İstiklal Madalyasının Önemi

Son güncelleme: 01.10.2010 12:35
  • İstiklal Madalyası neden önemlidir - İstiklal Madalyasının önemi nedir
    Vatanımızın Müdafaası İçin Atalarımızın Vermiş Oldukları O Emsalsiz Mücadeleyi Gelecek Kuşaklara Hatırlatmak Maksadıyla Simgeleştirdikleri İstiklal Madalyası İle Varlığımızın Temeli Olan Kurtuluş Savaşımız Ölümsüz Kılınmıştır.
    Büyük Asker, Eşsiz Komutan Mustafa Kemal Atatürk, Bu Vatan Savunmasında Fedakarlık Ve Yararlılık Gösterenlere Takdir Duygularını Belirtmek Ve Yüceltmek Amacıyla, Saruhan Milletvekili Mustafa Necati Bey'i İstiklal Madalyası Yasa Tasarısı Hazırlaması İçin Görevlendirmiştir. T.B.M.M.'De Yapılan Uzun Ve Yoğun Çalışmalardan Sonra Madalyanın Bugünkü Şekli Belirlenmiştir.    kaynak:asal.msb
#01.10.2010 12:35 0 0 0