Alimlerden 40 adet sözler

Son güncelleme: 09.03.2010 01:36
 • güzel insanlardan sözler

  1-) Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki ağladığım günlere ağladım.
  Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

  2-) İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
  Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  3-) Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
  Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  4-) Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

  5-) Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan lüzûmlu şeyleri kaçırır.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  6-) Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  7-) Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  8-) İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  9-) Akıl tamam olunca söz azalır.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  10-) Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  11-) İlimsiz ibadette tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur.
  Hazreti Ali Radıyallahu anh

  12-) Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
  İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

  13-) Eshâb-ı kirâm sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular.
  İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

  14-) Eflatun felsefecilerin reisidir Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı.
  İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

  15-) Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh

  16-) Müslüman bir kadın çocuğunu emzirdiği sürece Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

  17-) Düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

  18-) İnsanlar arasında bulun fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

  19-) İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.
  Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

  20-) Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak Allahü teâlâyı incitmek demektir.
  Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh


  21-) İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur.
  Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

  23-) Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak çok uyumak ve çok yemek.
  Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

  24-) Dünya üç gündür; dün bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

  26-) Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

  27-) Gençliğin kıymetini ihtiyarlar huzûrun kıymetini huzûrsuzlar sıhhatin kıymetini hastalar hayâtın kıymetini ölüler bilir.
  Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

  28-) Define ile Yılan gülle diken sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh

  29-) Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe sende Tevhid tamam değildir.
  MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

  30-) Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî

  31-) Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
  Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
  Muhabbetin şartı bu mudur utan yaptığından!
  Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ

  32-) Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489

  33-) Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!...
  Yavuz Sultan Selim

  34-) İnsan ölmez Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil!
  YunusEmre

  35-) Neyleyeyim dünyayı
  Bana Allah'ım gerek.
  Gerekmez masivayı
  Bana Allah'ım gerek.

  Ehli dünya dünyada
  Ehli ukba ukbada
  Her biri bir sevdada
  Bana Allah'ım gerek


  Dertli dermanın ister
  Kullar sultanın ister
  Aşık cananın ister
  Bana Allah'ım gerek.

  Bülbül güle karşı zar
  Pervaneyi yakmış nar
  Her kulun bir derdi var
  Bana Allah'ım gerek


  Beyhude hevayı ko
  Hakkı bula gör ya hu
  Hüdayi'nin sözü bu
  Bana Allah'ım gerek.

  Aziz Mahmut Hüdai

  36-) Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya belâ ve musîbetleri dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.
  Ka'b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh

  37-) Dünya cennete göre zindan cehenneme göre ise cennet gibidir.
  Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
  38-) Hayatın lezzetini zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
  Bediüzzaman Said Nursi (hz.)
  39-) Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve edebi bir gençlik kazanmasına vesile olacak.
  Bediüzzaman Said Nursi (hz.)
  40-) İmana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.
  Bediüzzaman Said Nursi (hz.)
#09.03.2010 01:36 0 0 0