Laz Sözlüğü

Son güncelleme: 30.08.2022 19:53
 • Lazca sözlük - Lazca kelimeler ve anlamları - Lazca kelimelerin Türkçe karşılıkları - Lazca konuşma - Lazca sözlerA

  Abril : Nisan
  Abula : Abla
  Aclanmak : Acıkmak
  Açanki : Ne zamanki
  Ahpon : Hayvan gübresi
  Afalamak : Kazmak
  Afkurmak: Havlamak
  Ağanus etmek: Inlemek
  Alaf : Yeşil bitkilerden oluşan hayvan yemi
  Alay : Düğün günü, gelini damadın evine getiren grup
  Anceli-Kunceli : Tahta revalli
  Ander : Fena, kötü
  Ander kalmak: Koturum olmak
  Anderpali : Çukur açmak için kullanılan kazık
  Anteri : Entari
  Ağğ: kapıları kilitlemek için kullanılan demir parçası
  Aşamol: Bir Tur Ot Apandi : Bir tür lokum
  Apos : Ağzı bozulmuş aletlerin düzeltilmesi
  Aposkal : Yapılması gereken iş payı
  Apsimati : Cansız, beyaz kıvılcım.
  Ara kesmek : Söz kesmek
  Aşhana : Hol
  Aşude : Bir türlü sütlü yemek
  Ateşluk : Geleneksel evlerde ateş yakılan kısım
  Atiçi : Henüz çiçek açan salatalık
  Atkı : Yaşlı kadınların kullandığı büyük başörtü
  Aykırılamak : Yan tarafa doğru gitmek
  Atiça : Ateş böceği
  Avli : Avlu
  Azina : Irmak kenarlarında bulunan ekilebilir arazi
  Açal: Öküzün Küçüğü
  Afkur:Köpeğin Havlaması
  Agiş:-Maşa

  B
  Bağlamak : Güveyi büyüleme, iktidarsız bırakma
  Ballı lobya : Soya fasulyesi
  Başini bağlamak: Evlendirmek
  Başluk : Başlık
  Başukari : Yukarıya doğru
  Bayyışağa : Aşağıya doğru
  Becit: Acele, ivedi
  Belkim : Belki
  Bet : Çirkin
  Beyinmek : Büyümek
  Bebuk:-Bebeklerin Ağlama Hazırlığı Binam : Yavrum
  Bive : Dul
  Boğalmak : Bunalmak
  Bohça çıkmak:Gelinin, damat tarafına bohça hediyesi
  Boğanmak : Susamak
  Bozger : Ağaçlık
  Buldur : Geçen sene
  Bukma muncurlarını : Mızmızlanma
  Bulme : Oda
  Buzakluk : İnek rahmi
  Boğun: bügün

  C
  Cağ : Örgü şişi
  Cağle / Çağlı : Bit
  Cavramak : Gayret etmek
  Caris Olmak : Rahatsız olmak
  Cazı : Kocakarı kılığında, çocuk düşmanı yaratık.
  Çapona:menteşe
  Çaydağ : Kabak Vb Şeylere Yapılan Sergi Celep : Kavurma yapmak için satın alınan inek
  Ciniviz : Zeki, hareketli çocuk
  Circiri : Toprakta yaşayan bir tür ceviz ezmesi
  Cizlavet lastigi: Eskiden giyilen bir tür lastik ayakkabi
  Coco : Kumda oynanan çocuk oyunu
  Cug: Bir tür Küçük Kazan

