Tarih > Kanuni Sultan Süleymanın Vasiyeti

  Kanuni Sultan Süleyma - Sultan Süleymanın Vasiyeti - Sultan Süleyman’ın sandık vasiyeti


  Sultan Süleyman’ın sandık vasiyeti

  Kanuni Sultan Süleyman Hanın, vefat ettiğinde yerine getirilmesini istediği bir vasiyeti vardı. Bu vasiyet, şahsına ait özel küçük bir sandığın kendisi defnedilirken mezarda yanına konmasıydı.

  Hayatı seferlerde geçen Sultan Süleyman yine bir seferde iken vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilince derhal defin işlemlerine başlandı. Bu vasiyeti üzerine sandık meydana çıkarıldı ve hazır tutuldu.

  Büyük hükümdarın cenaze töreninde şüphesiz bütün devlet erkanı hazır idi. Şeyhülislam Ebussuud efendiye, Sultan Süleyman’ın böyle bir vasiyeti bulunduğu söylendi. Ebussuud efendi "Zinhar böyle bir vasiyeti yerine getirmeyesiz, dini mübine yani İslam'a uymaz” dedi.

  Nihayet vasiyetin yerine getirilmemesi kararlaştırıldı. Küçük sandık mezara konulmadı ama içinde ne vardı, dünyanın en büyük hükümdarının mezarına konmasını istediği şey neydi? Herkesi bunun merakı sarmıştı. Bu vasiyet yerine getirilmediğine göre sandık açılmalıydı. Nitekim öyle yapıldı. Sandığın içi, Kanuni'nin yapacağı işlerin, vereceği kararların dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislamdan aldığı fetvalarla dolu idi. Bunun üzerine Ebussuud efendi, "Hey büyük sultan, sen Allah katında kendini temize çıkardın, mesuliyeti bize yıktın, biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım" diye ağladı.
  kanuni sultan süleymanın vasiyeti

  Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesini kuşatmış haldeyken hastalanıp ve vefat etti ardından Süleymaniye Camisine getirildi.

  kanuni sultan süleymanın vasiyeti
  Cenaze namazı kılınacaktı

  O gün Süleymaniye Camii cemaate dar geldi Halkın bir ucu Mercan Yokuşunda, bir ucu Vefa Sokaklarındaydı

  Bir devre mührünü vuran koca sultan, ebediyete uğurlanıyordu
  Namazını Şeyhülislam Ebussuud Efendi kıldırdı

  Namazı kılınmış, fâtihalar okunmuş, defin için kabre yaklaşılmıştı Sultanın naaşı tam mezarına konacaktı ki,elindeki çekmeceyi tabutun içine sıkıştırmaya çalışan bir saray ağası Ebussuud Efendinin gözünden kaçmadı

  Ebussuud Efendi derhal seslendi:

  “Dur bakayım ağa!” dedi, “Nedir o? Ne yapıyorsun orada?”

  Ağa: “Üzerimde bir emanet var efendim Bunu yerine bırakmam gerek!” dedi

  Ebussuud Efendi: “Olmaz! Böyle bir şey caiz değil” diye kükredi

  Ağa: “Efendim! Sultanımızın vasiyeti bu!” dedi sertçe

  “Vasiyet mi? İçinde ne var onun?” “Bilmiyorum efendim” “Ver bakayım şunu”

  Adamcağız elindeki çekmeceyi uzattı

  Şeyhülislâm bir de ne görsün; verdiği bunca fetvâlar, bunca hükümler kendi mühürleriyle ve imzalarıyla deste

  deste paketlenmiş ve çekmeceye doldurulmuştu

  Koca şeyhülislamın rengi uçup gitti Yüzü kül kesildi Benzinde bir damla kan kalmadı Gözleri karardı
  Gücü dermanı kesildi Yıkıldı, yıkılacaktı Hemen oracığa çöktü

  İki eliyle başını kavradı ve hıçkırıklara boğuldu

  Etrafındakilerin şaşkın bakışları altında, ağzından fısıltı halinde şu cümleler döküldü:
  “Ah Süleyman! Sen kendini kurtardın Bakalım Ebussuud nasıl hesap verecek?”
  Alıntı