Webmaster > vBulletin Mesajından Alıntı Yapıldığında Pm Gelsin

  vbulletin mesajından alıntı yapıldığında pm gelsin - vbulletin mesajından alıntı yapıldığında pm göndersin
  AçıkLama :

  EkLenti SayeSinde Forumda Yazdıqınız Herhanqi Bir MeSajınız ALıntı YapıLarak Cevap YazıLırSa Size Pm Gönderir. (Tüm ÜyeLer İçin)


  KuruLum :

  XmL DoSyaSını Ürün YönetiCiSinden İmport Edin.

  EkLentiyi KuLLanmak iSteyen ÜyeLer uSerCP ==> AyarLarı Deqi$tir ==> E-MaiL ve ÖzeL MeSajLar ==> Quote Notification: Private Message OLarak i$aretLeSinLer.


  DownLoad

  DownLoad