  Ç
  Çafi:Çay
  Çafladi : İnce odun parçası
  Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak
  Çafi : Çatallı
  Cafili kürek: Gubre atmaya yarayan catalli kurek.
  Çağana : Yengeç
  Çağan : Mısır ayıklamak
  Çağra: Bicak bilemeye yarar kolla cevrilen düzenek
  Çağra cevirmek: Hileli işler yapmak.
  Çağraya sarilmak: Başı belada olmak
  Çağumi : Salkım
  Çakal yağmuru : Güneşli havlarda aniden yağmaya başlayan kısa süreli yağmur
  Çakçaka : Modyeliden dökülen mıısır tanelerini deremen taşına ileten ahşap oluk
  Çakuma: Örümcek ağı
  Çali : Odun dalları
  Çambi : Mısır rokopi ve şokalilerinden örülen, genellikle iskemlelerde kullanılan hasır türü örgü
  Çamçaka: Geveze
  Çamı : Saç örgüsü
  Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi
  Çatmak : Görmek, rastlamak
  Çapari : Oltaya çok kanca takılarak yapılan bir tür balık avlama aracı
  Çapika : Ağzı geniş, minci ve yağ gibi malzemelerin konulduğu kıl desti (Rumca)
  Çapli : Dizi
  Çapula : Kullanılmış ayakkabı
  Çarapali:: At kuyruğu telinden yapilan ozellikle kışın kullanilan küçük bir tür kuş kapanı
  Çaravoş: Cekirge, balik yemi
  Çarık : Hasılsız deriden yapılan bir tür ayakkabı
  Çaşutluk Etmek : Fesatlık etmek (Uygurca)
  Çeğel : Çakıllı yer
  Çelefudi:Yarılmış odundan elle ayrılabilen küçük parça, kıymık
  Çeli : Kurumuş mısır sapları
  Çepli : Kıymık, küçük ağaç veya taş parçası
  Çerik : Çam kalas
  Çupyas : İnceden ağırma, sızı.
  Çuruk ayi: Temmuz
  Çuyis etmek: Agirmak, sizlamak, Çeşan : Başa bağlanan geniş ve çubuk desenli bir tür peştamal
  Çaşot : Elçi, aracı kadın
  Çıkma : Kız ve erkek tarafının gönderdikleri hediye
  Çıpa : Arı iğnesi. Çocuk göbeği
  Çırpıntı : Çalı ve odunun küçük parçaları
  Çirmulis etmek : Kıvranmak
  Çıtarı : Horoz ibiği
  Çiçi : Yaranın sulanması
  Çiçili : Solucan. Zayıf ince kız.
  Çikli: Oyun oynamak için demir çember
  Çilbur : Ana malzemesi süt olan bir tür yemek
  Çile : Bezi enine göre ayarlayan bir ölçü
  Çilimbura : Ateşböceği
  Çiliğani : Kavurma
  Çili pumburi : Ateş böceği
  Çimidi : Beyin, beynin dağılmış şekli
  Çina : İbik
  Çırapi: Kötü, hain, belalı (kadın)
  Çirata : Çırahta
  Çirozlamak: buruşmak, ozelligini kaybetmek.
  Çisenti : İnce yağmur
  Çişon : Sarmaşık
  Çiten : Yaprak taşınan delikli sepet
  Çiya: Ates kivilcimi
  Çori Kesmek: Derenin suyunu baska bir yere akitarak, balik avlamak.
  Çuban : Çıban
  Çufan: Filiz, surgun
  Çufan vermek: Surgun, filiz vermek
  Çuğni kokmak: Yanik kokmak, (ozellikle bez esya yanmasi)
  Çuk: (Çocuk dilinde) pipi
  Çulek : Tahta yoğurt ve pekmez kabı
  Çume : Fındıkla yapılan bir tür tatlı yiyecek
  Çumur : Mısır unu, yağ ve çökelekle yapılan yemek
  Çunçuri : Bir tür sinek
  Çupi : Çubuk


  D
  Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan ek.
  Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek, daldan dala atlayan bir kuş
  Dardar etmek Big Grinır dır etmek
  Darlanmak : Sıkılmak
  Darnı : Çatıkat
  Davli : Odun parçası
  Deremen : Değirmen
  Devren : Köprü
  Deyine : Diye
  Didali : zayif, celimsiz, bakimsiz bebek
  Donevira: büyük kazan türü şeyleri ateşin üstüne götüren o su veya içinde ne varsa ağır olduğundan tekrar donevira denilen ağaçtan yapma vinçle kazan ateşten geri alınır Dimari : Ham meyve
  Dizluk : Uzun erkek donu
  Doğdi : Kalın odun parçası
  Dolama: Irin
  Dolaylık : Belden aşağıya sarılan peştamal
  Dondarci : Düğünlerde yemeği yöneten kişi
  Duğunçi : Düğüncü
  Duvrani : Yağ ve ayran yapmak için kulklanılan tekerlekli küp yayık
  Düzenci : Gelini hazırlayan bayan
  Dereni: ahşap evlerin kiremitle oturma odalarının arasındaki ot kurutma veya depolama yeri
  Do --------------Erkek

