İki Yüzlülük İle İlgili Hadisler

Son güncelleme: 30.05.2021 13:20
 • iki yüzlülük hadisleri - iki yüzlülük hakkında

  1983 - Ammâr İbnu Yâsir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır."

  Ebu Dâvud, Edeb 39, (4873).


  1982 - Yine Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)'den bir rivâyete göre, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır."

  Buhâri, Edeb 52; Müslim, Fedâil 199, (2526); Muvatta, Kelâm 21, (2, 991); Tirmizi, Birr 78, (2026); Ebü Dâvud, Edeb 39, (4872).


  1980 - Ebu Hureyre ve İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ahir zamanda, dinle dünyayı taleb eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Diller de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden vahşidir. Cenâb-ı Hakk (bunlar için) şöyle diyecektir: "Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zât-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler."

  Tirmizi, Zühd 60, (2406, 2407).
#20.07.2010 10:02 0 0 0
 • "Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır."

  Ne Doğru Söylemiş
#01.05.2011 11:27 0 0 0
 • Şu dünyada ne kadar iki yüzlü insanlar var... Allah affetsin...
#01.05.2011 11:45 0 0 0