Seyyar Satıcı

Son güncelleme: 11.06.2006 15:06
 • Seyyar Satici


  0çimi sergileyecek bir vitrinim olmad1 hiç.
  Bir seyyar sat1c1 k1l11nda sevdim seni hep.
  Bu yüzden _ehrin tüm caddeleri bilir a_k1m1.
  Seni mahalle aralar1na ba1rd1m.
  Kirli pe_tamal1m an1lar1ma s11nak,
  Papatya desenli tezgah1m hayat1m1n iskeleti.
  Seni, kimsesiz çocuklara ba1rd1m.
  Cuma günleri Pazar yerine,
  Ak_amlar1 lüks semtlere.
  Gece gündüz çal1_1p,
  Kurtaracakt1m güya icrada olan a_k1m1z1 ya!
  Nafile...iki zab1ta el koydu tezgah1ma.
  Son taksitinle birlikte sen de gittin.
  ....
  _imdi bir _a_k1n k1l11nda seviyorum seni.
  Ve _ehrin tüm _a_k1nlar1 biliyor a_k1m1

  Fahrettin Köseolu
#24.03.2004 18:56 0 0 0
 • :D
#25.03.2004 20:41 0 0 0
 • :galip:
#02.04.2004 19:53 0 0 0
 • güzell saol
#11.06.2006 15:06 0 0 0