  E
  Ebi : Öbür
  Ebirini: Otekini
  Ecinli : Cinli, perili
  Eğratluk : İmece
  Elcan : Yabancı
  Elçi : Evlenmede aracılık eden kişi
  Elişmek : Sataşmak
  Encami : Acemi
  Entari : Fistan Enuk : Domuz yavrusu
  Eserli : Perili, cinli
  Eskemi : İskemle
  Eşadi : İnsan süretinde yapılan korkuluk
  Eşkin : Filiz, sürgün
  Etekluk : Etek
  Evlek : Ark
  Eyicene : İyicene, dikkatlice
  Edikum :Hayvanların Üzerine Yatması İçin Toplanan Yaprakların Depolandığı Yer
  Ereti :Bir Tur Bitki

  F
  Falamidi: Sandık çekmecesi
  Fanila : Kollu atlet
  Farfatara (fafatura) : Kelebek
  Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
  Feli : Kabak dilimi
  Feretiko : Rize bezi
  Fitne: Yavru Balık
  Fitra: Mısır fidesi
  Fitruka : İyi giyimli kız, yerden biten kestane filiz
  Felombur :Bir Tur Ağaç Flanbur : Ihlamur
  Foli : Ufak toprak çukur
  Frahti : Kalın kestane tahtası
  Fufudi : Sivilce
  Furnesi : Kavrulmuş mısırdan yapılan un
  Furtuna : Fırtına
  Fuska (Likapa) : Böğürtlen
  Fuşki : Taze gübre
  Fuzuli: Boşu boşuna
  Ferahti: Çit

  G
  Gada / Gadanı Almak : Çare olmak, avutmak
  Gaganis Etmek : Tavuğun gıgıklaması
  Geceluk : Gecelik
  Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap
  Geyme : Kılıf, özellikle yastık kılıfı
  Ganguli Guçça : Tahta revalli
  Gogona: Kagittan bir tür küçuk uçurtma
  Gatneri:Büyük Kazan
  Gegma: Büyük Gügüm
  Gelembur:Kazan,Gugum Vb Şeylerin Ateşte Isıtılmak İçin Asılan Zincir
  Gerdel:İneklere Su Ve Yiyecek Verilen Kap
  Geroç: Dal Çekmeye Yarayan Kanca
  Getoğ: Bir Tur Kazan
  Golf pantul : Paçası dize kadar dar, üstü bol pantalon
  Gömüğü sevilmek : İçi güzel olmak
  Gömük: Kemik
  Göreslenmek : Göresi gelmek
  Gözun harhalisi : Goz yuvarlagi
  Gugum : Güğüm
  Güçükayı : Şubat
  Gic :Arının İğnesi
  Goc: Tahtadan Yapılan İskemle
  Gotol :Lahana`nın Gövdesi
  Gudal :Yemekleri Karıştırmaya Yarayan Odun
  Gugum: Su Isıtmak İçin Kullanılan

  Ğ
  Ğanca : Kene
  Ğarğaris etmek : Bağırıp çağırmak
  Ğaros olmak : İşe yaramaz hale gelmek
  Ğaviçi: Iyice, yamuk yumuk olmuş metal eşya
  Ğavroz : Bebek lazımlığı
  Ğezep : Bela
  Ğiçi/Ğiti:(Cocuk dilinde, kotu, fena, pis şey)
  Ğoncoğot: Yanan Odunun Kor Olması
  Ğülag: Biçilen Otları Kuruması İçin Dizilen Ağaç Ğincik: Damak
  Ğinzili : Damak
  Ğizar: Bicki makinesi, buyuk testere
  Ğorğorina : Bir tür kuş
  Ğovroş : Kaya balığı
  Ğoy : Üvey, ğoyana
  Ğumeti : Bir tür sebze
  Ğarçi:Fasulyelerin Çıkması İçin Dikile Sırık
  Ğerğiz : kavurmanın küçücük parçaları
  Ğerik:Büyük Kazma
  Ğoğol: otlardan oluşan tozlar

