İşletmelerde İnternet Kullanımı

Son güncelleme: 05.12.2012 11:14
 • İnternet Kavramı - İnternetin Bilgiye Erişmek İçin Kullanımı - İnternet’in İletişim Amaçlı Kullanımı - Elektronik Posta - İnternet’in İşletmelere Sağladığı Yararlar - Usenet Haber Grupları
  İnternet, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Departmanının dünyanın değişik bölgelerinde yer alan bilgisayar kullanıcılarını birbiriyle iletişim kurar hale getirmek amacıyla geliştirdiği bir ağdır. Dünya üzerinde yer alan bilgisayarların çok fazla çeşitli yazılım ve donanım özelliklerine sahip olduğu göz önüne alındığında, bunlar arasındaki iletişimin son derece karmaşık bir iş olduğu gerçektir. İşte bu farklı bilgisayarların ortak dili konuşarak İnternet üzerinde iletişim kurabilmelerini sağlayan, bir önceki bölümde anlatılan TCP/IP protokolleridir. Bunlar tamamen kullanıcıdan bağımsız çalışırlar.

  İnternet’in Bilgiye Erişmek İçin Kullanımı: WWW: World Wide Web (Dünya Çapında Ağ)

  İnternet üzerinde bilgi edinmek isteyenler, web siteleri üzerinde yer alan bilgileri kendi bilgisayarlarına transfer ederek bu bilgileri incelerler. Web siteleri web sunucuları üzerinde genel kullanıma açık, işletmelere ya da bireylere ait bilgileri barındıran alanlardır. Web sunucular, işletmeye ait web sitesinin oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlayan donanım ve yazılımların tamamıdır. Web üzerinde yer alan genellikle bilgiler canlı olarak nitelendirilebilecek bilgilerdir. Çünkü İnternet üzerindeki bilgileri, sahipleri son derece hızlı olarak değiştirebilmekte, yenilerini ekleyerek, eskidiklerini düşündüklerinin varlıklarına son verebilmektedirler. Web üzerinde yer alan bilgilerin hızlı değişiminin yanı sıra bu bilgilerin multimedya özelliği bilgileri oldukça çekici kılmaktadır. Multimedya özelliği, İnternet üzerinde yer alan bilgiler görüntülü, sesli ya da hareketli görüntülü olabilmesidir. Yani istenirse, bir web sitesi üzerinde yer alan ürünler çeşitli duyular aracılığıyla deneyimlenebilmektedir. Başka bir özellik de İnternet üzerinde yer alan bilgilerin ve bu bilgilerin bulunduğu donanımların gitgide daha bütünleşik hale gelmesidir. Henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiş olsa bile, örneğin cep telefonları, radyo, televizyon gibi cihazlar çok rahat birbirleri arasında veri transferi yapar hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu ise bilgilerin çok büyük bir oranda paylaşımının artmasını sağlayacak bir gelişmedir.

  İnternet’in İletişim Amaçlı Kullanımı: Elektronik Posta, Sohbet ve Haber Grupları

  İnternet’in asıl yararı farklı bölgelerde yaşayan bilgisayar kullanıcıları arasındaki iletişimi çok hızlı hale getirmiş olmasıdır. Web üzerinde yer alan bilgilerin kamuya açık olduğu düşünülürse, elektronik posta ve sohbet tamamen kişisel iletişim kurulmasını sağlamakta, haber grupları ile de ortak ilgi alanlarına sahip olan bilgisayar kullanıcıları bilgi ve görüş alışverişi yapmaktadırlar. Kişiler, İnternet üzerinden elektronik posta göndererek yakınlarıyla haberleşebildikleri gibi, işletmelerle ilgili işlerini de yapabilmekte, şikayetlerini bildirebilmekte, sipariş verebilmektedirler. Dolayısıyla, günümüzde İnternet’in kullanım biçimi tamamen kişilerin kullanım konusundaki yaratıcılıklarıyla belirlenmektedir.

  Elektronik Posta

  İnternet, dünya çapında çok fazla sayıda insanın veya kurumların iletişimi sağladığı için çok önemli bir iletişim kanalı haline gelmiştir. İşletmelerde, elektronik postayı; çalışanlar, ofisler, müşteriler ve tedarikçiler arasında iletişim kurmak için kullanmaktadırlar. Elektronik posta kullanımıyla ilgili temel bilgileri daha önceki derslerinizde öğrenmiştiniz. İşletmeler açısından incelendiğinde işletme içerisinde meydana gelen bir olayın, bir yeniliğin bir fikrin diğer işletmelere, müşterilere ya da işletmenin çalışanlarına iletilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elektronik posta olmadan önce bu işlerin yapılabilmesi için mutlaka basılı formların kullanılması, yani iletilmesi gerekenlerin yazılı hale getirildikten sonra, bir matbaa ortamında çoğaltılarak dağıtımının yapılması gerekiyordu. Örneğin, bir işletme içerisinde yapılan işlerle ilgili süreçlerin çalışanlara iletilebilmesi için, bu süreçlere ait bilgilerin bir matbaa ya da fotokopiyle çalışan sayısı kadar çoğaltılarak dağıtımının yapılması gerekir. Bunların tamamlanması genellikle aylar alan işlemlerdir. Dolayısıyla, bu süre boyunca süreçlerde yeni birtakım değişiklikler gerçekleşir ve dağıtılacak süreçler, daha herkesin eline ulaşmadan eskimiş hale gelir. Oysa elektronik postayla süreçlerin dağıtımının yapılması durumunda birkaç dakika içerisinde tüm çalışanların elektronik posta hesaplarına süreçler gönderilebilir.

