser tiplerine göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 50 yaşın üzerinde 10 erkekten birinde görülmektedir. Bu kanser türünde genetik yatkınlık en önemli risk faktörüdür. Eğer ailede 1 kişide prostat kanseri varsa 2 misli, 2 kişide varsa 5 misli, 3 kişide varsa 8 misli prostat kanseri riski vardır. Son 15 yıldır prostat kanserinin insidansında yıllık yüzde 1.7'lik artış gözlenmektedir" şeklinde konuştu.
  Bİlgi İçin Te$ekkürler.......
  ellerine saglik haberin icin