  H
  Haböyle : Böyle
  Habu : Bu
  Habura : Burası
  Haçan (haçanki) : Mademki (Uygurca)
  Halaçı : Dolu
  Haloti : Balgam
  Hamlahus : Mısır
  Hane : Neredesin?
  Hapsi : Hamsi
  Hapsikoli : Bir tür hamsi yemeği
  Hamdospara : Böğürtlen
  Hapalamak : Karıştırmak
  Harçı : Sırık
  Harhali etmek : Kabuğundan ayırmak
  Hark : Ark
  Haşindi : Şimdi
  Haşlak : Olumsuz, yasak kelime kullandın adam
  Haşli : Çok sıcak
  Haşuli : Ana malzemesi mısır unu olan bir türlü yemek
  Hatyaluk : Çöplük
  Havli : Havlu
  Havu : Şu
  Hayat : Giriş, hol
  Hayın : Çok şiddetli, iyi
  Hedik : Dallardan yapılan kar ayakkabısı
  Heleke: Ruhsal hastaliklarin iyilesmesi icin hocaya okutmaya gidilen bir yer
  Helepi : Kabak çekirdeği
  Hemayil: Üçgen yada dörtgen biçimli gümüş zincir kap
  Hemence : Bir çeşit bez çanta
  Hep : Hap
  Horkur:Halanın Kocası
  Hepli : Siyah üzümün kabuğu
  Hepten gitmek : Hasta olmak
  Herik : İnce ve uzun kazma
  Herişte : Ana melzemesi süt olan bir tür yemek
  Hesa Yesa Helesa : Bir ağırlığı veya kayığı çekerken birlik ve beraberliği sağlamak için söylenir
  Heseğten : Sahiden
  Hılça : Taneli taze mısır
  Hızan : Cimri
  Hirli : İyi değil.
  Hişir olmak : Değerini yitirecek kadar bollaşmak
  Hobur : Hortlak
  Hohol : Çöp, toz
  Hoholis (Hohol) : Karma karışık
  Hohori : Baykuş
  Hohovis etmek : Çömelerek oturma
  Hokelenmek : Öfkelenmek
  Hopeçi : Kurutulmuş suı kabağı
  Hopi : Tanesiz, olgunlaşmamış mısır koçanı
  Hosti : Kor
  Hoşeti : Kuru mısır yaprağı
  Hova(ya) gelmek: Hemen, acele gelmek.
  Hovini almak : Hevesini almak
  Hozan : Ot olmayan yer
  Hukelenmek : Çok kızmak
  Humra : Kan çıbanı, şiş
  Hutupis : Yolmak, Koparma
  Hutuli : Yavrum, evladım
  Hutumi : Gırtlak, boğaz
  Hüsyana : Aralık
  Horkurar:Halanın Kocası

  I -İ
  İkamak : Yıkamak
  Ikılmak : Yıkılmak
  İlamur : Ihlamur
  İlan : Yılan
  İpranmak : Eskimek, yırtılmak
  İpratmak : Yırtmak, eskitmek
  Keregin: Dayı Karısı
  İrize : Osmanlı Dönemi'nde Rize'nin adı
  İslemi : Büyük bakır güğüm
  İspinoz : Bir tür kuş
  İstavrit : Eylül
  İşlitavali : Hamsi pilavı
  İşmar etmek : Baş, kaş, göz ve elle işaret etmek
  Kiti Kuzu