  İnternet Üzerinde Sohbet

  Sohbet kullanım olarak elektronik postaya son derece benzemesine karşın, tek farklı yönü İnternet’in sohbet amaçlı kullanımlarında her iki taraf da aynı anda bilgisayarları başındadır. Elektronik postada ise, iki tarafın aynı anda bilgisayar başında olmasına gerek yoktur. Taraflardan birinin gönderdiği mesaj alıcının posta kutusuna bırakılır. Alıcı ne zaman uygun olursa mesajı açarak değerlendirir. Bu açıdan elektronik postayı mektupla haberleşmeye, sohbeti ise telefonla haberleşmeye benzetebiliriz. Başlangıçta İnternet üzerinde sohbet sadece yazılı olurken, günümüzde sesli olarak İnternet üzerinde sohbet etmek mümkün hale gelmiştir. Bu olanağı kullanabilmek için var olan bilgisayar donanımınıza ilave olarak sadece birkaç donanım ve yazılım daha eklemek gerekmektedir. İnternet üzerinde yapılan sohbetin işletmeler için kullanım alanları web’de olduğu gibi sonsuz olanaklara sahiptir. Bazı işletmeler hazırladıkları web sitelerine bir sohbet simgesi de eklemekte, bu yöntemle yazılı biçimde, eğer her iki taraf da gerekli yazılım ve donanımlara sahip ise, sesli olarak sohbet edebilmektedirler. Bu özellikle uzak mesafelerle telefon ödemelerinde tasarruf sağlayabilir ya da bankalar gibi müşteri servisi hizmetleri veren işletmelere, yeni hizmet sunma biçimleri geliştirmelerine yardım eder.

  Usenet Haber Grupları

  Usenet haber grupları dünya çapında belirli bir ilgi alanına ya da uzmanlığa sahip olan kişilerin bilgilerini ve görüşlerini paylaşmak amacıyla belirli konular adı altında oluşturulan tartışma gruplarıdır. Burada gerçekleşen tartışmaları günlük gazetelerin ilan sayfalarına benzetebiliriz. Gazetelerde olduğu gibi isteyenler grubun konusu dahilinde mesajını bırakabilmekte, örneğin ev satmak isteyenler, gazetenin ev ilanları köşesine ilan vermesi gibi, bu da fikrini belirtmek isteyen konusuna ilgi duyduğu gruba mesaj bırakabilmektedir. Bu mesajlar dileyen herkesin erişim hakkı olan mesajlardır. Haber gruplarıyla ilgileniyorsanız, öncelikle hangi haber grupları olduğunu bilmeniz gerekir.  Sizin bilgisayar yazılımı konusunda bir uzman olduğunuzu varsayalım. Dünyada ya da Türkiye’de bulunan diğer bilgisayar yazılımı uzmanlarıyla haberleşerek bilgilerinizi ve görüşlerinizi paylaşmak ya da sorunlarla karşılaştığınızda çözüm konusunda yardım almak istiyorsunuz. İnternet üzerinde bu alanda çok sayıda haber grubunun olduğuna dair bilgi edindiniz. Ancak, bu haber gruplarına nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu durumda halledilmesi gereken temel sorun, İnternet üzerinde yer alan haber gruplarına nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek haline gelmiştir. İnternet üzerinde yer alan haber gruplarına nasıl ulaşabilirsiniz?

  İnternet’in İşletmelere Sağladığı Yararlar

  Eğer İnternet bağlantınız varsa, dünyanın her yerindeki kişi ve kuruluşlarla ucuz ve çok hızlı bağlantı kurma olanağınız var demektir. Bu özellikle işletmeler için çok büyük kolaylıklar getirmektedir. Böylece daha önce ulaşamadığınız tüketicilere rahatlıkla ulaşmanız ve satışlarınızı tüm dünyayı hedef alarak yapar hale gelmeniz mümkün olmaktadır. Benzer şekilde işletmenizle ilgili gelişmeleri de yine İnternet kullanarak çok hızlı şekilde müşterilerinize duyurabilirsiniz.

  Bir başka kolaylık ise, işletmelerin ve çalışanların iş yapma biçimlerinin de değişmiş olmasıdır. İşletmeler geleneksel olarak telefon ya da postayla iletişim kurmak yerine elektronik postayla haberleşmektedir. Günümüzde uzaktan çalışma kavramı ortaya çıkmış, çalışanlar kendilerine düşen görevleri evlerinden tamamlayabilmekte, dünyanın başka bölgelerinde yapılan proje çalışmalarına katılabilmektedirler. Bu konu ünitenin izleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
#05.12.2012 11:14 0 0 0