Devrimci Sözleri

Son güncelleme: 10.06.2021 09:21
 • Devrimci Sözleri Hakkında - Ünlü Devrimcilerin Sözleri
  "Berlin'de düzen hüküm sürüyor. Sizi budala çakallar! Sizin 'düzen'iniz kumdan inşa edilmiştir. Yarın devrim bir kere daha ayağa kalkacak ve trompet sesleri ortasında sizi dehşete düşürerek haykıracaktır: 'Buradaydım, buradayım, hep burada olacağım!'"
  (Rosa Luxemburg, 15.01.1919)
  "Sıkı durun biz kaçmadık, yenilmedik Çünkü Spartaküs proleter devrimin ateşi ve ruhu, kalbi ve beyni, iradesi ve yaptıkları demektir. Çünkü Spartaküs, bütün başarı özlemlerinden, sınıf bilinçli proletaryanın savaşta aldığı bütün kararlardan yanadır Hepsi başarılana dek hayatta kalalım kalmayalım, programımız yaşayacaktır."
  (Karl Liebknecht, 15.01.1919)
  "Münevver ve inkılâpçı gençlerimiz, beyaz yakalı frenk gömleklerini ve parlak kılınçlarını omuzlarından atarak eli nasırlı mazlum halkımızın arasına girerler ve Komünist Fırkası saflarında bütün hayat ve mevcudiyetlerini biçare bahtsız işçi ve çiftçilerimizin açlık, karanlık ve kulluktan kurtulmaları yolunda feda ederlerse, halkımız hakikî ve içtimai inkılaba doğru yükselecek, memleket yağmacılar elinden tamamen kurtulma iktidarını gösterecek ve böylece komünist şarkta büyük bir amele fırkasının mümessili sıfatıyla beynelmilel inkılapçılar arasında hürmetli bir yer tutmaya hak kazanacaklardır."
  (Mustafa Suphi, 29.01.1921)
  "Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden, aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir."
  (Clara Zetkin, 20.06.1933)
  "Kendi adıma, ölüm beni ürkütmüyor; ben hayatımı feda edeli çok oldu. Şunu da bilmelisin, ölürken hiçbir şeyden pişman değilim, hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Ve her zamandan çok bugün, eminim, biliyorum ki boşu boşuna ölmüyorum, inandığım şey bir gün gerçek olacak." (Maurice Pillet, FKP üyesi, 15.12.1941)
  "Bizim ardımızdan ağlamamalısınız, mücadele bayrağını hep daha, daha yükseklere çıkarmalısınız; öcümüzü alacaksınız yoldaşlar. Şan olsun ardımızdan gelen sizlere, hepinize; ölenler ve daha ölecek olanlar size teşekkür ediyor. Fransa'nın çocukları özgür ve mutlu olsunlar diye yakında şu yirmi bir yıllık küçük hayatımı geride bırakacağım; partimin davasına ihanet etmedim, dudaklarımda gülümseme, hançeremde şarkılarla gidiyorum; ölüm beni korkutmuyor. Elveda Partizan Çetelerinden yoldaşlar; Elveda Genç Yoldaşlar! Elveda benim güzel Partim! Elveda benim güzel ülkem! Ölecek olan sizleri selamlıyor."
  (Paul Camphin, FKP Komsomolu Yöneticisi, 17.10.1943)

  "Ana, tüm bunları bilerek ve inanarak yaptım. Tek düşüncem devrimci halk hareketinin selameti, sağlıklı gelişmesidir. Sana açıklamayı görev bildiğim bir durum daha var. O da bu kavga içinde hayatımın önemli olmadığıdır. Benim ve gerilla arkadaşlarımın tek düşünce ve hedefi hareketin zafere ulaşmasıdır. Gelecek bizimdir. Tarihi zafer bizim olacaktır. Benim mutluluğum hareketimizin başarısı olacaktır. Varsın düşmanlarımız ölüm cezası versinler, ölüme kadar hapsetsinler. Ne çıkar. Sonunda zafer bizim olacaktır. Ana biz ne çılgınız ne de maceraperestiz. Baskı ve zulüm altındaki bir kurtuluş davasının öncüleriyiz."
  (Cihan Alptekin, 06.09.1971)
  "Yaşasın Türkiye Halkının Bağımsızlığı! Yaşasın Marksizm-Leninizm'in Yüce İdeolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Bağımsızlık Mücadelesi! Kahrolsun Emperyalizm!" (Deniz Gezmiş, 06.05.1972)
  "Gücünüz yetiyorsa siz teslim alın!" (Yusuf Ekinci, 28.05.1991)
  "Ben halkımın bağımsızlığı ve mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz! Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz... Yaşasın Devrimciler, Kahrolsun Faşizm..!" (Yusuf Aslan, 06.05.1972)
#02.10.2010 12:03 0 0 0
 • Kelimeler kelime, açıklamalar açıklama, sözler sözdür ama sadece performans gerçektir,bir gün bıçak kemiğe dayandığı zaman silahlar çekilip kitaplar kenara bırakıldıgı zaman işte ozaman gerçek dewrimciler ortaya çıkıçaktır.


  ''İnsanlar iki çeşittir.Biri sokak ve pazar insanlarıdır ki, zora teslim olurlar;diğeri seçkinlerdir ki, başlarını cellada uzatırlar;ama asla teslim olmazlar...'' Dr. Ali ŞERİATİ

  "Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır."

  Ernesto Che guevara

  Her şeyden önce, dünyanın neresinde olursa olsun, birisine karşı yapılan haksızlığı yüreklerinizin tâ derinliklerinde hissedebilin. Bu, bir devrimcinin en güzel niteliğidir." Che Guevara

  Ben San Francisco"da bir gay, Güney Afrika"da bir siyah, Avrupa"da bir Asya"lı, İspanya"da bir anarşist, İsrail"de bir Filistin"li, San Cristobal sokaklarında bir maya yerlisi, Almanya"da bir Yahudi'yim, bir işsiz, mutsuz bir öğrenciyim..." Subcomandante Marcos
#23.01.2012 14:10 0 0 0
 • devrimci sözleri - devrimci sloganları
  düşmanın dayandığı temeli sallatıda, kendisini de güçsüzmüş gibi göstermek ; gerçekleri gizlemek ve aldatıcı olmaktır. bu hiç bir zaman işe yaramamıştır.

  tulin

  ***************

  Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boğun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir. Yılmaz Güney
#28.01.2012 00:15 0 0 0
 • Bir çocuk olurum bazen..
  Annemin elinden sıyrıldım mı, Koşmaya başlarım yağmur birikintilerinin içinden.
  Annemin kızmalarına inat.
  Bir lise talebesi olurum bazen,
  İlk sigaramı içer, biramı yudumladım mı değme keyfime!
  Ne dert kalır ne tasa sevdiğim kızdan başka...
  Evinin ekmek derdine düşmüş bir işçi olurum bazen,
  Ha unutmadan arada bir de, 1970’lere gider solcu olurum, devrim yaparım zannımca ceset olurum..

  *Deniz GEZMİŞ.
#29.01.2012 22:12 0 0 0
 • Profesyonel Devrimci;
  Bugünün TÜRKİYE'sin de, kendini hayatı boyunca TÜRKİYE'nin bağımsızlığına adayan kimsedir.

  *Deniz GEZMİŞ.
#29.01.2012 22:13 0 0 0
Sürüklemek İçin Tıkla