  K
  Ka :Yakınlık, sevgi ifade eden kelime sonuna gelen ek. Dayıka, Fatuka (Fatma), Aşuka (Ayse) gibi
  Kaçata : Alın
  Kaful : Dikenlik
  Kağle : Bit
  Kakaçi : Koyun pisliği
  Kaleçi : Boncuk
  Kalemidi: Iplik yapmaya yarayan bir tür alet
  Kambi : Taze çay filizi
  Kanaviça: Bir tür ince dokuma
  Kanci : Dilim
  Kandala : Tıpa, musluk
  Kapiluk İstemek : Gelin eve girmeden erkek tarfından bir şey istenmesi
  Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali
  Karakış : Aralık
  Karamış: Kara yemiş
  Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun
  Karnali : El sepeti
  Kartof: Patates
  Kartuli : Baca kurumu
  Kasapetra : Sert toprak
  Kastaniça : Beyaz kabak
  Kataça : Alın
  Katatori : Kapı eşiği
  Katsafurç : Duman
  Katson : Koçan
  Kavara : Yellenmek
  Kavurinti : Turşu kavurması
  Kaybana : İstenmeyen bir şey
  Kebre : Gübre
  Kemane vurmak : Önem vermemek
  Kenef:: Hela, tuvalet
  Kerbeluk : Gübrelerin toplandığı yer
  Kehkür : Kepçe
  Kerbeluk : Gübrelik
  Kerezayı : Haziran
  Keşan : Başa sarılan peştamal
  Kevi : Sağlam
  Kevret : Yatak
  Kılavlamak : Aleti ince bilemek
  Kız çekmek : Kız kaçırmak
  Kindi : İkindi
  Kirkluk : Kırk yaşından sonra doğan çocuk
  Koça : Merediven basamağı, mantar, siğil
  Koçan :Çay alımyeri cüzdanı, şokalisi alınmamış mısır
  Koçira : Tutumlu kadın
  Kofi : Sağır kişi
  Kohlidi : Sümüklü böcek
  Koleti : Bir tür pide
  Kolistavra : Kertenkele
  Koliva : Suda pişmiş mısır
  Koma : Set
  Komar : Fundalık alanlarda yetişen bir tür ağaç
  Kompi : Patates
  Komri (kunduri) : İskemle
  Komsilamak : Dedikodusunu etmek
  Kondari: Sepet yapiminda kullanilan findik çubukları Kongoş Çarık : İneklerin diz derilerinden yapılan basit ve kaba bir ayakkabı
  Konişuk : Mukavele, konuşulan şey
  Kontra : Eskiden zenginlerin giyebildiği topuksuz bayan ayakkabısı
  Kopali : Çamaşır tokmağı
  Kopça : Düğme
  Kopeli : Evlilik dışı çocuk
  Korbakor : Sevilmeyen kişileri kınamak için kullanılır
  Korkata : Kalın öğütülmüş mısır unu
  Korkızan : Korkak
  Korop : Dam, baraka
  Koso : Kuluçkaya yatan tavuk
  Kot : Ölçü birimi, 5 kilo
  Kot kafa : yasak kelime kullandın
  Koti : Lahana gövdesi
  Kotila : Ense
  Kotori: Silindir biçimli kalın kaka
  Kovermek: Birakmak, koyuvermek
  Köz: Kor halindeki kucuk parça (ateşte)
  Kuka : İplik yumağı
  Kukari : Ucu çatallı değnek
  Kukuçi : Küçük, güzel, minyon tipli
  Kukula : Yün örme başlık
  Kukulaçi: Bir armut türü
  Kukuli : Sivri külah, dağ doruğu, tepe
  Kukuma kuşu: Guguk kuşu
  Kukuta : Çay tohumu
  Kulumika : Kılçığı çıkarılmış hamsi üzerine yumurta kırlarak yapılan yemek
  Kuma : Aynı erkekle evli kadınların birbirine göre adı
  Kumri : Tomurcuk, genç kız
  Kumuli : Yığın, tepe
  Kumuşi : Kestanenin dikenli dış kabuğu
  Kunci: Keten bitkisi kuru govdesi
  Kupas: Ters
  Kupli : Kurdeleyle boğaza takılan bir reşat altın değerinde ki altın süsü eşyası
  Kuplika : Hıçkırık
  Kupsi : Taze fasulyenin uçları
  Kurdeşen: Bir tur isilik hastaligi
  Kurna: Asbest su borusu
  Kuşluk zamani: Kuşların ötmeye başladığı sabah vakti
  Kurseli : Mısır fidanı gövdesi
  Kutali : Lahana vurmaya yarayan çamdan mikser.
  Kutalis : Yedek oyuncu (Yunanca)
  Kutni : İpekli veya pamuklu entari
  Kutuçi : Kuş gagası
  Kutuni : Mısırın danesiz gövdesi
  Kuvari : Ham incir, makat
  Kuviça / Kuvitsa : Küçük küfe
  Kuyis (ğarğaris) : Bağırmak çağırmak
  Kuzina : Daha çok ekmek ve yemek pişrmek amacıyla kullanılan bir tür soba
  Külünk : Ucu sivri kazma
  Küpbaş: Koca kafali
  Küspe: Bir cesit hayvan yemi

  L
  Lağus / Lazut: Mısır
  Lahmi /Lahmikoli: İneklere çeşitli yeşilliklerden pişirilerek verilen yemek
  Lahmi Kafa : yasak kelime kullandın
  Landara landara gezmek: Avare avare dolasmak
  Langona : Bir tür zararsız yılan yılan
  Lapara gibi adam : Ciddi olmayan, döneklik edebilen
  Lapi : yasak kelime kullandın
  Lekur : Uzun
  Lenger : Yayvan, kenarları geniş bakır sahan
  Lenguri : Uzun boylu, hantal adam
  Lepe: Sigara kutusu kağıtlarından oynanan oyunda tasin kağıda vurmasi
  Lezgi : Derbeder insan Likapa : Ormanda yetişen, siyah, ince taneli bir yemiş
  Likapi : Bir cins armut
  Likmen : Şişesiz yanan küçük idare lambası
  Limas etmek : Havanın yuymuşamasi
  Lina yapmak : Çamaşır asmak için ağaç germek
  Litropi : Yazın en sıcak zamanı 22 Temmuz
  Liver : Tabanca
  Livor : Yabani yemiş veren bir bitki
  Lobiya : Fasulye
  Loha : Kor ateş
  Longoş : Kaba herif
  Luluçi olmuş : Islanmış, suya doymuş
  Lumbika : El feneri
  Latkah-: Evlerin Önünde Çamaşır Vb Şeyleri Asmak İçin Çakılan Oval Ağaç

  M
  Mabeyin : Yan oda
  Malez : İneğe verilen yem
  Manca : Kazan yemekleri veya çorba
  Maran : Yaylalarda ve mezrada yazın kullanılan ahşap yığma tek katlı ev
  Maraz : Ruhi hastalık
  Marko : Erkek kedi
  Maroslamak : Fidelerin veya yaprakların solması
  Masti : Dişi kedi
  Matahcara : Tohumluk torbası
  Mavizer : Tüfek
  Megereme : Meğer
  Metika : Çelik çomak çubuğu
  Momoli : Böcek
  Moğ: Ot
  Moluş : Ağacın Yapraklarını Ufalama
  Morkurar :Teyzenin Kocası
  Morkur:Teyze
  Minc:Çokolek Mamuli :
  Diken meyvesi
  Minci : Çökelek
  Miti : Burun
  Mizmici : Çok titiz
  Mokol : Tarlada büyük ateş
  Moli: Pişen yemekte oluşan topak
  Momolika : Bir tür kır meyvesi
  Momoli : Böcek
  Mudara : Kalitesiz, sakat
  Muh : Çivi
  Muhlama : Mısır unu muhallebisi
  Muncur : Dudak
  Murmuris etmek : Fiskos etmek
  Muti: Yumusak huylu
  Merağaug(Likapa)(Ligarba): Bir Orman Meyvesi
  Meson Bağı: Ahşap Evlerin En Kalın Yük
  Taşıyıcı Ağacı
  Mesur:İneklerin Yemeklerini Yediği Yer

  N
  Nabedil olasın : Yok olasın
  Nacak : Et dogramaya yarar kucuk balta
  Nağmisa : Gelin
  Nanuris etmek : Ninni etmek Nasaka : Yeni yumurtlamaya başlayan tavuk
  Nayla : Serender
  Nemise : Güzel

  O - Ö
  Oğura gelmek :İneklerin cinsel istek duyması
  Ohtovi : Ekim
  Ola : Ulan Ondortli : Bir tür tabanca
  Orsidi : Yörede yetişen bir tür ağaç
  Ovalı : Erzurumlu, arka memleketli

  P
  Paçariş etmek : Mani olmak, sıkıştırmak
  Paçi : Küçük kız. Büyük kızlara şaka için denir.
  Pafuli : Patlamış mısır. Güzel tombul kız
  Pağsa : Kulübe
  Palariş : Cin çarpması
  Pali : İneğin bağlandığı kazık, iskamle ayağı
  Paluze : Ana malzemesi süt olan bir tür tatlı
  Paluze gibi uşak: Yakışıklı, beyaz tenli erkek cocuk
  Pambuk : Pamuk
  Panti : İneğin ot yediği bölme
  Papur : Vapur
  Pardi : Çakal, sesi uğursuz sayılır
  Pasmanika : Patlamış mısır
  Pati : Küçük tahta, mezar patisi, kedi köpek ayağı
  Patiçi olmak : Yassılaşmak
  Patoma : Ahırdaki tahta döşeme
  Patos: Yassı, dümdüz
  Patoslamak: Dümdüz etmek, yassı hale getirmek
  Patuli patuli yağmak: Tane tane kar yağışı
  Peçare : Çit
  Por: Büyük Sinek
  Peçi : Cilt. "O paçi, o kızara peçilarun"
  Peçibaş : Kabakbaş, saçı dökülmüş
  Pepeçura : Üzümden yapılan muhalebi kıvamında tatlı
  Peşe kaçmak : Kızın erkeğe kaçması
  Peşuk : Beşik
  Petima : Toprak basamak
  yasak kelime kullandınak : Bıçak
  Pif kokmak : Kötü kokmak
  Piftoli: Sevimli, yaramaz cocuk(şakalaşırken söylenir)
  Pitemi : Yarım metrelik bir ölçü birimi
  Pleki : Mısır ekmeği pişirmek işin kullanılan taş
  Podosi : Naylanın direğine konan ağaç tekerlek
  Pontul : Pantolon
  Pormo : Erken olgunlaşan sebze ve ekin
  Portağala: Yeni doğurmuş inek sütünden yapılır
  Pulama: Un karıştırılarak yapılan hayvan yemeği
  Puli : Civciv
  Pumburi : At sineği
  Purtuli : Kesik veya yırtık eski bez parçaları
  Paçğa :Dağda Veya Meralarda Biçilen Çimenin Kurutulduğu Ev
  Paçi :Kız
  Poçuş: Bebeğin Emeklemesi

  R
  Rahna : Örümcek
  Rahna ketani : Orumcek agi
  Rohtiko : Vurma lahana içine mısır ekmeği doğranır ve bu şekilde ısıtılır. Tereyağı ile tatlandırılır. Roka : Mısırın kabuklu hali
  Rokopi : Mısır fidelerinin seyreltilmesi

  S
  Sahan : Bakır tabak
  Sami : Mısır yaprağından örülen ip
  Saruk : Sarık
  Sebi : Bebek
  Seftika : Pazıdan yapılan sirkeli turşu
  Seğiretmek : Firlayip koşmak
  Seke: Ahsap karyola
  Sepetbaş : İçi boş kafalı
  Sığna : Yara izi Sığran : Isırgan otu
  Sumari / sumarluk: Geç kalan. Son çocuk
  Sumsuk : Hayvanın çenesi
  Sumuş : Parmak boyunda ölçüm birimi
  Surtika : Küçük kuş
  Suser: Kilit
  Sutli : Bir çeşit sütlaç
  Sürecek :Yazı sürmek için kalem gibi yontulan sopa

  Ş
  Şağnoma: Fazla güneş almayan, bitki yetişmeyen yer
  Şali: Salya ( cocuklar icin kullanilir)
  Şalaka: Ustu basi kirlenmis, temiz kalmayan çocuk
  Şaloti (haloti) : Ağızdan akan salya
  Şaravaz : Alttan delikli ahşap tekne, üzümün suyunun çıkarılmasında kullanılır
  Şarba : Eşarp
  Sacayak : Yanan Ateşin Üstüne Konarak Onun Üstünde Kazan,Tencere Vb Şeylerin Isıtılması Şelbet : Şerbet
  Şepidi : Bir tür sinek
  Şinakiça: Yaprakları oğuşturulduğunda köpüren bir tür otsu bitki
  Şokali : Mısır koçanı yaprakları
  Şurus etmek: Islık çalmak
  Şerat--Minci`nin Artakalan Suyu
  Şib-Kabakların Veya Karpuzun Asması

  T
  Şokal -Mısırın Yaprakları
  Tağra-Karadeniz`de Kullanılan Bir Tur Kesici Alet


  alıntı
#31.10.2010 13:47 1 0 0
 • Bir çoğunu biz hala kullanıyoruz..
#31.10.2010 14:40 0 0 0
#16.01.2022 12:01 0 0 0
 • resmen ayri bi dül da
#30.08.2022 19:53 0 0 0